Skip to main content

Fast håndtrykk – lavere utgifter

Når underernærte pasienter havner på sykehus, medfører det økte kostnader sammenliknet med godt ernærte mennesker. Hvor fast håndtrykket er, er en indikator for underernæring, og forskere fra Portugal ønsket derfor å undersøke om personers håndtrykk påvirker utgifter på sykehus. Forskerne fulgte over 600 pasienter som ble lagt inn på sykehus. I utgangspunktet målte de graden av underernæring og hvor fast håndtrykket var. Håndtrykk, altså hvor sterk man er når man bruker håndmusklene, måles med et dynamometer. Slike måleapparater er billige, bærbare og enkle i bruk. Den halvdelen av pasientene som hadde dårligst håndtrykk ved innlegging, viste seg å øke utgiftene mens de var på sykehuset. Den dårligste fjerdedelen økte utgiftene med 18 prosent og den nest dårligste fjerdedelen med 21 prosent sammenliknet med gjennomsnittskostnaden. Måling av håndtrykket er en billig og enkel måte som kan gi et sykehus en gode pekepinn om hvor store kostnader en innlagt pasient vil medføre. IM

OBS: Denne artikkelen er eldre enn 2 år. Informasjon kan være utdatert.


Kilde:

LES OGSÅ  Derfor viser ikke andre deg empati

Guerra RS, Amaral TF, Sousa AS mfl. Handgrip strength measurement as a predictor of hospitalization costs. European Journal of Clinical Nutrition 2015; 69: 187-92. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25369830


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner