Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

Print Friendly, PDF & Email
kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

Forside > Arkiv > 2020 > Genetisk sårbarhet for kreft fra mobilstråling

Genetisk sårbarhet for kreft fra mobilstråling

En amerikansk studie fant økt forekomst av kreft i skjoldkjertelen blant personer med visse genvarianter. Forskerne undersøkte over 900 personer og fant at dette gjaldt personer med bestemte varianter av enkeltgener – såkalte SNP-er. Mobilbrukere med slike varianter i fire studerte gener hadde mer enn dobbelt så høy risiko for å utvikle slik kreft enn personer uten disse genvariantene. Sammenhengen var sterkere jo mer tid man brukte mens man snakket med mobiltelefon. 

Forskerne studerte 176 gener og avdekket 10 SNP-er som økte risikoen for skjoldkjertelkreft hos mobilbrukere. Dette er den første studien som studerer hvordan genetisk sårbarhet påvirkes av mobiltelefonbruk og enkeltgenvarianter (SNP) når det gjelder risikoen for å utvikle kreft i skjoldkjertelen. Forekomsten av slik skjoldkjertelkreft har økt jevnt og trutt i USA og i mange andre deler av verden de siste årene. Dataene ble samlet inn i 2010 til 2011 da smarttelefoner ble innført på markedet. Hvis mobiltelefoner har bidratt til en økt forekomst av skjoldkjertelkreft, må det i så fall dreie seg om eksponering for stråling fra tidligere generasjoner mobiltelefoner. IM

Kilde:

Luo J, Li H, Deziel NC mfl. Genetic susceptibility may modify the association between cell phone use and thyroid cancer: A population-based case-control study in Connecticut. Environmental Research 2020; 182: 109013. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013935119308102

Print Friendly, PDF & Email

Legg igjen et svar