Skip to main content

Forstå hva andre føler ved å lytte

En viktig komponent i relasjoner som kan hjelpe til å bedre kontakten og forståelsen mennesker imellom, er lære seg å ”lese” andre. Vi feiltolker hverandre riktignok ofte, blant annet fordi vi ikke alltid vet hva vi skal se etter. Vil du finne ut hva en annen føler, er det lureste å ikke ”se” i det hele tatt, men i stedet å lukke øynene og åpne ørene. Ifølge amerikanske forskere leser vi nemlig andres følelser mer korrekt om vi kun lytter til dem uten å se dem. En serie eksperimenter viste at de som kun baserte seg på gjenkjenning og tolking av andres stemmer, uten at de mottok signaler fra ansiktet eller kroppsspråk for øvrig, klarte best å beskrive hva den andre følte i ulike situasjoner.

OBS: Denne artikkelen er eldre enn 2 år. Informasjon kan være utdatert.


En forklaring kan være at mennesker er ganske flinke til bevisst å bruke ansiktsuttrykk for å skjule hva vi egentlig føler. En annen grunn er at det er vanskeligere å oppdage de virkelige følelsene en annen har når man må ta hensyn til mange ulike informasjonskilder. Det enkle er ofte det beste. I dette tilfellet er altså kun å lytte til den andres stemme mest effektivt.

LES OGSÅ  Selvrefleksjon hjelper oss å kontrollere drømmer

Kilde:

Kraus MW. Voice-only communication enhances empathic accuracy. American Psychologist 2017; 72: 644–54. http://psycnet.apa.org/record/2017-43854-002Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner