Skip to main content

Forsker sparket etter omtale av paracetamol

Ukeslutt 3. februar 2023 Denne uka kan du lese om en amerikansk toppforsker som trolig ble sparket fordi hans forskning om paracetamol ble for mye for farmasøytisk industri. Videre kan du lese om dette:

Tekst Iver Mysterud

Fagredaktør Iver Mysterud
Iver Mysterud er fagredaktør i Helsemagasinet
 • Trådløs teknologi er en miljøbelastning som krever ny forståelse og tilnærminger innen helsevesenet
 • Rødt kjøtt i fokus
 • Bærekraftige ernæringsråd trenger jording
 • Kritikkverdig rangering av dietter i USA
 • Kan drikking av nok vann motvirke depresjon og demens?
 • Hjernen prøver å finne mening selv i tilfeldig støy
 • Mange blir følelses­messig sløve av anti­depressiver. Nå vet forskerne hvorfor
 • Når feil­informasjon om risiko kommer fra myndighetene
 • Fem metoder for å styrke immunsystemet og forebygge covid-19
 • Pfizer-direktør: ”Vi kan mutere viruset selv slik at vi på forhånd kan lage de nye vaksinene”
 • Tok du koronavaksinen?
 • Stadig flere leger i USA sier nei til å ta oppfriskningsdoser med koronavaksine

Ble toppforsker i USA sparket fordi hans forskning om paracetamol ble for mye for farmasøytisk industri?

Dette er tema for en artikkel i The Epoch Times 28. januar. Det gjelder immunolog og biokjemiker William Parker, som har vært ansatt ved den medisinske avdelingen på Duke universitet i nesten 28 år. Etter at Parker hadde publisert en artikkel om en mulig kobling mellom paracetamol og oksidativt stress, inflammasjon og autisme, mistet han plutselig all støtte fra sin egen arbeidsplass. I 2021 mistet han også jobben. Man vet ikke hvorfor, men detvirker sannsynlig at Parker ble sparket fordi forskningen var kritisk til farmasøytisk industri. To sentrale ledere ved Duke universitet er medlemmer av ledergruppa i Johnson & Johnson, firmaet som produserer medikamentet Tylenol, der paracetamol er viktigste bestanddel. Parker sa at det er utbredt press for å overse eller undertrykke sammenhenger mellom paracetamol og autisme. Artikkelen trekker også fram at Parker føyer seg inn i rekken av toppforskere som har mistet jobben de siste årene, som Peter Gøtzsche, Jose Luis Domingo og Christopher Exley. Alle disse forskerne har utfordret status quo.

LES OGSÅ  Dr. med. immunolog Charlotte Haug sensurert på YouTube

Trådløs teknologi er en miljøbelastning som krever ny forståelse og tilnærminger innen helsevesenet

Dette er tema for en fagartikkel Frontiers in Public Health i desember 2022. Trådløs stråling skader kroppen, og helsepersonell må gjøre noe med det, mener australske forskere. De kommer fra Oceania Radiofrequency Scientific Advisory Association (ORSAA) og har utført en analyse av studier på effektene av trådløs stråling fra den virkelige verden på kroppen. Deres utgangspunkt var en database med forskning som organisasjonen har samlet over mange år. Temaet er tatt opp i nyhetsbrevet til den australske legen Lyn McLean 27. januar.

Rødt kjøtt i fokus

En artikkel i The Epoch Times 29. januar fokuserer på rødt kjøtt i kostholdet. Øker det kreftrisikoen? Hva sier forskningen? Hvorfra kommer påstanden om at rødt kjøtt er kreftframkallende? Noen tror at jern er det eneste nyttige vi kan få fra rødt kjøtt. Lær om igjen! Hvordan bør man tilberede rødt kjøtt? Hva med å kutte ut all plantekost og spise et rovdyrkosthold (carnivore diet)? Alt dette og mer til tas opp i artikkelen.

Bærekraftige ernæringsråd trenger jording

Dette er tema for et innlegg av agronom Trond Ivar Qvale i Bondebladet 20. januar.Han kommenterer de nye nordiske ernæringsrådene, som er i støpeskjeen, og skriver blant annet: ”Bondens oppgave er ikke lenger kun å produsere mest mulig billige kjøttvarer. Oppgaven er å bygge jordsmonn, stabilisere og redusere klimaeffekter som flom og tørke, øke matsikkerheten og mattryggheten samtidig som vi får sunnere produkter og senker metanutslippene fra husdyrproduksjonen.”

Kritikkverdig rangering av dietter i USA

Den amerikanske journalisten Nina Teicholz (f. 1955) har en mastergrad i latinamerikanske studier og publiserte i 2014 bestselgeren The big fat surprise. I et blogginnlegg 20. januar diskuterte hun en vurdering somU.S. News & World Report har gjort av ulike dietter. Med bakgrunn i vitenskapelige studier har Teicholz vist at mange dietter som rangeres høyt av tidsskriftet, har liten eller ingen vitenskapelig ryggdekning. Selv om lavkarbokosthold er rangert langt ned på listen, har et slikt kosthold solid ryggdekning med over 1900 publiserte kliniske studier.

LES OGSÅ  Å spise mest kjøtt, fisk og egg - er det lurt?

Kan drikking av nok vann motvirke depresjon og demens?

En artikkel i The Epoch Times 19. januar diskuterer hvorvidt dehydrering (vannmangel) kan bidra til disse sykdommene. Dehydrering kan i seg selv forårsake en rekke sykdommer, til og med død, og kan forverre en rekke sykdommer. Drikker man for lite vann, kan man utvikle lavt blodtrykk, få økt hjertefrekvens og hodepine, og vannmangel kan muligens også bidra til depresjon og demens.

Hjernen prøver å finne mening selv i tilfeldig støy

Hjernen leter hele tiden etter mønstre og sammenhenger. Dette er tema for en artikkel på Titan, Universitetet i Oslos forskningsmagasin, 30. januar. Ved hjelp av målinger av hjernebølger hos pasienter med epilepsi som ikke har nytte av medikamenter, har forskere fått nye nevrofysiologiske bevis på at hjernen aktivt gjør beregninger for å systematisere også saker vi ikke har oppmerksomheten rettet mot. Det bidrar til å forstå hvordan vi oppfatter ting og hvilke mulige underliggende strukturer hjernen bruker for å oppfatte dem.

Mange blir følelses­messig sløve av anti­depressiver. Nå vet forskerne hvorfor

Halvparten av brukere av ”vanlige antidepressiva” oppgir følelsesmessig sløvhet som bivirkning. Grunnen kan være at de blir mindre følsomme for belønning. Dette kommer fram av en artikkel på Forskning.no 30. januar. I studien som omtales klarte deltakerne som brukte antidepressiva, i mindre grad å bruke positiv og negativ tilbakemelding som rettesnor for innlæring, enn kontrollgruppa som ikke brukte slike medikamenter. Såkalt forsterket innlæring ble svekket, en egenskap som gjør at vi lærer fra omgivelsene.

Når feil­informasjon om risiko kommer fra myndighetene

Feil­informasjon om risiko svekker tilliten til myndighetene. Det skriver Terje Aven, professor i risikostyring og samfunnssikkerhet ved Universitetet i Stavanger, i en kronikk i Stavanger Aftenblad 25. januar. Kronikken tar opp problemer med ”desinformasjon” og faktasjekking med eksempler fra koronapandemien. Han skriver blant annet om det presset myndighetene i USA har utøvd mot nettplattformene, særlig Twitter, for å kontrollere hva som blir sagt på disse: ”Fra et ytringsfrihets og vitenskapelig ståsted kan det argumenteres for at endringene vi nå ser på Twitter er av det gode. Hvorfor jubler ikke mediene? Er de ikke forkjempere for ytringsfrihet og vitenskapelig dialog?”

LES OGSÅ  Tidligere sjef i nyhetsbyrå: – Slik forsvant den uavhengige journalistikken

Fem metoder for å styrke immunsystemet og forebygge covid-19

Dette er tema for en artikkel i The Epoch Times 19. januar, der følgende utdypes: 1) å legge seg tidlig (gir bedre melatoninproduksjon), 2) hvordan øke følelsesmessig velvære (negative følelser svekker immunforsvaret), 3) tilpasse kostholdet (fargede grønnsaker er rike på antioksidanter og næringsstoffer, dypvannsfisk inneholder omega-3-fettsyrer), 4) drikke vann før du legger deg og 5) minimalisere alkoholinntaket, som over lenger tid kan svekke immunsystemet.

Pfizer-direktør: ”Vi kan mutere viruset selv slik at vi på forhånd kan lage de nye vaksinene”

I en artikkel Susanne Heart på Steigan.no 27. januar omtales et nytt, sjokkerende opptak med skjult kamera fra Project Veritas. Der forteller Pfizers forskningsdirektør Jordon Trishton Walker hvordan selskapet tenker og handler – av profitthensyn uten offentlig innsyn.

Tok du koronavaksine?

Svaret kan i følge en fagartikkel i BMC Infectious Diseases 24. januar avhenge av om du kjenner noen som opplevde alvorlige helseproblemer fra covid-19 eller fra vaksinering mot covid-19. De som kjente noen som opplevde problemer fra covid-19, hadde større sannsynlighet for å vaksinere seg, mens de som kjente noen som opplevde helseplager etter vaksinering, hadde større sannsynlighet for ikke å vaksinere seg. Dette kommer fram i en nettbasert undersøkelse i USA fra desember 2021.

Stadig flere leger i USA sier nei til å ta oppfriskningsdoser med koronavaksine

Dette kommer fram av en artikkel i The Epoch Times 30. januar. Bakgrunnen er mangel på dokumentasjon fra kliniske forsøk. I virkeligheten ligger kun resultater fra eksperimenter til grunn for godkjenningen av oppfriskningsdosene.

God helg, og god lesning!


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner