Skip to main content

Faste for bedre helse

Faste innebærer at man ikke inntar mat i en kortere eller lenger periode. Det er en skikkelig reparasjonsprosess for kroppen. I Periodic fasting gir rumeneren Cristian Vlad Zot en oversikt over forskjellige varianter av faste og historiske erfaringer med og moderne forskning på dette livgivende fenomenet.

Tekst Iver Mysterud   Foto Shutterstock

[gdlr_box_icon icon=»none» title=»Om boka»]Forfatter: Cristian Vlad Zot
Tittel: Periodic fasting: Repair your DNA, grow stronger, and learn to appreciate your food
Utgiver: Createspace
Utgivelsesår: 2015 (heftet, 206 sider)
ISBN: 978-1511552455
Pris: $19 (heftet; www.createspace.com) $9,86 (e-bok; www.amazon.com)[/gdlr_box_icon]

Zot_2015_Periodic-fasting_Forside_HøyoppløseligI et evolusjonsperspektiv har det neppe vært vanlig å spise tre hovedmåltider og flere mellommåltider hver dag.1 Like fullt er det slik majoriteten av mennesker i vårt samfunn spiser, og slik anbefaler helsemyndighetene at vi skal spise.
I naturen derimot er de fleste organismer konfrontert med variabel mattilgang i løpet av livsløpet. Det gjelder alle typer insekter, virveldyr og virvelløse dyr, og det gjelder mennesker i fortiden. Dersom man ikke er utrustet med mekanismer for å håndtere periodisk variabel mattilgang, vil man få dårligere overlevelse og reprodusere mindre.

Mennesker i ulike kulturer og religioner har erfaringer med faste flere tusen år tilbake i tid, og på 1970-tallet var faste ”på moten” i forbindelse med radikaliseringsbølgen som slo inn over vestlige samfunn, for deretter å bli glemt. De siste tiåra har temaet igjen blitt tatt stadig oftere opp i forskning, og virkningene av faste har også vært omtalt en god del i mediene de siste åra. For de som vil ha en relativt kortfattet innføring i de store linjene om faste, gir Zots Periodic fasting en utmerket oversikt.

LES OGSÅ  Hva og når skal vi spise?

Boka er både personlig og generell. Den innledes med Zots første møter med religiøs faste som liten og avsluttes med hans erfaringer med periodisk faste over lang tid. Innimellom oppsummerer han en rekke historiske kilder som skriver om faste og det viktigste innen nyere forskning. Han kommenterer jevnlig styrker og svakheter med ulike tilnærminger i lys av egne erfaringer og litteraturstudier.

Zot har svært god oversikt over temaet og brenner for det han skriver om. Nyere forskning har kastet viktig lys over hvilke helsebringende prosesser som settes i gang i kroppen under faste. Dette oppsummerer han på en utmerket måte. Zot gir råd om hvordan man kan gå fram når man faster og ikke minst hvordan det er hensiktsmessig å spise etter en langvarig faste. Boka er derfor også praktisk rettet for folk som får lyst til å faste, enten kortvarig, der man innfører et daglig ”spisevindu” (de timene på dagen man kan spise, resten av døgnet faster man), eller faster en uke eller mer og kun drikker vann.

Oppbygning

Boka har et forord av den anerkjente forskeren på lavkarbokosthold, Richard David Feinman. Så følger en innledning som viser hvordan Zot ble interessert i faste og i høyfettkosthold. Her tar han også opp de viktigste temaene av relevans for å faste, som seinere kapitler utdyper. Kapittel 1 handler om hvordan livet på jorda er tilpasset variabel mattilgang og faste. I kapittel 2 gjennomgår Zot omtale av faste i litteraturen – fra før Jesu tid, gjennom middelalderen og til tidlig 1900-tall. Kapittel 3 omtaler en del vitenskapelige studier av faste fra 1900-tallet, og kapittel 4 tar opp ulike former for faste og praktiske råd om gjennomføring. Kapitlet innledes av et sitat av faste-pioneren Upton Sinclair (1878–1968), og som det kan være verd å gjengi:

LES OGSÅ  Det usynlige feltet som omgir oss

”Det finnes ingen større illusjon enn at en person trenger styrke for å faste. Jo svakere du er på grunn av sykdom, desto sikrere er det at du trenger å faste, og sikrere at kroppen din ikke har styrke nok til å fordøye maten du putter inn i den.”

Kapittel 5 handler om hva som skjer på molekylært nivå i kroppen ved faste, og kapittel 6 om nyere forskning. I kapittel 7 tar han opp faste og kreft – hvorfor og hvordan faste kan være gunstig både for å forebygge kreft og som forberedelse til for eksempel cellegiftbehandling. I kapittel 8 omtales Zots erfaringer med langvarig faste. Han startet å spise et ketogent kosthold (et ekstremt høyfettkosthold) i september 2013, har vært i ketose siden da og har ingen planer om å slutte. Zot begynte med periodisk faste i november samme år, en praksis han fremdeles opprettholder. Han skriver at han aldri har følt seg bedre, vært mer produktiv, følt seg mer energisk, mentalt utrustet og tilfreds av maten han spiser og måten han spiser den på. Her deler han sine viktigste erfaringer med periodisk faste, ikke minst hva han gjør i prasis. I tillegg til å følge visse prinsipper er han opptatt av ikke å følge samme mønster over tid, men å  variere mattilgangen også innen rammen av periodisk faste. Han gjør hele tiden små justeringer for at kroppen ikke skal tilvennes et visst mønster, noe han mener er helsemessig gunstig og motvirker aldringsprosessen.

Boka har 247 kilder i en liste til slutt, det meste publiserte fagartikler.

Vurdering

Periodic fasting er en god og engasjerende innføring i et spennende tema. Enkelte deler er noe tyngre å lese enn andre, særlig der han oppsummerer forskning på hva som skjer ved faste. Selv om det kan bli en del biokjemiske og fysiologiske detaljer, er Zot flink til å forklare hva begrepene betyr og å avrunde og oppsummere stoffet.

Et stort savn i boka er et godt stikkordregister. Som biolog merker jeg meg en del unøyaktigheter i omtale av evolusjon og forhistorie. For eksempel har vi som art ikke levd i to millioner år, derimot er menneskeslekta Homo omtrent så gammel. Det er også feil å skrive at primater og hominide (menneskeliknende) arter har levd i to millioner år. Primatene er som gruppe mye eldre enn dette. Det er heller ikke korrekt å si at bjørner ligger i dvale. De sover i stedet vintersøvn, og det er omfattende fysiologiske forskjeller på å ligge i inaktiv dvale og å sove vintersøvn. Denne typen småpirk vil de færreste lesere av denne boka legge merke til, og de har heller ikke noe å si for vår generelle vurdering av boka: Den gir en utmerket oversikt over fenomenet faste og bør leses av alle med interesse for sammenhengen mellom kosthold og helse.

[gdlr_box_icon icon=»none» title=»Om bokforfatteren»]Cristian Vlad Zot (f. 1989) ble sivilingeniør i 2013, men har før og etter det drevet forskning og utført eksperimenter i ernæringsvitenskap, nevrologi, genetikk, treningsfysiologi og digitalt entreprenørskap. Han har i tillegg til Periodic fasting skrevet bøkene Ketone power (2014), T-(Rx) – The testosterone protocol (2014) og Persistent fat loss (2015).

LES OGSÅ  Boktips: Mental helse for ungdom

Nettside: http://cristivlad.com[/gdlr_box_icon]

Kilde:

1 Mattson MP, Allison DB, Fontana
L mfl. Meal frequency and timing
in health and disease. PNAS 2014; 111: 16647-53. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25404320


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner