Skip to main content

Feilinformasjon om vitaminer presentert som sannheter

Vitaminer, mineraler, sporelementer og andre næringskonsentrater kan imidlertid motvirke genetiske defekter via epigenetisk kontroll og helbrede/reversere sykdommer gitt i korrekt dosering. Pressen blir imidlertid negativt påvirket av farmasøytiske industri, og mange journalister og avisredaktører mangler kompetanse til å vurdere vitenskapelige studier av kosttilskudd, som dessuten har magre finansielle kår. Rolf Hefti har gjennomskuet falskneriet og oppsummerer debatten.1
Tekst Rolf Hefti Oversatt/tilrettelagt av Anne Lene Johnsen og Dag Viljen Poleszynski Foto Shutterstock

Den siste tida har argumenter mot bruk av kosttilskudd fått bred mediedekning.2 Artiklene er ført i pennen av en viktig talsmann for farmasøytisk industri, legen Paul A. Offit. La oss se nærmere på noen av studiene han bruker for å understøtte sin generelle negative holdning til bruk av vitaminer og kosttilskudd.

Påstand:

Offit påstår at en studie fra 19423 allerede den gangen hadde tilbakevist påstanden som dobbel nobelprisvinner dr. Linus Pauling (1901-1994) framla i 1970-årene om at høye doser vitamin C kan redusere ubehagelige symptomer ved forkjølelse.

Fakta:

Den siterte studien viser i virkeligheten en signifikant reduksjon i både alvorlighet og varighet av symptomer på forkjølelse ved bruk av moderate til høye doser vitamin C.4

Påstand:

Offit avviste Paulings påstand om at høydosert vitaminterapi er nyttig i behandling av kreft og kalte Pauling ”verdens største kvakksalver”.3 Offit refererte til to studier utført ved Mayoklinikken.5 Forskerne der hevdet å ha gjentatt og tilbakevist studiene til Pauling og kolleger6 og som viste at vitamintilskudd kunne gi store tilleggsfordeler i kampen mot kreft.

LES OGSÅ  Kosttilskudd før og under graviditet

Fakta:

Pauling forklarte i detalj at de to studiene fra Mayoklinikken ikke fulgte samme utforming og de samme vitenskapelige prosedyrene som deres egne, og at studiene derfor var meningsløse og irrelevante når det gjaldt å kunne motbevise hans resultater. Offit nevner ikke dette viktige poenget og presenterer dermed vitenskapelig falskneri som vitenskapelig fakta. Forskning har bekreftet at vitamin C-terapi er gunstig i kampen mot kreft så fremt de rette protokollene følges7 – inkludert korrekt dosering og varighet av terapien.

Påstand:

Offit påsto at kun fire typer kosttilskudd (kalsium, folat, omega-3-fettsyrer og vitamin D) ”kunne ha verdi for ellers friske personer”.

Fakta:

Mange kosttilskudd er nyttige for vår raskt økende usunne befolkning, og dette bekreftes av solide vitenskapelige data, inkludert fra randomiserte, kontrollerte studier.8

Påstand:

Offit påstår at vitaminer i megadoser (altså høyere doser enn myndighetene anbefaler) kan øke risikoen for kreft, hjertesykdom og død hos ”ellers friske” forbrukere. Han anbefaler publikum å ”slutte med vitaminer”.1,2

Fakta:

Flere av studiene Offit siterer, er enten misvisende eller feilaktige. For eksempel gjelder noen av funnene kun for grupper som kjederøykere som også drakk alkohol, eldre eller alvorlig syke mennesker9 i stedet for ”ellers friske” personer. Stikk i strid med Offits påstand har gode studier dokumentert at kosttilskudd, spesielt i store doser, signifikant reduserer risikoen for hjertesykdom, kreft og død både blant ”ellers friske” og syke personer.10

Årsrapportene fra USAs giftkontrollsentra (American Association of Poison Control Centers11) viser svært få dødsfall knyttet til inntak av kosttilskudd. For eksempel dør langt flere av aspirin (acetylsalisylsyre), som vanligvis oppfattes som et ganske ufarlig stoff. Enda mer alarmerende er at vitenskapelige data fra medisinske journaler og statlig helsestatistikk avslører at korrekt forskrevet bruk av farmasøytiske medikamenter dreper over 100 000 personer hvert år i USA alene.12

Konklusjon

Offits anklager mot vitaminers effekt og virkning har ingenting med virkeligheten å gjøre. Politikk eller profitt står fram som mer naturlige forklaringer for slike ubegrunnede angrep.

LES OGSÅ  Dr. Anthony Fauci tar vitamin D og C forebyggende mot infeksjoner

Feltet komplementær (alternativ) medisin har vokst kraftig siden 90-tallet, spesielt kosttilskuddsbransjen. Produkter og tjenester fra aktører innen alternativ medisin har i økende grad blitt en betydelig konkurrent til den dominerende industrien innen tradisjonell medisin, som i motsetning til alternativ medisin har som mål å gi symptombehandling til kronisk syke livet ut uten å helbrede dem. Bruk av alternativ medisin fører til redusert ”bunnlinje” (lønnsomhet) i den moderne medisinens modell for å behandle sykdom.

Offits overflatiske, uvitenskapelige generaliseringer mot bruken av kosttilskudd virker som et forsøk på å redusere innflytelsen til en stadig voksende konkurrent. Mer enn noe annet bekrefter Offits feilaktige og fordomsfulle beskyldninger mot kosttilskudd betydningen av å følge de viktige grunnprinsippene for å komme fram til hele sannheten: se på faktaene selv, og ikke stol på autoriteter.

[gdlr_box_icon icon=»none» title=»Om forfatteren»]Rolf Hefti ble født i småbyen Glarus i Sveits 1. mars 1969. Hefti hadde mange helseplager som barn og begynte allerede som tenåring å studere litteratur om medisin, ernæring, helse, kosttilskudd, psykologi, antropologi, sosiologi og filosofi.

Da han var 20 år gammel, startet han studier i sosiologi og sosialpsykologi ved Universitetet i Zürich. Han måtte imidlertid avslutte studiene på grunn av store smerter som hadde plagd ham siden barndommen. Dette fikk ham til å sette nye mål i livet, hvor uavhengige studier av helse stod i sentrum, og i stedet for å forfølge økonomiske mål, ønsket hand å hjelpe også andre til å lindre smerte og lidelse.

Han flyttet til USA i 1991 og bosatte seg i Los Angeles, hvor han blant annet driver nettsida Supplements-and-health.com, hvor en utvidet versjon av herværende artikkel er postert: www.supplements-and-health.com/vitamin-benefits.html.[/gdlr_box_icon]

Kilder:

1.  For en komplett referanseliste, se Hefti R. Anti-vitamin publications. Misinformation presented as truth. http://www.orthomolecular.org/resources/omns/v09n14.shtml

2.  Offit PA. Vitamins: stop taking the pills: Vitamin supplements are good for you, right? Wrong, says a new book – they´re a multibillion-pound con and in high doses can increase your risk of heart disease and cancer. The Guardian.com 26.7.2013.

LES OGSÅ  Trenger vi å avgiftes?

http://www.theguardian.com/lifeandstyle/2013/jul/26/vitamins-health-paul-offit-qanda

3.  Cowan DW, Diehl, HS, Baker, AB. Vitamins for the prevention of colds. Journal of The American Medical Association  1942; 120: 1267-71. http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=259054

4.  Pauling L. Early evidence about vitamin C and the common cold. Orthomolecular Psychiatry 1974; 3: 139-51. http://orthomolecular.org/library/jom/1974/pdf/1974-v03n03-p139.pdf

5.  Moertel CG, Fleming TR, Creagan ET mfl. High-dose vitamin C versus placebo in the treatment of patients with advanced cancer who have had no prior chemotherapy. A randomized double-blind comparison. New England Journal of Medicine 1985; 312: 137-41. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3880867

6.  Cameron E, Pauling L. Supplemental ascorbate in the supportive treatment of cancer: reevaluation of prolongation of survival times in terminal human cancer. Proceedings of National Academy of Science USA 1978; 75: 4538-42. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC336151/

7.  Ohno S, Ohno Y, Suzuki N mfl. High-dose vitamin C (ascorbic acid) therapy in the treatment of patients with advanced cancer. Anticancer Research 2009; 29: 809-15. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19414313

8.  Enstrom JE, Kanim LE, Klein MA. Vitamin C intake and mortality among a sample of the United States population, Epidemiology 1992; 3: 194-202. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1591317

9.  Lonn E, Bosch J, Yusuf S mfl. HOPE and HOPE-TOO Trial Investigators. Effects of long-term vitamin E supplementation on cardiovascular events and cancer: a randomized controlled trial. JAMA 2005; 293: 1338-47. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15769967

10.  Berge KG, Canner PL. Coronary drug project: experience with niacin. Coronary Drug Project Research Group. European Journal of Clinical Pharmacology 1991; 40 Suppl 1: S49-51. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2044644

11.  http://www.aapcc.org

12.  Null G, Dean C, Feldman M, mfl. Death By Medicine. Independent review commissioned by the Nutrition Institute of America, 2003. New York, NY. http://www.whale.to/a/null9.html?


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner