Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

Forside > Arkiv > 2014 > Gir ftalater mindre testosteron?

Gir ftalater mindre testosteron?

Forskning indikerer at testosteronnivået har gått ned hos menn de siste tiårene, og hos begge kjønn og i ulike livsfaser er det økte forekomster av tilstander som påvirkes av testosteron. En mulig forklaring kan være at både dyr og mennesker eksponeres for ftalater, som finnes i mange plasttyper og personlige hygieneprodukter. Tidligere studier har indikert at konsentrasjonen av ftalater målt i urinen viser omvendt sammenheng med nivået av mannlige kjønnshormoner. På denne bakgrunn ønsket to forskere fra USA å undersøke forholdet mellom urinkonsentrasjonen av ftalater og totalnivået av testosteron i blodet hos både menn, kvinner og barn, basert på data fra en stor helseundersøkelse. De fant at for en rekke typer av ftalater var det omvendt sammenheng med nivået av testosteron i blodet hos begge kjønn og i ulike aldersgrupper. Både for kvinner og til dels menn var effektene sterkest i 40-60-årsalderen. Fordi testosteron spiller en viktig rolle for begge kjønn i alle stadier av livet, mener forskerne at det trengs flere undersøkelser for bedre å forstå årsakene til slike samvariasjoner. IM

Kilde:

Meeker JD, Ferguson KK. Urinary phthalate metabolites are associated with decreased serum testosterone in men, women, and children from HNANES 2011-2012. Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism 2014. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25121464

You may also like
Bikarbonat
Sentral grunnbok om energimedisin
Uvurderlige oppslagsverk om muggsopper
Diabetes, sol og D-vitamin

Legg igjen et svar