Skip to main content

Fornyet håp om bedring ved Alzheimers sykdom

[wcm_restrict]

Den amerikanske nevrologen og forskeren Dale E. Bredesen har vist at det er berettiget håp om full tilfriskning ved forstadier til Alzheimers sykdom ved hjelp av naturlige metoder. For de som allerede har utviklet sykdommen, er det håp om vesentlig bedring. Hans to første publiserte artikler omfattet i alt 19 pasienter. Nå er protokollen testet på hundre nye med løfterike resultater.

Tekst Iver Mysterud . Foto Shutterstock

Dale E. Bredesen (f. 1952) tok grunnutdanning ved Caltech (1974) før han utdannet seg til lege ved Duke universitet i Nord-Karolina (1977). Han har vært ansatt som forsker i nevrologi ved flere universiteter i California. Bredesen er vitenskapelig direktør for Buck-instituttet for aldringsforskning og professor ved Universitetet i California, San Francisco.

Bredesens første resultater ble publisert i 2014,1 og få fagartikler har de siste årene gjort større inntrykk på meg enn denne. Resultatene kan rett og slett karakteriseres som sensasjonelle for en pasientgruppe som legene i liten grad klarer å hjelpe. Studien omtalte behandling av ti pasienter på en sammensatt protokoll og viste at symptomene på kognitiv svekkelse i stor grad ble reversert. Pasientene hadde enten Alzheimers sykdom i tidlig fase eller forløpere til sykdommen, såkalt mild kognitiv svekkelse eller subjektiv kognitiv svekkelse. Ni av de ti følte seg mye bedre innen 3–6 måneder, og objektive tester viste det samme. Den tiende pasienten var unntaket, men vedkommende hadde Alzheimers sykdom i seint stadium. Ved behandlingsstart hadde seks av pasientene måttet slutte i jobben eller slet med å klare arbeidet. Etter hvert var alle i stand til å arbeide igjen eller å fortsette i jobben. De ni pasientene ble gradvis varig bedre over tid. Da Bredesen presenterte sine resultater, hadde en av pasientene fulgt protokollen i to og et halvt år. 

LES OGSÅ  Kvikksølv og Alzheimers sykdom

Bredesen fulgte opp med en ny artikkel to år seinere,2 slik at han totalt i disse to fagartiklene viste resultater for 19 pasienter. I 2018 publiserte han resultater for hundre nye pasienter som var blitt vesentlig friskere.3 Det er derfor på høy tid at majoriteten av leger og medisinske forskere tar Bredesens protokoll på alvor. Her ser vi konturene av en revolusjon i behandling av demens i ulike stadier.

I den nye studien med hundre pasienter ble hver av dem testet grundig før behandlinga startet. Fordi så mange potensielle faktorer er involvert i sykdomsprosessen, tilpasses protokollen hver enkelt pasient. Samtlige som fulgte behandlingsopplegget, opplevde bedring over tid. Dette gjelder også Bredesens første pasienter, som begynte behandling i 2012. Det faktum at bedringen vedvarer, tyder på at terapien er rettet mot grunnleggende årsaker til den nedbrytende sykdomsprosessen.

I den nye studien hadde pasientene enten Alzheimers sykdom eller dens forstadier. De ble behandlet av Bredesen og hans gruppe eller av andre leger som har stått i kontakt med Bredesen. I den nye fagartikkelen mener disse legene at det nå er på tide å få testet protokollen i en randomisert, kontrollert, klinisk studie som følger pasientene en lengre periode. Disse legene presenterer en rekke tanker om hvordan en slik studie kan gjennomføres. Siden dagens behandlingstilbud ved Alzheimers sykdom gir lite håp om bedring, bør gjennomføring av forskning på Bredesens protokoll gis høy prioritet. I mellomtida ser vi imidlertid liten grunn til ikke å ta den i bruk; mens gresset gror, dør kua…

Bredesens protokoll for reversering av kognitiv svikt

  • Den amerikanske nevrologen og forskeren Dale E. Bredesen har utviklet en omfattende protokoll for å stanse utvikling av Alzheimers sykdom i form av et helhetlig behandlingsopplegg. Protokollen kalles ReCODE (Reversal of COgnitive DEcline), altså reversering av kognitiv svikt.
  • Som bilde på Alzheimers sykdom bruker Bredesen analogien hvor et hus har minst 36 hull i taket, der lekkasje gjennom hvert hull gjør det vått inne i huset når det regner. For å motvirke lekkasje (sykdomsutvikling) må man tette alle de 36 hullene. Dette er essensen i ReCODE, en meget omfattende behandlingsmodell rettet mot samtlige variable som kan være involvert. 
  • Opplegget tilpasses hver enkelt pasient, som testes både før og underveis i behandlinga.
  • Protokollen inkluderer endring av kostholdet, inntak av en rekke tilskudd, faste, stressreduksjon, få god søvn og regelmessig trening. I tillegg settes inn tiltak mot eventuelle hormonmangler, kroniske infeksjoner og forgiftninger av metaller, muggsoppgifter eller annen kjemisk forurensning.
LES OGSÅ  Kan neseplukking bidra til Alzheimers sykdom?

Les mer

Dale Bredesen ga i 2017 ut en populærvitenskapelig oversikt over sin tilnærming, boka The end of Alzheimer’s.4 Den kommer i norsk oversettelse denne vinteren.

I min bok Håp ved demens og Alzheimers sykdom fra 2018 oppsummerer jeg Bredesens tilnærming i to kapitler.5

Tidligere i Helsemagasinet om Dale E. Bredesen og hans protokoll

  • Mysterud I. Helhetlig terapi mot kognitiv svekkelse og Alzheimers sykdom. VOF 2017; 8 (7): 22–7.
  • Mysterud I. Suveren bok om Alzheimers sykdom. VOF 2017; 8 (8): 60–3.
  • Mysterud I. Klar for å motvirke utvikling av demens. VOF 2018; 9 (7): 60–2.

 

Kilder:

1. Bredesen DE. Reversal of cognitive decline: a novel therapeutic program. Aging 2014; 6: 707–17. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25324467

2. Bredesen DE, Amos EC, Canick J mfl. Reversal of cognitive decline in Alzheimer’s disease. Aging 2016; 8: 1250–8. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27294343

3. Bredesen DE, Sharlin K, Jenkins D mfl. 

Reversal of cognitive decline: 100 patients.

Journal of Alzheimer’s Disease & Parkinsonism

2018; 8: 450. https://www.omicsonline.org/

open-access/reversal-of-cognitive-decline-

100-patients-2161-0460-1000450.pdf

4. Bredesen D. The end of Alzheimer’s: The first programme to prevent and reverse the cognitive decline of dementia. London: Vermillion, 2017.

5. Mysterud I. Håp ved demens og Alzheimers sykdom: Hva alle bør vite. Oslo: Forlaget Lille Måne, 2018.

/wcm_restrict]


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner