Skip to main content

Foreldres mobilbruk kan forstyrre barns språkopplæring

Det snakkes og skrives mye om i hvilken grad foreldres mobilbruk påvirker barnas helse og utvikling. Én vinkling i denne debatten handler om barns språklæring. I en nyere artikkel presenterer forskere resultater fra studier av foreldre og deres to år gamle barn i en situasjon hvor interaksjonen mellom dem blir forstyrret av mobiltelefoner mens de holder på å lære barna ord.
Før selve observasjonen startet, fikk foreldrene demonstrert to måter å bevege en dokke på, og hva disse bevegelsene het, altså hvilke verb som skulle brukes. Deretter ble foreldrene bedt om å lære disse verbene til barna, ett om gangen. Underveis i eksperimentet ble foreldrene oppringt, enten for å bli bedt om å bytte fra det ene verbet til det andre, eller bare for å skravle.
Alle barna fikk delta i én læresituasjon hvor de ble avbrutt, og én hvor de ikke ble avbrutt. Tida som ble brukt per verb, var den samme i både den avbrutte og den uavbrutte situasjonen: 60 sekunder. Resultatene viste at barna kun lærte ordene i den uavbrutte situasjonen. Både dialogen mellom voksen og barn, og også kvaliteten på denne dialogen, er viktig for å lære nye ord. Hvis denne prosessen forstyrres, går det utover både kvalitet, opplevd respons og dermed læringen hos barnet. Dette er nyttig informasjon, ikke minst med tanke på at vi i dag ofte mottar både meldinger og oppringninger som tar oppmerksomheten bort fra blant annet samspillet med barna.
Kilde:
Reed J, Hirsh-Pasek K, Golinkoff RM. Learning on hold: Cell phones sidetrack parent-child interactions. Developmental Psychology 2017; 53: 1428–36. http://psycnet.apa.org/record/2017-27611-001

LES OGSÅ  Lær å lese ved å skrive for hånd

Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner