Skip to main content

Frontfigur for lavere grenseverdier

Flere land og områder i Europa har lavere grenseverdier for å beskytte befolkningens helse mot stråling enn Norge. Det er både teknisk og praktisk mulig å håndheve like lave grenseverdier i Norge.

Den østerrikske legen Gerd Oberfeld er en modig og innflytelsesrik forsker. Han har tatt initiativ til flere konferanser om grenseverdier og helse og er hovedmannen bak de lave grenseverdiene i byen Salzburg i Østerrike. Dette er en pionerby i strålingssammenheng fordi grenseverdien for stråling fra trådløs kommunikasjon er 10 000 ganger lavere enn i Norge. Salzburg oppfattes som et ”fyrtårn” når det gjelder regulering av stråling, og Oberfeld nyter stor anerkjennelse i en rekke kretser nettopp for det han har oppnådd i denne byen.

På konferansen redegjorde Oberfeld for grenseverdiene i Salzburg og andre land med lavere grenseverdier enn det som anbefales av Verdens Helseorganisasjon (WHO). Tidligere østblokkland har generelt lavere grenseverdier enn oss. Sveits og Italia har også lavere verdier. Liechtenstein vedtok lavere grenseverdier i 2008, men pga. omfattende ”mottiltak” fra mobilbransjen ble reguleringen opphevet etter en folkeavstemning i 2009.

Oberfeld ga også en oversikt over ulike måter svak (radiofrekvent) stråling kan svekke og skade oss på. En hovedgrunn er at de produserer frie radikaler eller såkalte ROS (reaktive oksygen spesier). Strålingen skader fettstoffer (lipider), enzymer, proteiner, arvestoff (DNA) og induserer programmert celledød (apoptosis).

LES OGSÅ  Barn og mobilstråling

Oberfeld tok også opp at lavfrekvente felter fra strømnettet gradvis er blitt satt i sammenheng med leukemi hos barn. Denne kreftformen er sjelden, men er blitt mer vanlig de siste tiårene. Hvis man sammenlikner forekomsten i vestlige land med tidligere østblokkland på 1970-, 1980- og 1990-tallet, er det påfallende at det til enhver tid har vært høyere forekomst i vest. Oberfeld opplyste at WHO har slått fast at ekstremt lavfrekvente magnetfelter sannsynligvis er kreftframkallende for mennesker. Dette gjelder særlig barneleukemi. Han poengterte at denne koblingen var sterkere dokumentert enn en rekke koblinger mellom kjemikalier og sykdom.

Oberfeld forklarte hva som kan gjøres for å redusere belastningen for felter fra strømnettet. Feltene blir mye svakere om man graver ned kabler i stedet for å ha luftspenn. Da blir påvirkningssonen rundt ledningen mye mindre. Dessuten kan jordkabelen skjermes, noe som gjør at belastningen blir mye mindre. Dette er en viktig problemstilling i forbindelse med kraftlinjer i tettbygd strøk, både i forbindelse med strekking av nye kabler eller hvis man skal redusere belastningen fra eksisterende tilførselsledninger.

Oberfeld avsluttet med å påpeke at eksponeringen for elektromagnetisk påvirkning, både lavfrekvent (strømnettet etc.) og høyfrekvent (trådløs kommunikasjon etc.) stadig øker. Det er økende vitenskapelig støtte for at allmennheten har helseproblemer grunnet denne påvirkningen. Han poengterte også at det er utført for lite forskning på området. Oberfeld mente videre at det trengs en overordnet plan for elektromagnetisk påvirkning og allmennhetens helse. Det bør være et mål å få redusert slik påvirkning (både lav- og høyfrekvent), gjerne så mye som mulig.  

 

Flere saker fra Baldronkonferransen:

Helse i en trådløs verden

Forholdene i Norge

Stråling fra basestasjoner

Eloverfølsomhet i Sverige

Avanserte målinger av hjernen

 
Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner