Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

Forside > Arkiv > 2016 > Forventninger påvirker treningsutbyttet

Forventninger påvirker treningsutbyttet

Blir psykologiske, fysiologiske og nevrofysiologiske forandringer etter én enkelt treningsøkt påvirket av ens forventninger? For å finne ut av dette lot forskerne 26 deltakere sykle med moderat intensitet i 30 minutter. Før testen ble de gjennom loddtrekning tilordnet en av fire grupper og så forskjellige multimediapresentasjoner som indikerte at etterfølgende trening ville gi større eller mindre helsefordeler. Forskerne kartla forventninger som reflekterte tidligere erfaring og oppfatninger om fordeler av trening. De som hadde mest positive forventninger, oppnådde både større psykologiske fordeler (mer glede, bedre humør, redusert angst) og større økning i såkalt alfa-2-hjernebølger målt med elektroencefalografi (EEG). Manipulering av deltakernes forventninger førte også til større økning i alfa-2, men ga ikke flere psykologiske fordeler av treninga. Fysiologisk reduserte deltakerne sitt blodtrykk etter trening uavhengig av forventninger. Samlet indikerer disse resultatene at gamle forventninger særlig påvirker treningsinduserte psykologiske og nevrofysiologiske endringer på en selvoppfyllende måte. Hvis man tror at trening vil gjøre godt, gjør den det. IM

Kilde:

Mothes H, Leukel C, Jo H-G mfl. Expectations affect psychological and neurophysiological benefits even after a single bout of exercise. Journal of Behavioral Medicine 2016. http://link.springer.com/article/10.1007/s10865-016-9781-3

You may also like
Bikarbonat
Gjør det lettere å lære norsk rettskriving
Når virkeligheten overgår våre villeste fantasier
Det ene, lille som avgjør hvor gode forhold du får

Legg igjen et svar