Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

Forside > Arkiv > 2015 > Fast håndtrykk – lavere utgifter

Fast håndtrykk – lavere utgifter

Når underernærte pasienter havner på sykehus, medfører det økte kostnader sammenliknet med godt ernærte mennesker. Hvor fast håndtrykket er, er en indikator for underernæring, og forskere fra Portugal ønsket derfor å undersøke om personers håndtrykk påvirker utgifter på sykehus. Forskerne fulgte over 600 pasienter som ble lagt inn på sykehus. I utgangspunktet målte de graden av underernæring og hvor fast håndtrykket var. Håndtrykk, altså hvor sterk man er når man bruker håndmusklene, måles med et dynamometer. Slike måleapparater er billige, bærbare og enkle i bruk. Den halvdelen av pasientene som hadde dårligst håndtrykk ved innlegging, viste seg å øke utgiftene mens de var på sykehuset. Den dårligste fjerdedelen økte utgiftene med 18 prosent og den nest dårligste fjerdedelen med 21 prosent sammenliknet med gjennomsnittskostnaden. Måling av håndtrykket er en billig og enkel måte som kan gi et sykehus en gode pekepinn om hvor store kostnader en innlagt pasient vil medføre. IM

Kilde:

Guerra RS, Amaral TF, Sousa AS mfl. Handgrip strength measurement as a predictor of hospitalization costs. European Journal of Clinical Nutrition 2015; 69: 187-92. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25369830

You may also like
UR kraft + kolonial – Norges første ”kraftbar”
Alene i kampen mot kreft
Fine lavkarbo-oppskrifter – og noen kloke ord på veien
Uberettigede skremsels- propaganda mot vitaminer

Legg igjen et svar