Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

Forside > Arkiv > 2017 > Forurensning i vaksiner

Forurensning i vaksiner

Italienske forskere har undersøkt tilstedeværelse av bitte små, uønskede partikler i en rekke typer vaksiner. Til sammen undersøkte de 44 prøver av 30 forskjellige vaksiner. De fant røde blodceller fra mennesker eller dyr i én vaksine og metaller i alle unntatt én (en vaksine til dyr). Forskerne brukte en svært følsom, ny teknologi til undersøkelsen. Av metaller ble det funnet bly, wolfram (fra kalsiumwolframat, CaWO4), gull og krom, som i andre studier er blitt satt i sammenheng med autoimmunsykdommer og blodkreft.

Tilstedeværelse av disse mikro- og nanopartiklene blir ikke deklarert i vaksinenes innholdsdeklarasjon. For eksempel ble det påvist blypartikler i vaksiner mot livmorhalskreft, Gardasil og Cervarix, sesonginfluensa (Aggripal) og hjernehinnebetennelse (Meningetec). Andre metaller som ble påvist, var platina, sølv, vismut, jern og krom. Sistnevnte ble funnet i 25 testede vaksiner. Man vet ikke hvordan kroppen reagerer på å få denne typen metaller inn i blodet. Forskerne lurer på om tilstedeværelsen av forurensende partikler kan ligge bak en rekke rapporterte bivirkninger av vaksiner – fra hodepine og epileptiske anfall til utmattelse, muskelsmerter og lammelser. IM

Kilder:

Gatti AM, Montanari S. New quality-control investigations on vaccines: micro- and nanocontamination. International Journal of Vaccines and Vaccination 2016; 4: 00072. http://medcraveonline.com/IJVV/IJVV-04-00072.pdf

McGovern C. Dirty vaccines: new study reveals prevalence of contaminants. CMSRI 30.1.2017. http://info.cmsri.org/the-driven-researcher-blog/dirty-vaccines-new-study-reveals-prevalence-of-contaminants

Annonse:
You may also like
Oppdatering om stråling fra andre land
5G: Er Ericssons redning folkehelsas dødsstøt?
Epikrise fra en uavklart borreliosepasient
Alene i kampen mot kreft

Legg igjen et svar