Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

Forside > Arkiv > 2016 > Femkortkunsten

Har du lyst til å lære noen enkle kortkunster som du kan bruke for å underholde deg selv og dine venner? På denne siden finner du forklaringen til en kortkunst du kan prøve deg på. Lykke til!

Tekst Kurt Bai

La din venn blande en vanlig kortstokk samt velge seg ut fem kort og legge disse på bordet med baksida opp. Han får snu ett av kortene, se på det og legge det tilbake. Du har hele tida stått med ryggen til. Bemerk at kortene nummereres fra en til fem fra venstre til høyre,  og be din venn huske på hvilket nummer i rekken hans valgte kort ligger på. Når din venn sier at han er klar, snur du deg, samler kortene sammen fra venstre til høyre og legger dem i bukselomma.

Samtidig ber du din venn tenke sterkt på kortet. Du tar så opp fire kort fra lomma og legger dem på bordet. Det femte kortet ligger igjen i lomma. For kontrollens skyld spør du din venn hvilket nummer fra 1 til 5 kortet hadde.

Straks tar du fram siste kort fra lomma. Dette viser seg å være det kortet din venn tenkte på!

Annonse:

Forklaring

På forhånd har du i hemmelighet lagt fire kort i lomma. Når du så legger de fem nye kortene ned i lomma, bytter du bare om på bunkene og tar fram de fire kortene du hadde fra før. Når din venn nevner nummeret på kortet, teller du kortene i lomma og tar opp det riktige kortet. Husket du å ta sammen kortene fra venstre til høyre, vil øverste kortet være nummer 1 og så videre.

Du kan gjerne gjenta kortkunsten, siden du jo fortsatt har fire kort i lomma.

Legg igjen et svar