Skip to main content

Forutinntatt offentlig vitenskapskomité?

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) framla i januar 2015 en rapport om mulig risiko forbundet med å innta betakaroten i kosttilskudd.1 Den foreslår å begrense mengden betakaroten i kosttilskudd til 4 mg, hvilket tilsvarer mengden i en gulrot. Hvor uavhengig er VKM?

OBS: Denne artikkelen er eldre enn 2 år. Informasjon kan være utdatert.

Tekst Dag Viljen Poleszynski     Foto Shutterstock

Til tross for målet om ”uavhengighet” er ingen av VKMs medlemmer rekruttert utenfra statlige akademiske institusjoner, og på medlemslistene figurerer kjente navn som i offentlig debatt om ernæring og kosttilskudd har uttrykt uforbeholden støtte til statlig ernæringspolitikk.

De ansatte i VKMs sekretariat i Mattilsynet må selvsagt være lojale overfor statlige vedtak i ernæringspolitikken, og av egen erfaring vet jeg at man ikke blir ansatt om man noen gang offentlig har gitt uttrykk for avvikende oppfatninger.


En gjenganger i statens ernæringspolitikk er en utbredt skepsis til bruk av kosttilskudd. Dette gjenspeiles i VKM-rapporter om vitamin A, kumarin, koffein i kosttilskudd, omega-3-fettsyrer, marine oljer, folsyre i kosttilskudd, vitamin D, aminosyrene histidin, metionin, S-adenosylmetionin (SAM) og tryptofan, vitamintilsetninger i mat og drikke, kreatin i sportsprodukter, maksimalgrenser for vitaminer og mineraler, bor i kosttilskudd og næringsmidler til spesielle næringsmessige behov.2

LES OGSÅ  Kosttilskudd mot stress

Norsk lovgivning for kosttilskudd har i alle år vært ekstremt restriktivt. Etter tilslutning til EØS-avtalen i 1994 er en del næringskonsentrater kommet inn under andre lovregler, noe som har ført til en mer liberal praksis. For eksempel ble tillatt maksimaldose for koenzym Q10 økt fra 30 til 100 mg, og en rekke aminosyrer er nå tillatt solgt uten resept.

[gdlr_box_icon icon=»none» title=»Statlig oppnevnt komité»]Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) er oppnevnt av Mattilsynet for å utføre ”uavhengige, åpne, vitenskapelige risikovurderinger for Mattilsynet og Miljødirektoratet”.3 Sekretariatets 23 ansatte bistår faggruppene og hovedkomiteen faglig og praktisk. Hovedkomiteen styrer ni grupper, hvorav Faggruppe for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi i januar 2015 framla rapporten om mulig risiko forbundet med å innta betakaroten i kosttilskudd.1

VKM er et statlig organ med medlemmer fra universitetene og en rekke andre statlige institusjoner innenfor sektoren matproduksjon, forurensninger, folkehelse og forskning.4  Hovedkomiteen ledes av Jan Alexander fra Folkehelseinstituttet og har 15 medlemmer, inkludert hver av lederne for de ni faggruppene.[/gdlr_box_icon]


Norske myndigheters holdning til næringskonsentrater er imidlertid ikke endret, og vitaminer anses for eksempel ikke å kunne brukes terapeutisk, men å representere forgiftningsfare ved store doser. Dette demonstreres til fulle i den siste rapporten fra VKM om betakaroten, som tilhører en gruppe fargestoffer (bioflavonoider) som finnes i en rekke fargede frukter og grønnsaker.

Ernæringsmyndighetenes oppfatning er at ”frukt og grønt er sunt”, men at de sunne stoffene i mat har en helt annen virkning om de konsentreres opp og innkapsles i tabletter. Etter vår oppfatning finnes det ingen vitenskapelige holdepunkter for en slik oppfatning, som blant annet ikke tar hensyn til forskjeller som kan forekomme mellom syntetiske preparater og konsentrater av naturlig forekommende stoffer.

Den viktigste studien som ligger til grunn for myndighetenes skepsis til betakaroten, den finske ble kritisert allerede i 1994 av legen og psykiateren Abram Hoffer (1917–2009) og i 1999 av undertegnede. Vi gjengir i det etterfølgende først Hoffers kritikk av de finske betakarotenstudiene som ble utført tidlig på 1990-tallet, og deretter en oppdatering av Andrew W. Saul (f. 1955) og undertegnede om nyere forskning på dette naturlige fargestoffet.

LES OGSÅ  Vitaminenes historie

[gdlr_box_icon icon=»none» title=»Arbeidsgruppe og faglig godkjenning»]Prosjektleder fra VKMs sekretariat var Bente Mangschou, og rapporten ble utarbeidet av Helle Margrete Meltzer (Folkehelseinstituttet; leder), Kirsten B. Holven (UiO), Kristin Holvik (Folkehelseinstituttet) og Martinus Løvik (NTNU). Rapporten ble vurdert og godkjent av Faggruppe for ernæring v/leder Per Ole Iversen (UiO) og ni øvrige medlemmer, inkludert de som skrev rapporten. Øvrige medlemmer er professor Wenche Frølich (UiS), Livar Frøyland (UiB), Margaretha Haugen (Folkehelseinstituttet), Tor A. Strand (Sykehuset i innlandet HF/UiB) og Grethe S. Tell (UiB).[/gdlr_box_icon]

Kilder:

1.  Meltzer HM, Holven KB, Holvik K mfl. Risk assessment of beta-carotene in food supplements. VKM Report 2015: 01. Oslo, 19.01.2015; http://www.vkm.no/dav/e967639e8a.pdf

2.  http://www.vkm.no/eway/default.aspx?pid=277&trg=Bottom_6682&Main_6177=6501:0:31, 2298&Bottom_6682=6547:0:31,2298

3.  http://www.vkm.no/om-vkm

4.  http://www.vkm.no/om-vkm/medlemmene-i-vkm


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner