Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

Forside > Arkiv > 2014 > Flott om flått!

Tre forskere ved Universitetet i Agder gir i boka Fakta om flått en fin oversikt over det meste man kan lure på om denne blodsugende midden. Her er flåtten i hovedfokus, selv om også flåttoverførte sykdommer omtales.

Tekst Iver Mysterud  


Tittel

Forfattere: Vivian Kjelland, Lars Korslund og Audun Slettan
Tittel: Fakta om flått: Alt du må vite for å unngå bitt, om symptomer, behandling og fjerning av flått
Forlag: Kagge Forlag AS
Utgivelsesår: 2014
ISBN: 978-82-489-1414-3
Pris: 299

Fakta om flått er en liten håndbok som er rask å lese og praktisk å ha med i sekken på tur. Den har undertittelen Alt du må vite for å unngå bitt, om symptomer, behandling og fjerning av flått. Dette er en lettskrevet, populærvitenskapelig bok for folk flest som er interessert i et tema som er mye framme i mediene.

Boka er skrevet av molekylærbiologene Vivian Kjelland og Audun Slettan og økolog Lars Korslund. Alle arbeider som flåttforskere ved Universitetet i Agder og har førstehånds kunnskap om temaet.

Annonse:

Forfatterne setter flått inn i et historisk perspektiv, forklarer hva en flått er og utdyper flåttens livssyklus, anatomi og valg av vertsdyr. Det finnes over 900 arter flått i verden, men boka handler primært om skogflåtten, av folk flest kun omtalt som ”flått”. Forfatterne omtaler dens utbredelse, forklarer når på året den er aktiv og gir en kortfattet oversikt over flåttbårne sykdommer, inkludert primært borreliose, flåttbåren encefalitt (hjernebetennelse, fra TBE-virus), anaplasmose og babesiose. De vier et kapittel til skogflått hos kjæledyr og husdyr, tar opp hvordan flåtten blir smittet og redegjør for hvordan man kan påvise bakterier og virus i flått. Videre fokuserer de på hvor stor faren for sykdom er etter flåttbitt, hvordan man fjerner flått, hva man bør gjøre hvis man blir bitt og om det er mulig å unngå flåttbitt. Boka avsluttes med kapitler om det er mulig å bli kvitt skogflåtten i naturen og flåtten som en naturlig del av omgivelsene våre. Siden boka bare er på 126 sider i lite format og bildematerialet er rikholdig, er hvert kapittel kort. Kapitlene er oversiktlige, og noe stoff er lagt i faktarammer. Leserne får også konkrete råd og tips. Mange gode fargebilder og illustrasjoner gjør boka delikat og nyttig.

Språket er gjennomgående godt, og det er få skrive- og orddelingsfeil. Noen figurer i en faktaramme (s. 57) har så små typer at de må leses med lupe. Boka har ingen litteraturliste, men nevner enkelte sentrale bøker, studier og nettsider i teksten.

Ingen av de kontroversielle temaene i debatten rundt flåttoverførte sykdommer omtales. Den omtaler således primært ”standardversjonen” om flått og flåttoverførte sykdommer, og den formidles på en utmerket måte. Det som ikke berøres, er debatten rundt de som blir langtidssyke etter flåttbitt: Hva er årsaken til at de er syke – aktiv infeksjon versus kroniske komplikasjon av tidligere infeksjon? Hvordan kan man hjelpe disse pasientene, og hva krangler fagfolk om? Slike temaer tas opp i to andre bøker som er utgitt i år.1,2

Boka anbefales for folk som vil lære mer om flått, og/eller ha med seg en nyttig håndbok på ferie. Lesere i alle aldre vil med denne hendige boka få oppdatert kunnskap om flått og ikke minst kunne studere bokas fine billedmateriale.

Kilder:

1.  Mysterud I. Et alvorlig helseproblem: Flåttoverførte sykdommer. Bærum: Stiftelsen vitenskap og fornuft, 2014.

2.  Øverbye BJ. Syk av flåttbitt. Arendal: Veiviseren Forlag, 2014.

You may also like
UR kraft + kolonial – Norges første ”kraftbar”
Epikrise fra en uavklart borreliosepasient
Uberettigede skremsels- propaganda mot vitaminer
Gravide kvinner bør unngå magnetfelt

Legg igjen et svar