Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

Forside > Arkiv > 2014 > Foreldre, barn og jakten på identitet

Foreldre, barn og jakten på identitet

Dette er undertittel på boka Langt fra stammen (norsk utgave 2013) skrevet av journalisten Andrew Solomon, en av USAs mest profilerte vitenskapsformidlere som også underviser i politikk, kultur og psykologi.

Tekst Dag Viljen Poleszynski


Om boka

Forfatter: Andrew Solomon
Tittel: Langt fra stammen. Foreldre, barn og jaken på identitet.
Forlag: Forlaget Press
Utgivelsesår: 2013
ISBN: 9788275476591
Pris: Papirutgave kr. 399 fra www.forlagetpress.no eller digitalt kr. 249 fra www.digitalbok.no.

Han har skrevet et opus magnum på nesten 1000 sider om hvordan det er å vokse opp som ”annerledes”, basert på intervjuer med mer enn 300 familier i løpet av 10 år.

Som homofil vet han hva det er å være ”annerledes”, og hans mål er å bekjempe fordommer mange har mot både egne barn og andres som ikke er fysisk og/eller psykisk som folk flest. Med dette som utgangspunkt skriver han om barn som har autisme, Downs syndrom, er døve, blinde, schizofrene, multifunksjonshemmede, homofile, lesbiske eller transkjønnete. Han fant at mange av miljøene han besøkte, var preget av en intens fellesskapsfølelse han ikke var forberedt på. En stor åpenbaring var også ”all gleden jeg så”.

Annonse:

Forfatterens ”misjon” er beundringsverdig – å bidra til at storsamfunnet utvikler toleranse og aksept for minoritetsmiljøer, som har mye å tilføre samfunnet tross avvik. Barn som er ”annerledes”, er ikke alltid så forskjellige fra ”normale” som vi kan tro, og mange har også ressurser og evner som overgår ”normalbefolkningen”, men som vi ikke ser fordi vi bare fokuserer på avvikene.

Hvis man ønsker å få årsaksforklaringer til at noen barn får avvikende atferd og fysiologi, leter man forgjeves. Et søk i bokas rikholdig register inneholder for eksempel ikke ord som biokjemisk individualitet (RJ Williams), acetylering, epigenetikk, ernæring, evolusjon, fettsyrer, ketoner, metylering, niacin (Abram Hoffer), opioider (schizofreni, autisme), ortomolekylær, søskenstudier (Frank Sulloway), U-serien (Henry Turkel) eller vitamin. Selv om boka ikke bidrar til å forstå årsaker, er den et vektig innlegg for større grad av toleranse for alle som på en eller annen måte befinner seg utenfor ”normalen”.

De tre oversetterne har gjort en god jobb, og teksten flyter lett. Ved siden av et omfattende noteapparat og et fyldig register inneholder boka tettpakkete 65 sider med litteraturreferanser for dem som ønsker å fordype seg ytterligere i temaet.

You may also like
Myseprotein
Jevninger
Gjør det lettere å lære norsk rettskriving
Trådløse nettverk? Ikke i skoler og barne- hager på Kypros

Legg igjen et svar