Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

Print Friendly, PDF & Email
kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

Forside > Arkiv > 2017 > Gir mobilstråling hodepine?

Gir mobilstråling hodepine?

 

Hopepine rapporteres stadig oftere som en bivirkning av mobiltelefonbruk. Hva sier egentlig forskningen? Kinesiske forskere har foretatt en systematisk gjennomgang av faglitteraturen ved hjelp av en samlestudie (metaanalyse) av sju relevante studier. Disse viste at risikoen for hodepine økte med 38 prosent hos brukere av mobiltelefon sammenliknet med ikke-brukere. Blant brukere økte risikoen hos dem som daglig pratet 2–15 minutter sammenliknet med dem som pratet mindre enn to minutter. For daglige samtaler lenger enn 15 minutter var det enda større risiko enn om man pratet mindre enn to minutter. De som pratet 2–4 ganger daglig, hadde større risiko for hodepine enn de som pratet mindre enn to ganger, og det var størst risiko for dem som pratet flere enn fire ganger per dag i mobiltelefon.

Sett under ett indikerer dataene at mobiltelefonbruk korrelerer med økt risiko for hodepine. Forskerne anbefaler mer forskning – både i form av befolknings- og eksperimentelle studier – for å forstå denne sammenhengen bedre. I mellomtiden kan det være lurt å bruke føre-var-prinsippet og begrense bruken av mobiltelefon så mye som mulig for å unngå hodepine på kort sikt og eventuelt alvorlig sykdom i kjølvannet på langtidsbruk. IM

Kilde:

Wang J, Su H, Xie W mfl. Mobile phone use and the risk of headache: a systematic review and meta-analysis of cross-sectional studies. Scientific Reports 2017; 7: 12595. https://www.nature.com/articles/s41598-017-12802-9

Print Friendly, PDF & Email
You may also like
Muggsoppgifter i innemiljøet
Bikarbonat
Frankrike forbyr mobiltelefoner på skolen
Trådløse nettverk? Ikke i skoler og barne- hager på Kypros

Legg igjen et svar