Skip to main content
Medical vials and Syringe, Isolated on Blue background

Forebygger virkelig HPV-vaksinene kreft?

[wcm_restrict]

Det ønsket en gruppe britiske forskere å finne ut av, og i en oversiktsartikkel vurderte de 12 enkeltstudier om vaksinenes effektivitet i å forebygge livmorhalskreft. Den nye studien sår tvil om nytten av de to HPV-vaksinene Gardasil og Cervarix. Det var nemlig en rekke metodiske problemer forbundet med enkeltstudiene. De var ikke utformet for å oppdage livmorhals-kreft, som tar tiår å utvikle. Kvinnene i studiene ble fulgt i maksimalt seks år, med unntak av én studie som hadde fulgt en gruppe kvinner i ni år. Selv om forskerne fant at vaksinering kan forebygge mindre celleforandringer (CIN1), har dette liten klinisk betydning. En stor andel av slike celleforandringer går nemlig over av seg selv. Flere av enkeltstudiene kan ha overvurdert effekten av vaksinene fordi de har kombinert langt framskreden sykdom i livmorhalsen med mindre forandringer som forekommer langt oftere, men ofte går over spontant uten å utvikle seg til mer alvorlige stadier. Forskerne påpeker også at unormale celleforandringer kan ha blitt overdiagnostisert i enkeltstudiene fordi de har vært utført ved 6–12 måneder i stedet for etter 36-måneder, hvilket er mer normalt. Dette kan også ha gjort at enkeltstudier har overvurdert effekten av vaksinene, igjen fordi mange uregelmessigheter på cellenivå går tilbake av seg selv. Forskerne fant også ut at kvinnene i enkeltstudiene har begrenset relevans og gyldighet for forholdene i den virkelige verden. Studiedeltakerne har nemlig vært eldre enn de kvinnene som blir anbefalt vaksinert.

Alt i alt fant forskerne ikke tilstrekkelig støtte for at vaksinene forebygger livmorhalskreft. Imidlertid blir de markedsført og omtalt i pressen som om dette skulle være tilfellet. I stedet for å la seg vaksinere mener de britiske forskerne at kvinner regelmessig bør undersøke underlivet og at dette er en mer effektiv metode for å beskytte seg mot livmorhalskreft på enn å bli vaksinert. IM

Kilder:

The Royal Society of Medicine. Doubts rais about effectiveness of HPV vaccines. Pressemelding 22.1.2020. https://www.rsm.ac.uk/media-releases/2020/doubts-raised-about-effectiveness-of-hpv-vaccines/

Rees CP, Brhlikova P, Pollock AM. Will HPV vaccination prevent cervical cancer? Journal of the Royal Society of Medicine 2020; 113: 64–78.

/wcm_restrict]

Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 

Forebygger virkelig HPV-vaksinene kreft? / 2020 / Helsemagasinet vitenskap og fornuft

Forskning viser sammenheng mellom kumelk og brystkreft

Forebygger virkelig HPV-vaksinene kreft? / 2020 / Helsemagasinet vitenskap og fornuft

Patolog: – Økning av aggressive kreftformer etter mRNA

Forebygger virkelig HPV-vaksinene kreft? / 2020 / Helsemagasinet vitenskap og fornuft

Gir media og myndighetene oss riktig informasjon om covid-19?


Del gjerne med dine venner