Skip to main content

Faste mot leukemi

Siden det er funnet positive effekter av faste ved ulike krefttyper som omfatter faste svulster, ønsket forskere fra USA å undersøke om det samme kan gjelde for leukemi (blodkreft). De testet dette på forsøksmus. Musene i studien spiste normalt én dag og lite eller ingenting neste dag.

Forskerne fant at faste både hemmer og reverserer en rekke typer kreftceller ved denne sykdommen, mens det for en type kreftceller ikke ble funnet noen effekt. Faste hemmet akutt lymfatisk leukemi (ALL), den vanligst leukemitypen som rammer barn, men ikke akutt myelogen leukemi (AML), som oftere rammer voksne.

Det er i prinsippet ikke mulig å fastslå hvorvidt resultatene fra denne dyrestudien er overførbar til mennesker, men den føyer seg uansett inn i et mønster som indikerer at faste kan være til nytte ved flere kreftformer. IM

Kilde:

Lu Z, Xie J, Wu G mfl. Fasting selectively blocks development of acute lymphoblastic leukemia via leptin-receptor upregulation. Nature Medicine 2017; 23: 79–90. http://www.nature.com/nm/journal/v23/n1/full/nm.4252.html


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner
LES OGSÅ  Kombinasjonsterapi mot kreftstamceller