Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

Forside > Arkiv > 2018 > Forstå hva andre føler ved å lytte

Forstå hva andre føler ved å lytte

En viktig komponent i relasjoner som kan hjelpe til å bedre kontakten og forståelsen mennesker imellom, er lære seg å ”lese” andre. Vi feiltolker hverandre riktignok ofte, blant annet fordi vi ikke alltid vet hva vi skal se etter. Vil du finne ut hva en annen føler, er det lureste å ikke ”se” i det hele tatt, men i stedet å lukke øynene og åpne ørene. Ifølge amerikanske forskere leser vi nemlig andres følelser mer korrekt om vi kun lytter til dem uten å se dem. En serie eksperimenter viste at de som kun baserte seg på gjenkjenning og tolking av andres stemmer, uten at de mottok signaler fra ansiktet eller kroppsspråk for øvrig, klarte best å beskrive hva den andre følte i ulike situasjoner.

En forklaring kan være at mennesker er ganske flinke til bevisst å bruke ansiktsuttrykk for å skjule hva vi egentlig føler. En annen grunn er at det er vanskeligere å oppdage de virkelige følelsene en annen har når man må ta hensyn til mange ulike informasjonskilder. Det enkle er ofte det beste. I dette tilfellet er altså kun å lytte til den andres stemme mest effektivt.

Kilde:

Kraus MW. Voice-only communication enhances empathic accuracy. American Psychologist 2017; 72: 644–54. http://psycnet.apa.org/record/2017-43854-002

Legg igjen et svar