Skip to main content

Fysisk aktivitet mot depresjon

Denne uka kan du lese om forskere som mener at fysisk aktivitet bør være et førstevalg mot depresjon og angst. Videre tar vi opp følgende:

 • Bør folk med cøliaki ta vitamintilskudd?
 • Ioniserende stråling og hjerte- og karsykdom
 • Søvnmidler øker demensrisiko
 • Badstue for hjertehelse
 • Intravenøst mistelteinekstrakt lovende mot framskreden kreft
 • Økt bruk av psykofarmaka i årene før demensdiagnose
 • Er soppuniverset i The Last of Us realistisk?
 • Folkestyret ønsker mer makt til folket!
 • Er borreliabakterien blitt ”farlig” i et amerikansk laboratorium?
 • FDA har godkjent oppdaterte koronavaksiner for barn
 • Tysklands helseminister endrer syn på vaksineskader
 • Vaksiner gir mindre beskyttelse enn naturlig immunitet mot covid-19
 • Uvaksinert kvinne nektet organtransplantasjon i California
 • Faglig kritikk av koronavaksiners effektivitet og trygghet motarbeidet

Tekst Iver Mysterud

Fagredaktør Iver Mysterud
Iver Mysterud er fagredaktør i Helsemagasinet

Fysisk aktivitet et førstevalg mot depresjon og angst

Australske forskere har gått gjennom 97 oversiktartikler om effekten av fysisk aktivitet og trening på depresjon og angst. Fysisk aktivitet var bedre enn medikamenter og psykologiske veiledning, og forskjellen viste seg etter 12 uker. Forskerne mener av fysisk aktivitet bør være et førstevalg ved slike tilstander. Dette kommer fram i en artikkel i British Journal of Sports Medicine 16. februar.

Bør folk med cøliaki ta vitamintilskudd?

Dette er tema for en artikkel av den amerikanske legen Andrew Weil i The Epoch Times 8. mars. Ved cøliaki hindres tynntarmen i å ta opp næringsstoffer, og i artikkelen får vi høre hva personer med cøliaki bør gjøre.

Ioniserende stråling og hjerte- og karsykdom

Forskere fra en rekke land har gått sammen for å avklare om ioniserende stråling kan bidra til hjerte- og karsykdom. Resultatene presenteres i en artikkel i The British Medical Journal 8. mars. Dette er en systematisk gjennomgang av publikasjoner der forskerne også slår sammen data fra flere studier i en såkalt metaanalyse. De fant dokumentasjon på at det foreligger en årsakssammenheng mellom strålingseksponering og hjerte- og karsykdom ved høye strålingsdoser, men i mindre grad ved lave doser.

LES OGSÅ  Miljøgifter og rester av medikamenter i verdens elver

Søvnmidler øker demensrisiko

Dette er tema for en artikkel i The Epoch Times 22. februar. En tredel av nordamerikanere med innsovningsproblemer bruker sovetabletter. Prisen for en god natts søvn kan være at de øker risikoen for demens. Konklusjonen er basert på en studie av hvite og svarte amerikanere som er fulgt i gjennomsnittlig ni år. Før studien hadde ingen demens. Tjue prosent av deltakerne utviklet demens, og risikoen økte mest blant personer med hvit hudfarge som brukte søvnmedikamenter. Studien ble publisert i Journal of Alzheimer’s Disease 31. januar.

Badstue for hjertehelse

Studier har vist at badstue stresser hjertet og kroppen på samme måte som trening, halverer risikoen for hjertesvikt og kan redusere risikoen for Alzheimers med 65 prosent og demens med 66 prosent. Dette kommer fram i en artikkel av den amerikanske osteopaten Joseph Mercola i The Epoch Times 14. mars. De positive effektene øker om man tar badstue flere ganger i uka, selv om én gang i uka også virker positivt.

Mistelteinekstrakt lovende mot framskreden kreft

En studie med pasienter med framskreden og behandlingsresistent kreft fant at misteltein gitt intravenøst kan forbedre livskvaliteten og bedre sykdom. Forskerne vurderte sikkerhetsprofilen til misteltein hos pasienter som ble ”tungt forbehandlet” med minst én og opptil seks ulike cellegifter, og analyserte bivirkninger, sykdomsstabilitet og livskvalitet. Dette var en fase 1-studie utformet for å bestemme anbefalt dose for intravenøst tilført misteltein som skal brukes i fase 2-testing.

Intravenøst tilført misteltein ga små bivirkninger, en viss sykdomskontroll og forbedret livskvalitet. Studien ble publisert i Cancer Research Communications i februar.

Økt bruk av psykofarmaka i årene før demensdiagnose

Pasienter med diagnosen Alzheimers sykdom har gjerne hatt høyere forbruk av antidepressiva og antipsykotiske medikamenter enn normalbefolkningen. Dette kommer fram av doktorgradsarbeidet til Anne Efjestad, som nylig disputerte ved Farmasøytisk institutt, UiO. Saken er omtalt på Titan.uio.no 18. mars.

LES OGSÅ  Tango mot depresjon

Er soppuniverset i The Last of Us realistisk?

TV-serien The Last of Us har fått en hel verden til å interessere seg for mykologi (sopplære). Men hvor sannsynlig er det at en zombie-sopp kan overta menneskehjernen? Dette tas opp på Titan.nio.no 20. mars.

Folkestyret ønsker mer makt til folket!

Norge rangerer høyt på målinger for verdier som demokrati og pressefrihet. Likevel har global politikk og industri et grep om den norske hverdagen. Organisasjonen Folkestyret vil gi makt tilbake til folket. Dette tas opp i en artikkel på Hemali.no 22. mars. Folkestyret ble etablert av fylkestingspolitiker Susanne Heart våren 2022. Den frittstående organisasjonen er partipolitisk og religiøst nøytral og er basert på ti felles verdier. 

Er borreliabakterien blitt ”farlig” i et amerikansk laboratorium?

Ikke bare koronaviruset SARS-CoV-2 kan ha blitt til i et laboratorium i Wuhan i Kina. Ifølge den amerikanske journalisten Kris Newby kan borreliabakterien, som gir borreliose, ha fått nye egenskaper i et militært laboratorium i USA på 1960-tallet. Det er imidlertid ingen sikre beviser for dette, men en rekke indisier som peker i denne retningen.

Temaet er tatt opp i en artikkel av den amerikanske osteopaten Joseph Mercola i The Epoch Times 16. mars.

FDA har godkjent oppdaterte koronavaksiner for barn

Mat- og medikamentdirektoratet i USA (FDA) har godkjent oppdaterte mRNA-vaksiner mot covid-19 for barn helt ned i 6-måneders alder. Dette kommer fram av en artikkel i The Epoch Times 15. mars. Pfizer fikk godkjent denne oppfriskningsvaksinen (booster-vaksine) selv om firmaet ikke har lagt fram noen kliniske data om effekt for noen aldersgruppe.

Tysklands helseminister endrer syn på vaksineskader

Utenfor Tyskland har få har hørt om Karl Lauterbach, Tysklands helseminister, selv om han er en av nøkkelfigurene i den vestlige covid-19-desponsen. En gang ble han hyllet som en helt, men nå er han oppslukt av den største skandalen om vaksineskader som har dukket opp siden pandemien. Han var tidlig sterk tilhenger av nedstengning og massevaksinering og bidro gjennom ulike tiltak til at det ble vanskelig for ikke-vaksinerte å leve normalt.

LES OGSÅ  Statiner unødvendig på denne kosten

Lauterbach har tidligere påstått at koronavaksinene var uten bivirkninger, men har nå slått helt om i dette spørsmålet. Dette kommer fram i en artikkel på Steigan.no 15. mars.

Vaksiner gir mindre beskyttelse enn naturlig immunitet mot covid-19

En fersk metaanalyse (samleanalyse) som omfatter dusinvis av studier, viser at naturlig immunitet gir bedre beskyttelse mot reinfeksjon, symptomatiske infeksjoner og alvorlig sykdom fra alle covid-19-varianter enn koronavaksinene. Dette er tema for en artikkel i The Epoch Times 16. mars.

Uvaksinert kvinne nektet organtransplantasjon i California

Kvinnen hadde nyresykdom i siste stadium og trengte å få ny nyre. Fordi hun ikke var koronavaksinert, ble hun fjernet fra ventelista. Kvinnen kunne ikke få operasjonen før hun hadde tatt koronavaksine. Dette kommer fram i en artikkel i The Epoch Times 17. mars.

Faglig kritikk av koronavaksiners effektivitet og trygghet motarbeidet

Det er kommet fram at et ledende medisinsk tidsskrift undersøkte en pensjonert professors bakgrunn og aktivitet på Twitter da de under pandemien vurderte en fagartikkel han ønsket å få publisert. Dette bryter med god kutyme, siden det er det faglige innholdet i en artikkel som skal vurderes, ikke en forsker bakgrunn og hva han foretar seg i sosiale medier. Dette kommer fram i en artikkel i The Epoch Times 15. mars.

Professoren uttalt at ”Vi visste at alle de viktigste akademiske tidsskriftene rutinemessig avviste artikler som på noen måte stilte spørsmål ved nøyaktigheten til studier som hevdet at vaksinene var effektive eller trygge. Det som til og med overrasket oss i denne saken, var de nedverdigende kommentarene og mangelen på profesjonalitet som ble vist av tidsskriftets redaksjon”.

God helg, og god lesning!


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner