Skip to main content

Bridgeskolen: Gjenmelding etter at du har åpnet

Når du har åpnet og din makker har avgitt en svarmelding, skal du så godt det lar seg gjøre vise din egen hånd mer nøyaktig enn det åpningsmeldingen din gjorde. Noen ganger får du vist både fordeling og honnørpoeng i din første gjenmelding, andre ganger er det lurt å fortelle mer om kun fordelingen, mens andre ganger igjen ønsker du å prioritere å vise honnørpoeng. Merk at du med din gjenmelding gir makker viktig informasjon å bygge videre på, slik makker skal gjøre med deg.

Du har med din åpningsmelding på 1-trinnet vist minst 12 HP og maksimalt 19 HP. Din makker har med sin svarmelding vist minst 6 HP. Makker kan i noen tilfeller ha vist omtrent hvor sterk han er gjennom meldinger som viser enten 6-9 HP, 10-12 HP, 13-15 HP og i noen tilfeller enda mer. Andre ganger kan makker ha vist kun at han har minst 6 HP, og kan med andre ord ha veldig mye bedre kort enn det den første meldingen tilsier.

Husk at dere sammen skal finne ut hvilken kontrakt dere skal melde. Først ser vi på hva som skjer når makker støtter din åpningsfarge.

I VOF nr 2 hadde du disse kortene:

?KDKn87

?EK


?9543

?98

Her har du 13 HP og har åpnet med din lengste farge, altså 1 ?. La oss si at din makker svarer 2 ?. Da viser makker støtte i spar, og 6-9 HP. Nå skal du vurdere om du skal melde på nytt, og i så fall hva. Siden du nå vet at dere til sammen har maksimalt 13 + 9 HP = 22 HP, så vet du at dere ikke har nok HP til å melde utgang, og da bør dere stoppe i en delkontrakt. Du bør altså ikke melde mer, og sier pass.

Men hvis du for eksempel har disse kortene:

? EKn1074

? EDKn3

? KDKn

?5

har du en mye bedre hånd. Du har 18 HP og også en singleton i ?. Her åpner du også med 1 ?. Din åpningsmelding viser altså det samme som i tilfellet over der du har en mye svakere hånd. Men når du nå får svaret 2 ? fra makker, vet du at dere til sammen har minst 8 trumf (2 ?), og nå vet du også at dere har minst 24 HP og kanskje så mye som 27 HP til sammen, og da har dere nok til utgang. Du kan derfor melde 4 ?.

Hva skulle du så meldt om du hadde hatt en hånd som var midt i mellom disse to, for eksempel med 16 HP? Du kan ikke si pass, for hvis makker har maksimalt for meldingen sin, har dere til sammen nok HP til utgang. Du kan ikke si 4 ? og dermed melde utgangen direkte selv, for makker kan ha for svak hånd til det. Du skal derfor invitere med å melde 3 ?.Da forteller du makker at du er interessert i å gå videre hvis han er, og det er opp til makker å vurdere sin hånd og enten ta imot invitten (4 ?) eller slå av (pass).

Neste gang: Gjenmelding når makker ikke støtter din åpningsfarge.

LES OGSÅ  Bridgeskolen: Motspill – Utspillet

Hvor mange HP for å spille utgang eller slem?
Som hovedregel sier vi at vi trenger 24-27 HP for å spille en kontrakt på 3, 4 eller 5-trinnet, minst 33 HP for en lilleslem og minst 37 HP for en storeslem.
Delkontrakt: Kontrakter til og med 2NT, 3 i major eller 4 i minor.
Utgang: 3NT, 4 i major eller 5 i minor.
Slem: Alle meldinger på 6-trinnet er Lilleslem, alle på 7-trinnet er Storeslem.Et spill for deg som er litt dreven

Du sitter Syd med disse kortene:

? ED85

? D743

? ED

? KKn6

Etter at makker har åpnet med 1 ?, du har meldt 1 ? og makker har gjenmeldt 2 ?, hopper du til 6 NT. Vest spiller ut liten ruter.

Dette er bordet:

? 4

? E82

? KKn109732

? E5

Med alle andre utspill enn ? er det tolv sikre stikk, siden andre utspill vil gi deg et ekstra stikk. Så hva gjør du nå? Satser du på en av finessene i spar eller kløver, eller på at hjerter konge sitter til høyre for damen? Spillefører i dette spillet tenkte annerledes, og la vekt på at ruter var et unaturlig utspill. Hvorfor spilte ikke Vest ut noe annet? Fordi han hadde et vanskelig utspill og var redd for å gi favør! Spillefører plasserte både ? K, ? K og ? D i Vest, og tok E og D i ?. Deretter spilte han ? K og ? E og alle bordets ruter. På hånden kaster han nå 2 spar, 2 hjerter og ? Kn. Han har nå igjen E og K i spar samt ? D på hånden og ? E tredje og en liten spar på bordet. Nå spiller han ? E. Dessverre faller ikke kongen… Dermed spiller han en hjerter til damen på hånden, og Vest får ganske riktig for sin konge, og må nå spille spar opp i Syds saks.

Hva kunne Vest gjort annerledes? Han kunne kastet seg ned på en single konge tidlig i spillet og dermed gjort valget vanskeligere for spillefører.

LES OGSÅ  Bridgeskolen: Mer om andre doblinger

Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner