Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

Forside > Arkiv > 2018 > Frankrike forbyr mobiltelefoner på skolen

Frankrike forbyr mobiltelefoner på skolen

Dette skjer av helsemessige grunner. I Frankrike er det stor offentlig oppmerksomhet omkring negative helsepåvirkninger av stråling fra trådløs kommunikasjon. Myndig-hetene har også vedtatt en rekke begrensninger i bruken av utstyr som avgir stråling  fra elektronisk utstyr.

Tekst Iver Mysterud

Den franske utdanningsministeren, Jean-Michel Blanquer, annonserte 10. desember 2017 i et fjernsynsintervju at mobiltelefoner vil forbys på franske skoler og høyskoler fra starten av 2018.1 Han sa også at det ville være bra i et helseperspektiv dersom barn opp til sju års alder ikke bruker skjermer i det hele tatt, basert på deres påvirkning på barns mentale helse og kognitive egenskaper som læring og hukommelse. Den franske skoleloven forbyr allerede bruk av mobiltelefoner i timene.

Blanquer erkjenner at elevene kan ha behov for mobiltelefoner i undervisningen og i nødssituasjoner, men at bruken på skolen må begrenses.

I Frankrike har det offentlige i mange år engasjert seg sterkt i debatten om negative helsepåvirkninger av stråling fra mobiltelefoner og annen form for trådløs kommunikasjon.

Annonse:

I Norge er denne debatten mer eller mindre fraværende, i hvert fall i radio, fjernsyn og ledende aviser.

Kilde:

1. Sportouch B. Blanquer sur RTL: “Les portables seront interdits à l’école et au collège à la rentrée 2018”. RTL 10.12.2017. http://www.rtl.fr/actu/politique/blanquer-sur-rtl-les-portables-seront-interdits-a-l-ecole-et-au-college-a-la-rentree-2018-7791345944

You may also like
Trådløse nettverk? Ikke i skoler og barne- hager på Kypros
Oppdatering om stråling fra andre land
Danske skolejenter fikk rett: Mobilstråling hemmer frøspiring
Ikke særlig smart med smartmålere!

Legg igjen et svar