Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

Forside > Arkiv > 2014 > Frittgående høner gir vitamin D-rike egg

Frittgående høner gir vitamin D-rike egg

Tidligere forskning har vist at bestråling med UVB er en effektiv metode for å berike sopp og egg med vitamin D. På denne bakgrunn ønsket tyske forskere å finne ut om høner som får gå fritt utendørs, legger egg med høyere innhold av vitamin D enn høns som lever inne. Eggleggende høner ble ved loddtrekning tilordnet én av tre grupper som henholdsvis ble holdt innendørs, utendørs eller som hadde mulighet til å gå ut og inn. I hver av gruppene var det 33 eller 34 høner. Det viste seg at eggene til høner fra de to gruppene som hadde fått være ute, hadde tre-fire ganger mer vitamin D3 i eggeplommene enn innendørsgruppa. De hønene som gikk ute hele tiden, hadde egg med høyest nivå. Deretter fulgte de som gikk ut og inn, mens nivået var lavest i eggene til innendørshønene.

Forskerne analyserte også et tilfeldige utvalg egg fra frittgående høner på et supermarked, og de hadde relativt lave nivåer av vitamin D. Det viste seg at å la høner gå fritt ute i dagslys, var en effektiv metode for å berike egg med vitamin D. Forskerne understrekte at dersom et slikt tiltak skulle få ønsket virkning, måtte forholdene være tilstrekkelig attraktive slik at hønene både trivdes og fant mat utenfor hønsegården. IM

Kilde:

Kühn J, Schutkowski A, Kluge H mfl. Stangl. Free-range farming: A natural alternative to produce vitamin D-enriched eggs. Nutrition 2014; 30: 481-4. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24607306

You may also like
Frankrike forbyr mobiltelefoner på skolen
Trådløse nettverk? Ikke i skoler og barne- hager på Kypros
Oppdatering om stråling fra andre land
Danske skolejenter fikk rett: Mobilstråling hemmer frøspiring

Legg igjen et svar