Skip to main content

Fett håp for Alzheimers sykdom

En kur mot Alzheimers sykdom kan være funnet. Den handler om kokosfett, mellomlange fettsyrer og ketoner. En iherdig talsperson for å få fram dette budskapet er den amerikanske legen Mary T. Newport, bokaktuell med Alzheimer’s disease fra 2011.1

Tekst Iver Mysterud

[gdlr_box_icon icon=»none» title=»Om boka»]Forfatter: Mary T. Newport
Tittel: Alzheimer’s disease: What if there was a cure? The story of ketones
Utgivelse: Basic Health Publications, Inc., 2011
ISBN: 978-1-59120-293-6
Pris: Pris kr 108 (www.tanum.no), kr 160 (www.bokklubben.no, www.bokkilden.no, www.norli.no), kr 206 (www.akademika.no), kr 229 (www.platekompaniet.no)[/gdlr_box_icon]

OBS: Denne artikkelen er eldre enn 2 år. Informasjon kan være utdatert.

Newport er spesialisert i nyfødtmedisin, men ble stadig mer interessert i aldringsmedisin da hennes elskede mann Steve begynte å vise tegn på Alzheimers sykdom rundt 2000. Han ble mye verre i 2004, og Mary ønsket fortvilet å holde mannen mest mulig funksjonsdyktig så lenge som mulig. Hun begynte derfor å sette seg inn i faglitteraturen om sykdommen. Ved en tilfeldighet oppdaget hun i 2008 at mellomlange fettsyrer noen ganger kan reversere eller i det minste stabilisere Alzheimers sykdom. Hun ga derfor Steve om lag to spiseskjeer kokosfett, som er en rik kilde til slike fettsyrer, til frokost, og resultatene var dramatiske allerede samme dag. Da tok han en hukommelsestest og skåret bedre enn tidligere. Siden den gang har Steve til hvert måltid fått kokosfett beriket med MCT-olje sammen med annen mat. MCT står for ”medium chain triglyserides” (mellomlange triglyserider/fettsyrer), og denne olja inneholder et konsentrat av to av fettsyrene som særlig finnes i kokosfett og palmeolje og delvis også i melkefett (kaprylsyre C8:0 og kaprinsyre C10:0).

Steve var heldig som merket bedring av mellomlange fettsyrer allerede første dag. Andre må regne med å vente lenger før de selv merker noe eller tester viser bedring. Steve fortalte at det var som om en lyspære ble slått på den dagen han begynte med kokosfett. Sammenliknet med 2008 var han per 2011 ikke lenger deprimert, og hans personlighet og humoristiske sans kom gradvis tilbake til slik den var da Mary kjente ham tidligere. Han ble også kvitt en rekke fysiske symptomer som skjelvinger, en litt klønete gange, manglende evne til å løpe, en synsforstyrrelse som hindret ham i å lese og plutselige besvimelser. Steves evne til å holde på med oppgaver over tid ble også vesentlig bedre, likeledes korttidsminnet, som imidlertid fortsatt er langt fra normalt.

LES OGSÅ  Kliniske forsøk med enzymterapi mot kreft sabotert av ”kreftmafiaen”

Bilder fra en MR-undersøkelse (kjernemagnetisk resonans) viser at mye av hjernevevet hans var dødt, så Mary visste at det er grenser for hvor mye framgang det er realistisk å forvente. I april 2010 viste en ny MR at hjernen var stabil. Det gjenstår mye forskning på hvordan mellomlange fettsyrer påvirker hjernen til personer med ulike former for demens og andre sykdommer i hjernen eller nervesystemet. Et høyt inntak av fett er vist å ha gunstige virkninger ved for eksempel Parkinsons sykdom, multippel sklerose (MS) og amyotrofisk lateralsklerose (ALS). Mary Newport mener imidlertid at man ikke har tid til å vente på forskninga fordi dagens syke og deres pårørende ikke vil få noen glede av den. De trenger praktiske tiltak her og nå. Forskning og kliniske erfaringer har vist at mellomlange fettsyrer kan hjelpe mange med svekkelser i hjernen og/eller nervesystemet. Derfor mener Newport at det er på tide å handle og å informere. Folk med Alzheimers sykdom har intet å tape på å forsøke tilskudd av mellomlange fettsyrer.


En artikkel hun skrev om emnet i 2008,2 fikk stor spredning på nettet og bidro til å hjelpe mange, og i 2011 kom boka Alzheimers disease. Den har undertittelen What if there was a cure? (Hva om det finnes en kur?), og Newport antyder svaret i en annen undertittel: The story of ketones (Historien om ketoner).

Ketoner er den avgjørende forklaringa på hvordan mellomlange fettsyrer kan motvirke demens og andre sykdommer i nervesystemet. Disse molekylene dannes i leveren særlig fra mellomlange fettsyrer og fungerer som et effektivt energisubstrat for organer og celler som ellers bruker glukose, slik som hjernen, nervesystemet og blodceller.

Årsaken til at ketoner er egnet som ”brensel”, har en evolusjonær forhistorie. I perioder da våre forgjengere enten hadde rikelig tilgang på fett og spiste lite karbohydrat, eller mattilgangen var dårlig eller de led av periodisk sult, fungerte hjernen utmerket selv om omkring 2/3 av energikilden var ketoner. Ved periodisk sult tærer kroppen på fettreservene, og da omdanner leveren fettsyrer til ketoner som krysser blod-hjerne-barrieren og fungerer som det viktigste drivstoffet til hjernecellene.

Alzheimers sykdom er en tilstand hvor hjernen har brukt glukose som eneste energikilde, men hvor glukosetilgangen enten er blitt dårligere eller hjernecellene ikke lenger opptar nok glukose på grunn av insulinresistens. Dette er bakgrunnen til at sykdommen er blitt omtalt som diabetes type 3. Tilførsel av ketoner motvirker at glukoseutsultede hjerneceller dør. Dette kan man få til uten å måtte gå på et strengt ketogent kosthold med svært lite karbohydrat og mye fett: Hemmeligheten er å innta nok mellomlange fettsyrer til at leveren kan forsyne hjernen med nok ketoner til at den kan danne så mye ATP at den igjen fungerer tilnærmet normalt. En forsker har også utviklet en egen
ketonester (en spesiell ketonforbindelse) som gir enda høyre konsentrasjoner av ketoner i blodet enn om man tar tilskudd av kokosfett eller MCT-olje. Denne esteren er testet på en rekke personer, men er så langt ikke kommersielt tilgjengelig. Imidlertid er ketoner som tilskudd i pulverform kommersielt tilgjengelig.

LES OGSÅ  Mesterverk om banebrytende vannforskning

Oppbygning

Alzheimer’s disease består av tre hoveddeler, som igjen består av en rekke kapitler. Første del (kap. 1-13) handler om hvordan Steve falt ned i en avgrunn og hvordan han klatret opp igjen. Her beskriver Mary Newport hvordan Steve var før sykdommen og hva som skjedde da han ble syk. Vi får høre hvordan hun begynte å søke etter faglitteratur som kunne gi pekepinn om noe som kunne hjelpe Steve, noe hun oppdager ved en tilfeldighet. Seinere får vi innblikk i hva som skjedde med Steve da han begynte med kokosfett. Siden Steve reagerte så positivt, så Mary det som en viktig oppgave å få spredd dette lovende budskapet om Alzheimers sykdom til andre. Hun skrev brev til kjente personer, informerte leger og forskere og spredte sin artikkel fra 2008 på nettet.

Kapitlene 7-12 handler om hvordan Steve var ett og to år etter han begynte å ta kokosfett, omtale i ulike medier, Newports kontakt med ulike ketonforskere og deltakelse på Alzheimer-konferanser. Faktisk ble hennes deltakelse for å spre informasjon om Steve og den framgangen andre Alzheimer-pasienter hadde vist, forsøkt stoppet på noen av disse konferansene. Åpenbart hadde noen interesse av at hun ikke fikk spredd sitt budskap! 

Kapittel 13 gir en oversikt over hvordan en rekke personer med Alzheimers og andre sykdommer i hjernen og nervesystemet er blitt hjulpet av kokosfett og mellomlange fettsyrer. Dette er basert på tilbakemeldinger fra en rekke takknemlige mennesker.

Faglig oversikt

Del 2 gir en faglig beskrivelse av ketoner, mellomlange fettsyrer og ketonesteren (kap. 14-19). Beskrivelsen gjennomgår noe av forskninga som ligger til grunn for at Alzheimers sykdom omtales som diabetes type 3. Deretter diskuteres kjente og mulige årsaker til sykdommen. Arv ser ut til å spille en viktig rolle i hvorvidt en person utvikler Alzheimers sykdom eller ikke, mens miljøfaktorer ser ut til å påvirke hvordan våre genetiske særtrekk utspiller seg etter hvert som vi eldes. En rekke giftstoffer og infeksjoner kan få i gang sykdomsprosessen, eller i det minste bidra til den. Også traumatiske hjerneskader er en risikofaktor. Videre gis en oversikt over hva ketoner er, hvordan de ble oppdaget og kjennetegn ved et ketogent kosthold. Boka går også inn på de terapeutiske mulighetene forbundet med bruk av ketonestere.


Praktisk informasjon

Tredje del (kap. 20-25) beskriver hvordan man kan legge om til et kosthold som inkluderer mellomlange fettsyrer. Den diskuterer retningslinjer for et mer optimalt kosthold, tar opp debatten om hvorvidt mettet fett og kolesterol er årsak til sykdom eller ikke, hvorfor kostholdet er så viktig ved ulike sykdommer og spørsmål og svar om kokosfett og MCT-olje. I bokas siste kapittel tar Newport opp hva man har å tape på å forsøke et slikt kosthold.

Oppskrifter, ressurser, referanser og stikkord

Boka har en oppskriftsdel der leseren får konkrete tips om hvordan man kan bruke kokosfett og mellomlange fettsyrer i matlaginga. Den gir en liste over anbefalte bøker, organisasjoner, diskusjons- og nyhetsfora, blogger og nettsider. Av spesiell relevans for fagfolk og andre som vil grave dypere i den vitenskapelige faglitteraturen, kan nevnes at boka har en seksjon med referanser til hvert kapittel. Siden referansene er nevnt i teksten i kapitlene, er det greit å finne fram til dem bak i boka. Den har også et stikkordregister som gjør det enkelt å finne ut hvor ulike temaer er omtalt.

LES OGSÅ  Fedon Lindberg – fra fettfobi til ”smarte karbohydrater”

Målgruppe

Boka er skrevet for et bredt publikum, inkludert pårørende/syke, fagfolk og andre som er interessert i viktige sykdommer i vår tid. Teksten er skrevet i en språkform som er lett å forstå selv om man ikke har medisinsk bakgrunn. Selv om innholdet i del 2 kanskje kan bli litt vanskelig for enkelte lesere, er det fullt mulig å ha utbytte av boka ved å lese for eksempel kun del 1 og 3 for å få tilstrekkelig informasjon for å kunne hjelpe dem som er rammet av Alzheimers sykdom. Fagfolk og andre som har evne til å lese popularisert fagstoff, vil oppdage at del 2 gir en utmerket oversikt, og med den omfattende litteraturlista til hvert kapittel er boka en gullgruve for å få innsikt i et viktig tema i dagens medisin.

Newports misjon

I tillegg til å redegjøre for et lovende, forebyggende tiltak og en lovende behandling av demens og en rekke sykdommer i hjernen/og eller nervesystemet, håper Newport at boka skal sette søkelys på den terapeutiske nytten av ketonesteren. Målet er å stimulere til finansiering og masseproduksjon av denne energibæreren og å få i gang kliniske forsøk så snart som mulig, slik at ketonesteren raskt kan bli godkjent av USAs mat- og legemiddeltilsyn (FDA).

Konklusjon

Alzheimer’s disease er en informativ og sentral bok om demens og andre sykdommer i hjernen og/eller nervesystemet. Den er også en gripende fortelling om Newports forhold til ektefellen i medgang, motgang og ved fornyet medgang da hun oppdaget kokosfett som botemiddel for å ernære insulinresistente hjerneceller. Boka gir et viktig innblikk i hva det i praksis vil si å bli rammet av Alzheimers sykdom og ikke minst hvor problematisk denne sykdommen er for de nærmeste.

Vi slutter oss helhjertet til Mary Newports vurderinger i denne boka: Man har ingenting å tape på å forsøke tilskudd av mellomlange fettsyrer dersom man enten er rammet av sykdommer i hjernen og/eller nervesystemet, eller ønsker å motvirke dem. 

Kilder:

1.  Newport MT. Alzheimer’s disease: What if there was a cure? The story of ketones. Laguna Beach, CA: Basic Health Publications, Inc., 2011.

2.  Newport M. What if there was a cure for Alzheimer’s disease and no one knew? 2008 (www.coconutketones.com/whatifcure.pdf).


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner