Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

Forside > Arkiv > 2017 > Faste mot diabetes

Faste mot diabetes

Stamcellebaserte terapier har potensial til å reversere organsvikt og sykdom, men det er svært komplisert å fjerne svekket vev og regenerere organer. En interessant, testbar hypotese er at faste kan oppnå det samme på ”enkelt vis”.

Forskere fra USA har studert forsøksmus som fulgte et kosthold som minnet om faste i fire døgn. Fastesykluser viste seg å gjenopprette insulinutskillelsen og blodsukkerbalansen både i musemodeller for type 1 og type 2 diabetes. Pasienter med type 1 diabetes som fastet, fikk redusert antall av flere markører som måles i celler fra bukspyttkjertelen (PKA og mTOR-aktivitet) og induserte andre markører (Sox2 og Ngn3) som økte insulinproduksjonen. Effektene ble reversert av insulinliknende vekstfaktor-1 (IGF-1) og gjenopprettet ved hemming av sykdomsmarkører som PKA og mTOR.

Disse resultatene indikerer at faste kan stimulere omprogrammering av celler i bukspyttkjertelen til å gjenoppta insulinproduksjon hos pasienter med diabetes type 1 og reversere sykdomsprosessen hos mus med diabetes type 1 og 2. Dersom ytterligere forskning avklarer hvorvidt resultatene på mus også gjelder for mennesker, er det gode nyheter for mange diabetikere.

De som ikke vil vente på endelige resultater av forskning, kan allerede nå redusere inntaket av karbohydrater og begynne med periodisk faste. Omfattende forskning viser at lavkarbokosthold er hensiktsmessig både ved diabetes type 1 og 2 og at faste fungerer helbredende ved en rekke sykdommer. IM

Kilde:

Annonse:

Cheng C-W, Villani V, Buono R mfl. Fasting-mimicking diet promotes ngn3-driven β-cell regeneration to reverse diabetes. Cell 2017; 168: 775–88. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28235195

You may also like
Myseprotein
Jevninger
Kumelk- og glutenfri sjokoladekake
Feit hverdagsmat med lite karbohydrat. Nr. 3/2018

Legg igjen et svar