Skip to main content

Fra farmasøyt til parapsykologisk medium

Er det mulig å teste helsetilstanden til en person som er langt unna? Det mener Tone Nordlid Vallevik at det er. Ved hjelp av et gjennomtenkt testopplegg, en slags ”pendel” og en ”god hjelper”, har hun i årevis gitt råd til syke mennesker.

Tekst og foto Iver Mysterud   

Å møte et ”parapsykologisk medium” er ikke hverdagskost for en som har sin utdanning i moderne naturvitenskap. Mange, kanskje de fleste, naturvitenskapelig skolerte mennesker vil avvise det meste som har med parapsykologi å gjøre, enten fordi det er noe man ikke ønsker å bruke tid på eller fordi man mener det er udokumentert, uvitenskapelig, ikke funnet å være reelt i tester eller rett og slett overtro. VOF sa likevel ja til å møte denne spesielle terapeuten fra Bergen, få forklart hvordan hun jobber og få innblikk i noen av resultatene hennes. Ikke minst pirret det nysgjerrigheten at hun mener å ha funnet en del fellesnevnere ved kreftutvikling – fellesnevnere det er enkelt å gjøre noe med for å forbygge eller motvirke denne sykdommen.

Vi møttes i Oslo 13. september 2011. VOFs utsendte traff en forsiktig og lavmælt dame, på ingen måte brautende eller belærende, men heller spent på hvordan en naturviter ville møte henne. Ville hun bli avvist eller latterliggjort for det hun hadde å fortelle?

Apotekdrift

Vallevik er utdannet farmasøyt og har drevet apotek i Bergen. På apoteket solgte hun både homøopatiske remedier og antroposofiske medisiner, og dette bidro til interesse for også annen behandling enn den farmakologiske. Vallevik har selv lært aromaterapi og har tidligere praktisert healing med fysisk kontakt med klientene.

I 2004 fikk hun opplæring i en teknikk som skulle prege hennes liv i mange år. På en alternativmesse hørte Vallevik om et ”pendelkurs” som vakte interesse. Det hadde hun lyst til å være med på. Kurset het ”Kropp, sinn, ånd” og ble arrangert av John Gursli hos Total Helse på Nesodden.

Svar om virkeligheten vha. en pendel

Vallevik fikk opplæring i å bruke en slags ”pendel” som redskap for bedre å forstå virkeligheten. Hennes ”pendel” er et krystallsmykke som henger i en tråd. På kurset lærte Vallevik hvordan man kan stille kroppen spørsmål og få ”svar” ved hjelp av pendelen. Hvis pendelen beveger seg med klokka, betyr det ja, mens motsatt vei indikerer nei.

Teknikken som Vallevik lærte, handlet om å finne ut hvordan energitilstanden i ulike organer var. Hvis hun spurte om det er noen problemer med milten til en pasient, kunne pendelen si ja eller nei. Deretter ble det brukt et system for å tallfeste hva problemet besto i. Verdien 80 regnes som optimal, mens et lavere tall angir for lite energi eller et problem.

En hjelpende hånd

En rekke alternative terapeuter bruker ulike former for ”pendler” til å teste med, enten de henger i en tråd eller er festet i enden av en tynn metallstang med håndtak i andre enden. Terapeutene påstår at de har nytte av slike ”pendler” i behandlingssituasjonen. De fleste naturvitenskapelig skolerte personer smiler eller ler overbærende av dette. Terapeutene påstår at ”pendelen” beveger seg av seg selv, mens kritikerne er skråsikre på at terapeutene bevisst eller ubevisst beveger armen og gir ”pendelen” bevegelse.

Vallevik har imidlertid en konkret forklaring på hvorfor hennes pendel svinger. Hun påstår å være i kontakt med en ”god hjelper” eller ”intelligent energi”, og det er denne ”hjelperen” som gir svarene, altså avgjør hvilken vei ”pendelen” skal svinge. Vallevik mener derfor hun er et medium eller en som mottar signaler fra en annen virkelighet.

LES OGSÅ  Ta stråling og helse på alvor!

Valleviks styrke

Vallevik mener at testingen av pasienter er hennes styrke. Hun har klokkertro på bruk av ”pendelen” i samspill med sin ”gode hjelper”. Vallevik har over år blitt styrket i sin tro på at pendelen kan gi nyttig informasjon fordi hun har fått mange tilbakemeldinger fra pasienter som er blitt bedre eller friske som konsekvens av det hun har kommet fram til. I en rekke tilfeller er testresultatene blitt verifisert av andre.

Slik jobber hun

Vallevik arbeider alltid på avstand. Å ha nærhet til pasienten virker ofte forstyrrende. Hun kan spørre ”hjelperen” om alt mulig når hun tester. For eksempel kan det være aktuelt å spørre om hun på noen måte kan bidra til å løse problemer for en konkret person. Hvis hun får ”klarsignal”, går hun gjennom ulike emner det kan testes om. Hva er relevant i det gitte tilfellet? Ja eller nei fra ”pendelen” avgjør hvordan hun angriper saken.

Vallevik lærte om hvordan man tester om energitilstanden i ulike deler av kroppen på ”pendelkurset”. Hun har imidlertid utviklet sitt eget skjema for å teste om man har nok av spesifikke vitaminer og mineraler i ulike deler av kroppen. For hvert vitamin, en rekke mineraler, noen fettsyrer, tarmbakterier og andre utvalgte stoffer tester hun om kroppen har optimal balanse. Resultatene føres nøyaktig inn på et skjema for hver klient. Hvis resultatet avviker fra optimalverdien 80, tester hun seg fram til hvilken verdi som gjelder. I praksis er det oftest snakk om å finne stoffer man har for lite av, eventuelt hvor i kroppen man har for lite av dem. Ut fra testresultatene sine anbefaler Vallevik spesifikke kosttilskudd og/eller homøopatiske remedier for å motvirke manglene og få folke friskere.

Noen testresultater

Vallevik overleverte VOF en dokumentmappe med stoff for å underbygge sine vurderinger, konklusjoner og testresultater. Dette omfatter blant annet omtale av 12 av hennes pasienter, hva som plagde dem, hva hun fant gjennom testingen og hvordan det gikk. Disse personene er omtalt med fullt navn og kontaktinformasjon, og de har på en rekke av arkene undertegnet på at framstillingen er korrekt. En del av eksemplene handler om hvordan personene ble bedre etter å ha fulgt hennes anbefalinger. At pasienter blir bedre eller friske, er selvsagt gledelig, og de som fikk hjelp, er selv overbevist om at det er Valleviks anbefalinger om behandling som har gitt utslag.

Imidlertid er fagfolk med medisinsk bakgrunn med rette avventende til å godta denne typen pasienthistorier. En rekke sykdomstilstander svinger over tid eller går over av seg selv, og man kan ikke slå fast hva som virker uten kontrollert forskning. I det følgende omtales derfor i stedet enkelte pasienthistorier der visse av Valleviks påstander er blitt etterprøvd. Selv om de her omtales anonymt, har VOF vært i kontakt med alle personene og fått historiene verifisert.

En kvinne (f. 1944) var i 2009 ferdig med strålebehandling etter operasjon for brystkreft. På kreftavdelingen på Haukeland sykehus mente to leger at hun kunne ha spredning til leveren. Ved hjelp av pendelen fant Vallevik ut at dette ikke stemte og at hun var kreftfri. Det viste seg å stemme. Etter en mammografiundersøkelse på Haukeland sykehus i 2011 fikk kvinnen beskjed om at hun kanskje hadde kreft i det andre brystet. Vallevik kom fram til at heller ikke dette var tilfellet. Litt senere ble det påvist at prøven var godartet.

LES OGSÅ  Prostatakreft grunnet kumelk?

En kvinne (f. 1939) fikk i 2004 healing hos Vallevik mot smerter i en fot. Kvinnen hadde nettopp sluttet i en jobb der hun hadde vært mye i kontakt med løsemidler. Hun var sliten, trøtt og svimmel. Vallevik forordnet Kinotakara-plastre, som festes under fotsålen for å trekke giftstoffer ut av kroppen. Ved hjelp av pendelen fant hun også en del vitaminer, mineraler og fettsyrer som kvinnen hadde behov for. Kvinnen hadde også problemer med en tann. Hun gikk til en dyktig tannlege som imidlertid ikke fant noe feil med denne tanna. Ved pendling fastholdt Vallevik at tannlegen måtte se nærmere på tanna. Det viste seg så at tannrota var betent.

En kvinne (f. 1968) hadde hatt lite energi over lengre tid og følte seg ofte svimmel og uvel. I 2006 kom hun til Vallevik for å få hjelp. Etter 14 dager merket hun store forandringer og ble mye bedre. Kvinnens lege mente at hun skulle ta kalsium etter en operasjon. Vallevik testet, og da ble det funnet at hun hadde nok kalsium. En ny prøve ble tatt, og det viste seg at hun hadde nok kalsium.

[gdlr_box_icon icon=»none» title=»Forskning og næringsmangler ved kreft«]Etter å ha testet en rekke kreftpasienter har Vallevik kommet fram til at de ser ut til å ha mangler på aluminium, jod, selen, kobolt (inngår i vitamin B12) og vitaminene C og E. At kreftpasienter kan mangle mikronæringsstoffer, virker ikke å være kontroversielt, men hva med de spesifikke stoffene Vallevik er kommet fram til? For å etterprøve dette gjorde VOF et søk i Googles fagartikkeldatabase1 på stikkordene manglende mikronæringsstoffer ved kreft (”cancer micronutrients deficiency”). På topp av søket kom tre artikler av den anerkjente biokjemikeren Bruce N. Ames (f. 1928). Alle tre viser at mangel på mikronæringsstoffer er reelt ved kreft.
I to av artiklene går det fram at mangel på ethvert av næringsstoffene folat, vitaminene B12, B6, B3 og E, jern eller sink skader DNA (arvestoffet) på tilsvarende måte som stråling og mange kjemikalier gjør.2,3 Mangel på mikronæringsstoffer angis å være viktigere enn stråling og kjemikalier ved kreftutvikling og bør sammenliknes for å gi riktig perspektiv.
I den tredje artikkelen går det fram at utilstrekkelig inntak av essensielle vitaminer og mineraler kan forklare forskningsfunn som viser at folk som spiser lite frukt og grønnsaker, har økt risiko for kreft.4 Eksperimentell forskning indikerer at vitamin- og mineralmangler kan fører til DNA-skade. Optimalisering av vitamin- og mineralinntaket ved å oppmuntre til omlegging av kostholdet, tilskudd av multivitaminer og -mineraler og berikning av matvarer antas derfor å forebygge kreft og andre kroniske sykdommer.
Vallevik har således kommet fram til riktige vitaminer samt kobolt (som inngår i vitamin B12). Hva så med aluminium, jod og selen? Et søk på aluminiummangel ved kreft (“cancer aluminum deficiency”) ga ingen relevante treff. Det er som forventet, siden aluminium ikke er nødvendig for mennesker,5,6 men regnes å være giftig for nervevev og blant annet er satt i forbindelse med utviklingen av demens (Alzheimers) og regnes å være giftig.7
Et tilsvarende søk for jod ga imidlertid en rekke treff. Jodmangel er et essensielt mikronæringsstoff som inngår i skjoldkjertelhormoner, som regulerer kroppens energiomsetning. Jod har antiseptiske egenskaper og ser også ut til å være involvert i flere typer kreft.8 Tilsvarende resultat kom for selen, et annet viktig sporelement som blant annet fungerer som antioksidant.9
Den eneste av manglene Vallevik har testet som det ikke ser ut til å være vitenskapelig belegg for, er dermed aluminium. Dette metallet regnes å være giftig for både planter og dyr,8, s. 9-10 og vi har ikke funnet noen argumenter som støtter oppfatningen om at aluminiummangel kan ha sammenheng med utvikling av kreft. [/gdlr_box_icon]

Mangler hos kreftpasienter

LES OGSÅ  Dette virker medisinsk cannabis mot

Høsten 2004 testet Vallevik to kreftpasienter, og begge viste lavt nivå av aluminium. Etter hvert fant hun ut at personer som var utsatt for kreftframkallende stoffer, for eksempel løsemidler, hadde et lavere aluminiumnivå enn normalt. Vallevik har kommet fram til at aluminiumsverdier under et visst nivå øker faren for kreftutvikling.

Etter hvert har hun testet langt flere kreftrammede, og det peker seg ut et mønster av underliggende faktorer. Ved denne sykdommen er det lavere nivå enn normalt av aluminium, jod, selen, kobolt (inngår i vitamin B12) og vitaminene D og E. Vallevik mener at slike mangeltilstander blant annet kan skyldes feil kosthold, høyt alkoholinntak, røyking, giftstoffer som tungmetaller og løsemidler, matvareintoleranse og ubalanse i tarmen, overvekt, fysisk inaktivitet og mineralfattig flaskevann. Hun påpeker at aluminium finnes i mat, spesielt mye i frukt og grønt og i drikkevann.

Testbare påstander

For en naturviter fra VOF var det interessant å møte Vallevik. Selv om testmetodene strider med det som antas å være reelt i naturvitenskapen, er det resultatene som burde avgjøre. Klarer hun ved sine ”mystiske” testmetoder å finne ut reelle ting om virkeligheten? Det kan det se ut til at hun gjør. Uansett kan hennes resultater etterprøves med vitenskapelige metoder, noe som er et avgjørende kriterium i vitenskapen. Hvis Vallevik for eksempel finner at det er for lite aluminium hos kreftpasienter, kan det etterprøves med anerkjente metoder. Ikke minst vil det kunne undersøkes om kreftutvikling, særlig i tidlige stadier, kan stanses eller forsinkes ved å innta større doser av de vitaminene og mineralene som Vallevik mener er mangelfulle ved kreft.

Vallevik har forsøkt å få et par sentrale forskere/fagfolk interessert i sin metode, men dette har ikke ført fram. Skyldes det rett og slett at man ikke kan forholde seg til alle slags henvendelser og tips? Eller skyldes det at hun kaller seg ”parapsykologisk medium”? Da er det lett å bli avvist av dagens gode naturvitenskapelige selskap. Kanskje det er på tide å endre dette. Valleviks resultater om kreft er testbare, og dersom de skulle vise seg korrekte, kan det få stor betydning for mange syke mennesker.

Tone Nordlid Vallevik (f. 1943)
Adresse: Midtunhaugen 84 c, 5224 Nesttun
Telefon: 911 49 832, 55006807
E-post: tonevallevik@hotmail.com

Kilder:

1.  scholar.google.no [20.09.11]

2.  Ames BN. Micronutrients prevent cancer and delay aging. Toxicology Letters 1998; 102-103: 5-18.

3.  Ames BN. DNA damage from micronutrient deficiencies is likely to be a major cause of cancer. Mutation Research 2001; 475: 7-20.

4.  Ames BN, Wakimoto P. Are vitamin and mineral deficiencies a major cancer risk? Nature Reviews Cancer 2002; 2: 694-704.

5.  Pérez-Granados AM, Vaquero MP. Silicon, aluminium, arsenic and lithium: essentiality and human health implications. Journal of Nutrition in Health and Aging 2002; 6: 154-62.

6.  Exley C. Darwin, natural selection and the biological essentiality of aluminium and silicon. Trends in Biochemical Sciences 2009; 34: 589-93.

7.  www.hbci.com/~wenonah/hydro/al.htm

8.  Starr M. Hypothyroidism type 2. The epidemic. Columbia, MO: Mark Starr Trust, 2007.

9.  Schauss AG. Minerals, trace elements and human health. 4. utgave. Tacoma WA: Biosocial Publications, 1999.


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner