Skip to main content

Forskning viser sammenheng mellom kumelk og brystkreft

Denne uka kan du lese at kumelk kan gir økt risiko for brystkreft. Videre tar vi opp dette:

Tekst Iver Mysterud

Fagredaktør Iver Mysterud
Iver Mysterud er fagredaktør i Helsemagasinet
 • Kan seleninntaket forebygge grå stær hos kvinner i overgangsalderen?
 • Autoimmune tilstander? Smerter, slapp, deppa, sliten? Råd finnes!
 • Er det sammenheng mellom koronavaksinering i 2021 og overdødelighet i 2022?
 • Kan covid-19 bidra til demens?
 • Verdens første nettbaserte datingtjeneste for uvaksinerte lansert på Hawaii
 • Kritikk mot påbud om koronavaksinering i Hollywood
 • Falske vaksinasjonsattester i Hollywood
 • Nesespray med xylitol forebygger koronainfeksjon
 • Nattokinase for å bryte ned piggprotein
 • Kritisk blikk på Bill Gates’ nye bok om pandemihåndtering
 • Covid-19 kan gi posttraumatisk stresslidelse
 • Hva vet man om covid-19 og barn?

Kan kumelk gi brystkreft?

Dette diskuteres i en artikkel i Current Nutrition Reports 2. februar. Her går det fram at nyere prospektive kohortstudier (der man følger en gruppe mennesker over tid) støtter hypotesen om at melkeinntak kan bidra til brystkreft.

Dette dreier seg om en spesiell type brystkreft som er følsom for østrogenpåvirkning (østrogenreseptor-α-positiv brystkreft). Melk inneholder en rekke stoffer som kan påvirke disse østrogenreseptorene.

Selv om det trengs bedre studier om melks mulige påvirkning på brystkreft, mener forfatterne at foreliggende dokumentasjon bør føre til at kostholdsråd om melkeforbruk må revurderes.

Kan seleninntaket forebygge grå stær hos kvinner i overgangsalderen?

Dette temaet tas opp i en artikkel på Nutraingredients-usa.com 3. februar, basert på en studie som har fulgt kvinner i USA over tid. Grå stær (katarakt) er på verdensbasis en viktig årsak til blindhet og svekket syn.


Særlig kvinner i alderen 65–75 år hadde størst nytte av økt seleninntak i å redusere forekomsten av grå stær.

LES OGSÅ  Mislykket ”krig” mot kreft

Autoimmune tilstander? Smerter, slapp, deppa, sliten? Råd finnes!

– Med erfaring fra titusener av pasienter ser jeg en eksplosjon av kroniske, livsstilsrelaterte sykdommer med uklare symptomer, sier den sveitsiske legen Thomas Rau.

Han gjestet nylig Norge og ble intervjuet på Hemali.no 20. februar. Rau vektlegger tre tiltak for at pasientene skal bli bedre av kreft og autoimmune sykdommer:
avgiftning, normalisering av tarmhelse og tilskudd av vitaminer og mineraler.

Er det sammenheng mellom koronavaksinering i 2021 og overdødelighet i 2022?

Ja, i følge en studie av de norske forskerne Jarle Aarstad og Olav Andreas Kvitastein. Den er ikke fagfellevurdert, men publisert på nett. Datamaterialet er fra 31 europeiske land.

Forskerne fant at jo høyere vaksinasjonsgrad i 2021, desto større var overdødeligheten av alle typer årsaker de første ni månedene i 2022. Alternative hypoteser enn vaksinering kunne ikke forklare denne sammenhengen, som de mener var robust.

Jarle Aarstad har omtalt den nye studien på Hemali.no 21. februar. Innholdet i artikkelen er slått opp i Dagbladet 28. februar, der assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad i Helsedirektoratet og overlege Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet uttrykker uenighet i tolkningene.

Kan covid-19 bidra til demens?

Covid-19 akselererer hjernens aldring og øker risikoen for demens selv to år etter sykdommen hos enkelte som var hardt rammet.

Flere studier underbygger at langsiktige endringer i hjernens struktur og funksjon etter gjennomgått covid-19 kan være ansvarlig for vedvarende kognitive og atferdsmessige symptomer. Dette er tema for en artikkel i The Epoch Times 15. februar.


Verdens første nettbaserte datingtjeneste for uvaksinerte lansert på Hawai´i

I dagens datingscene kan en persons vaksinasjonsstatus for koronavaksine avgjøre utfallet av et forhold. Av denne grunn har to forretningskvinner fra Hawai´i utviklet verdens første nettbaserte datingtjeneste dedikert til uvaksinerte mennesker, ”Unjected”.

LES OGSÅ  Lett fordøyelig mat gir ”hedonisk” sult og bidrar til overvekt

Dette kommer fram av en artikkel på Thegatewaypundit.com 14. februar. Nettstedet får stadig flere medlemmer og har nå over 110 000 i 85 forskjellige land.

Kritikk mot påbud om koronavaksinering i Hollywood

En stor gruppe skuespillere sier at de er blitt stengt ute fra sine fagforeningsbygninger og blokkert fra å konkurrere om roller fordi de bestemte seg for ikke å ta koronavaksinen. Dette er tema for en artikkel i The Epoch Times 27. februar.

Falske vaksinasjonsattester i Hollywood

I en artikkel i The Epoch Times 27. februar kommer det fram at en person påstår det er solgt over 250 falske vaksinasjonsattester til folk som jobber i Hollywood. Selve attestene er ekte, men de er påført navn slik at uvaksinerte skal kunne attestere at de er vaksinert.

Kjendisene som personen lagde forfalskningene til, var nesten utelukkende liberale eller progressive, i det minste offentlig. Det betyr at hvis de ble spurt, ville de svart at de støttet vaksinetvang, maskepåbud og andre offentlige tiltak, mens de i virkeligheten ikke ville ta noen vaksine.

Nesespray med xylitol forebygger koronainfeksjon

Dette er tema for en artikkel av den anerkjente legen Peter A. McCullough og John Leake i The Epoch Times 26. februar. Det er nå utført en dobbeltblind placebokontrollert studie med xylitol i India, publisert i Journal of Clinical Virology i oktober 2022.

Sukkeralkoholen xylitol er kjent for å motvirke både tannråte, infeksjoner og inflammasjon og opptas ikke i kroppen. Koronainfeksjon påvist med blodanalyse var 71 prosent lavere enn placebo (36 tilfeller versus 97 tilfeller). Det ble også observert færre kliniske symptomer hos de som fikk xylitol. Det ble ikke påvist noen bivirkninger.

Nattokinase for å bryte ned piggprotein

Hvordan kan man bli kvitt piggproteiner som finnes lagret i kroppen og antas å gjøre folk syke etter vaksinering? Den anerkjente legen Peter A. McCullough og John Leake mener i en artikkel i The Epoch Times 22. februar at inntak av enzymet nattokinase er en lovende behandling.

LES OGSÅ  Psykisk syk av korn og melk? Spis steinalderkost!

Nattokinase produseres ved å fermentere soyabønner med bakteriearten Bacillus subtilis var. natto og er tilgjengelig som kosttilskudd. En studie fra Molecules i september 2022 har vist at nattokinase kan bryte ned piggproteinet som finnes på overflaten til koronavirus.

Kritisk blikk på Bill Gates’ nye bok om pandemihåndtering

En anmeldelse av boka kan leses i The Epoch Times 16. februar, skrevet av to leger. Ifølge de to legene inneholder boka mye stoff og kunnskap som ikke forholder seg til det man nå vet om koronapandemien og dens håndtering.

Covid-19 kan gi posttraumatisk stresslidelse

Dette ser ut til å skyldes at viruset hindrer opptak av den essensielle aminosyra tryptofan, slik at de infiserte får for lave tryptofannivåer. Når viruset tar over ACE-2-reseptorene, absorberes ikke tryptofan fra maten i tarmen. Dette er tema for en artikkel i The Epoch Times 16. februar.

Hva vet man om covid-19 og barn?

Siden begynnelsen av pandemien har det vært klart at barn er langt mindre utsatt for alvorlig sykdom fra SARS-CoV-2 enn voksne. Man har ikke visst nok om hvordan viruset manifesterer seg i dem og hvor mottakelige barn er.

I en artikkel i British Medical Journal 12. januar oppsummeres hva tre års forskning og erfaring har avdekket så langt.

God helg, og god lesning!


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner