Skip to main content

Farmasøytisk industri på inntektstoppen

[wcm_restrict]

Gjennomsnittlig brutto fortjenestemargin for et legemiddelfirma var i perioden 2000–2018 omkring 76 prosent av inntektene, sammenliknet med 37 prosent i andre storselskaper. Dette kommer fram i en studie som sammenliknet overskuddet i 35 store, farmasøytiske selskaper med 357 ikke-farmasøytiske virksomheter. 

Median nettoinntekt (inntjening) uttrykt som andel av omsetningen var betydelig større for farmasøytiske selskaper enn for ikke-farmasøytiske selskaper (13,8 % mot 7,7 %). Fortjenesten i farmasøytisk industri ble noe mindre da størrelsen på firmaene og forsknings- og utviklingskostnader ble tatt med i analysen. De store fortjenestemarginene reiser fremdeles spørsmål om hvorvidt prisene som farmasigigantene tar for sine produkter, er alt for høye. 

Data fra slike analyser er et viktig grunnlag for helsemyndighetenes forhandlinger med farmasøytiske selskaper om hvilke priser de skal få for medikamenter som kjøpes inn av offentlige sykehus, og refusjonen som pasienter får fra det offentlige. Resultatene viser tydelig at det bør være mulig å få redusert prisen på ulike medikamenter samtidig som industrien fortsatt går med overskudd. IM

Kilde:

Ledley FD, McCoy SS, Vaughan G mfl. Profitability of large pharmaceutical companies compared with other large public companies. JAMA 2020; 323: 834–43.

LES OGSÅ  Kan vi stole på Wikipedia?
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32125401
/wcm_restrict]

Denne artikkelen handler om…



Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner