Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

Print Friendly, PDF & Email
kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

Forside > Arkiv > 2017 > Faste mot leukemi

Faste mot leukemi

Siden det er funnet positive effekter av faste ved ulike krefttyper som omfatter faste svulster, ønsket forskere fra USA å undersøke om det samme kan gjelde for leukemi (blodkreft). De testet dette på forsøksmus. Musene i studien spiste normalt én dag og lite eller ingenting neste dag.

Forskerne fant at faste både hemmer og reverserer en rekke typer kreftceller ved denne sykdommen, mens det for en type kreftceller ikke ble funnet noen effekt. Faste hemmet akutt lymfatisk leukemi (ALL), den vanligst leukemitypen som rammer barn, men ikke akutt myelogen leukemi (AML), som oftere rammer voksne.

Det er i prinsippet ikke mulig å fastslå hvorvidt resultatene fra denne dyrestudien er overførbar til mennesker, men den føyer seg uansett inn i et mønster som indikerer at faste kan være til nytte ved flere kreftformer. IM

Kilde:

Lu Z, Xie J, Wu G mfl. Fasting selectively blocks development of acute lymphoblastic leukemia via leptin-receptor upregulation. Nature Medicine 2017; 23: 79–90. http://www.nature.com/nm/journal/v23/n1/full/nm.4252.html

Annonse:
Print Friendly, PDF & Email
You may also like
Jevninger
Oppdatering om stråling fra andre land
5G: Er Ericssons redning folkehelsas dødsstøt?
Epikrise fra en uavklart borreliosepasient

Legg igjen et svar