Skip to main content

Feilinformasjon om gluten fra Folkehelseinstituttet

[wcm_restrict]

Etter publisering av en artikkel i Dagens Medisin i april 20191 innvendte tre forskere fra Folkehelseinstituttet at det må foreligge et godt grunnlag for å anbefale befolkningen å endre sine matvaner2 for å innta mindre gluten. Imidlertid viser data at befolkningen har fått økt glutenbelastning uten at de fleste vet om det. Dette er en bearbeidet versjon av vår sluttreplikk fra mai 2019.3

Tekst Erik Hexeberg og Sofie Hexeberg     

Folkehelseinstituttet (FHI) avviser å diskutere tolkningen av sine funn med påstanden om at deres forskning ”ikke passer inn i Hexebergs bilde”, og ”savner en mer vitenskapelig tilnærming til flere av påstandene”.4 Våre påstander ble støttet av forskningsartikler, og ytterligere referanser finnes i vår bok Nytt blikk på autoimmun sykdom: Bruk mat som medisin.5

FHI hevder at en mangedobling av gluteninntaket ikke stemmer overens med offisiell matvarestatistikk fordi konsumet av hvete bare har økt med cirka 35 prosent siste 40–50 år. Da har ikke FHI lest på brødposene i butikkene. Hovedmengden av gluten i mange brød kommer fra tilsatt gluten. Dette er særlig i de grove brødene som våre myndigheter anbefaler oss å spise.6 Det selges brød hvor den ingrediensen det er mest av, utenom vann, er hvetegluten.7

LES OGSÅ  Jubileumsseminar for pioneren Karl-Ludvig Reichelt
Feilinformasjon om gluten fra Folkehelseinstituttet / 2019 / Helsemagasinet vitenskap og fornuft

Ved søk på offisielle oversikter finner vi ikke noen data som viser hvor mye gluten som er tilsatt i norske matvarer. Internasjonal handelsstatistikk viser imidlertid at i 2017 var Norge verdens nest største importør av hvetegluten med hele 16 prosent av verdens import av hvetegluten.8

Basert på engrospriser på Internett, og at rent gluten i produktet utgjør 85 prosent, importerer vi 30 kg rent gluten per individ per år. Gluten kan også brukes til annet enn menneskemat, og vi vet ikke hvor mye dette utgjør. Et melforbruk på 80 kg per person i året,9 der 10 prosent av melet er gluten, betyr at en gjennom–snittsperson inntar 8 kg rent gluten. Det er lite sammenliknet med 30 kg importert rent gluten. I tillegg kommer en betydelig og økende import av brød og bakervarer med tilsatt gluten, enten som ferdigvarer eller halvfabrikata; 136 000 tonn i 2017.10

FHI publiserte i 2017 en artikkel som viste en tredobling av nye tilfeller av cøliaki blant barn (0–14,9 år) ved tre sykehus i Norge da perioden 2008–2010 ble sammenliknet med 2000–2002.11 Dette ble vurdert som en reell økning. Ifølge en rapport utarbeidet for Arbeids- og sosialdepartementet i 2017 var det også en tredobling av antall mottakere av grunnstønad med diagnosen cøliaki, fra cirka 8 500 i 2003 til cirka 26 500 i 2016.12

FHI hevder at det ikke er grunn til å legge vekt på en sammenheng mellom økning av sykdom på befolkningsnivå og økning av risikofaktorer på befolkningsnivå. Dette forundrer oss, særlig fordi gluteneksponering er en forutsetning for utvikling av cøliaki.

Vi er helt enige med FHI i at det må være et godt grunnlag for å anbefale befolkningen å endre matvaner. Men hvilket grunnlag er det for å øke glutenbelastningen i befolkningen – og det uten at folk flest vet om det? Helsemyndighetene ønsker en 20 prosent økning i inntaket av grove kornprodukter innen 2021. Hvilken dokumentasjonen viser at dette vil gi helsemessige fordeler?

LES OGSÅ  Deilig vintermat uten melk og gluten

Om forfatterne

Erik Hexeberg (f. 1957) er dr.med. fra Universitetet i Bergen (1990), har en MBA fra BI (2003) og er spesialist i indremedisin (2004). I 2000–2010 var han medisinsk direktør for flere store legemiddelfirmaer før han i 2010 ble medeier i Dr. Hexebergs klinikk i Tønsberg og Sandvika. E-post: erik@drhexeberg.no

Sofie Hexeberg (f. 1960) er dr.med. fra Universitetet i Bergen (1995). Hun var seniorrådgiver ved Statens legemiddelverk og overlege i 2003–2006 og jobbet deretter ved Fedon Lindbergs klinikk, dr. Willumsens Kvinneklinikk og MedOslo-klinikken fram til 2010. Sofie ble deretter medeier i Dr. Hexebergs klinikk i Tønsberg og Sandvika. E-post: sofie@drhexeberg.no

Kilder:

1 Hexeberg E, Hexeberg S. Vaksine mot cøliaki – en tvilsom strategi. Dagens Medisin 6.4.2019. https://www.dagensmedisin.no/artikler/2019/04/06/vaksine-mot-coliaki–en-tvilsom-strategi/

2 Størdal K, Stene LC, Tapia G. Sterk kost fra Hexebergs klinikk. Dagens Medisin 16.4.2019. https://www.dagensmedisin.no/artikler/2019/04/16/sterk-kost-fra-hexebergs-klinikk/.

3 Hexeberg E, Hexeberg S. Hva er grunnlaget for den store glutenbelastningen. Dagens Medisin 25.5.2019. https://www.dagensmedisin.no/artikler/2019/05/25/hva-er-grunnlaget-for-den-store-glutenbelastningen/

4 Størdal K, Stene LC, Tapia G. Sterk kost fra Hexebergs klinikk. Dagens Medisin 16.4.2019 https://www.dagensmedisin.no/artikler/2019/04/16/sterk-kost-fra-hexebergs-klinikk/.

5 Hexeberg E, Hexeberg S. Nytt blikk på autoimmun sykdom: Bruk mat som medisin. Oslo : Cappelen Damm, 2019.

6 Gluten. Opplysningskontoret for brød og korn 16.3.2017. https://brodogkorn.no/fakta/gluten/ (21.4.2019).

7 Nærbakst. Proteinbrød. Morgenlevering.no. https://www.morgenlevering.no/product/5591/proteinbrod (21.4.2019).

8 Where does the world expoert wheat gluten to? (2017) https://atlas.media.mit.edu/en/visualize/tree_map/hs92/export/all/show/1109/2017/.  (21.4.2019).

9 Utviklingen i norsk kosthold 2018. Helsedirektoratet.no 14.2.2019. https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1513/Utviklingen-i-norsk-kosthold-2018-matforsyningsstatistikk-IS-2804.pdf (21.4.2019)

10 Markedsrapport 2017. Rapport nr. 4/2018. Oslo: Landbruksdirektoratet, 2018. https://www.landbruksdirektoratet.no/no/produksjon-og-marked/frukt-og-gront/marked-og-pris/publikasjoner/markedsrapport-2017

11 Beitnes AR, Vikskjold FB, Jóhannesdóttir GB mfl. Symptoms and mucosal changes stable during rapid increase of pediatric celiac disease in Norway. Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition 2017; 64: 586–91. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27299421

12 Gjennomgang av grunnstønadsordningen. Proba samfunnsanalyse i samarbeid med Rambøll Management Consulting. Proba-rapport nr. 2017 – 12, Prosjekt nr. 17024. Oslo: Proba samfunnsanalyse, 2017. https://proba.no/wp-content/uploads/rapport-2017-12-gjennomgang-av-grunnstonad.pdf

LES OGSÅ  Gluten gir mage- og tarmsymptomer
/wcm_restrict]

Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner