Skip to main content

Brideskolen: Gjenmelding når makker ikke støtter din åpningsfarge

Når du har åpnet og din makker har avgitt en svarmelding, skal du så godt det lar seg gjøre vise din egen hånd mer nøyaktig enn det åpningsmeldingen din gjorde.

Vi har igjen utstyrt deg med disse kortene:

? KDKn87

? EK

? 9543

? 98

Du har åpnet med 1 ?. Hvis makker støtter din spar, har dere funnet en god fargetilpasning og skal konsentrere dere om å vurdere hvor høyt dere skal. Men hva når makker ikke støtter fargen din? 

La oss si at makker svarer 2 ? på din åpning. Hun har altså ikke nok spar til å støtte deg. Da må du vise hva mer du har. I dette tilfellet har du en 4-kortsfarge i ? i tillegg til sparfargen din. Den skal du melde! Den har riktignok ikke noen honnørpoeng, men det er ikke avgjørende. Åpningsmeldingen din viste at du har et sted mellom 12 og 19 HP. Du har allerede vist at du har spar, men sa ingenting om hvor mange kort du har i de andre fargene. Nå har du mulighet til å vise fordelingen din bedre. Ved å melde 2? forteller du at du har minst fire ?. I tillegg bekrefter du at du har minst fem ?. Hvorfor det? Fordi vi åpner med den lengste fargen vi har. Hvis vi har to 5-kortsfarger, åpner vi med den høyest rangerende av dem, mens hvis du hadde hatt 4 kort i hver av disse to fargene, hadde du åpnet med den laveste av dem, altså?, og ikke ?. Med din gjenmelding etter åpning viser du altså mer av fordelingen enn du gjorde i åpningsmeldingen. NB! Med en svak hånd (under 16-17 HP) må fargen vi gjenmelder på 2-trinnet, rangere under åpningsfargen. Ved å melde 2? forteller du også en del om poengstyrken din og sier at du har 12-15 HP. Du sier i hvert fall at du ikke har altfor sterke kort med altfor skjev fordeling. Hadde du hatt sterkere kort enn dette, kunne du hoppet, som for eksempel med:

? EKn1074

? EKDKn3

? DKn

? 5

Her må du også melde en annen farge for å vise makker hva du har og du må naturligvis vise fram 5-kortsfargen din i ?. Men her har du hele 18 HP. Makkers 10 HP (minst) og dine 18 er til sammen nok til utgang. Hvis du melder på 2-trinnet nå, vil makker tro du er svakere. Du har nå gode nok kort til å hoppe til 3?! Med hoppet viser du både at du har mange HP og minst 5?. Å melde en ny farge på 3-trinnet er samtidig et utgangskrav, og ingen av dere kan nå passe før dere har meldt utgang.

NB: Du har ikke lov å passe makkers 2?-melding. Makker har med denne vist minst 10 HP. Det må man ha for å melde på 2-trinnet. Men hun kan ha mye mer, så selv om du synes du selv har dårlige kort, må du ikke passe. Til sammen kan dere ha gode kort.

Neste gang: Om svaret 1NT på åpningsmelding

LES OGSÅ  VOF’or ikke lære bridge?


Et spill for deg som er litt dreven

I dette spillet blir du spillefører i 2? i Syd etter at meldingene har gått 1? i Øst, 1? fra deg, 1NT fra Vest, 2? fra makker og pass rundt. Du får en liten spar ut. Bordet er

? Kn1093

? 432

? EK864

? 9

Du har:

? D2

? ED987

? 7

? DKn873

Hvordan få 8 stikk her? Du har tre raske tapere og to potensielle i hjerter, i tillegg til at du risikerer flere kløvertapere. Spillefører kastet spar dame under Østs konge i stikk 1 for å ikke blokkere et eventuelt inntak på bordet. Det kom ? i vri, som gikk til din 9er og Vests 10er. Ny spar spiller Øst inn på esset, og herfra kommer nå en liten kløver til D og E. Vest spiller nå ny kløver som du stjeler i bordet. Du har et stikk og skal ha syv til. Du har riktignok stående spar i bordet. Hvis du spiller ? til kutt for å ta ut trumfen, risikerer du å både tape for kongen samt få kløvertapere. Dessuten har du fått et kraftig hint om hvordan kortene sitter: Hvorfor spilte ikke Øst ? tilbake i stikk fire for å ta ut bordets trumf? Fordi han ikke hadde flere! Dermed kan du plassere Vest med KKn105. Hvordan unngå to hjertertapere nå? Du må korte deg i trumf på hånden slik at du får et frikort og kan spille inn Vest! Når du nå er på bordet, spiller du en stående spar som du trumfer på hånden. Nå er du nede i like mange trumf som Vest og har tatt 3 stikk. Ved å ta EK i ? har du 5 stikk (kast en kløver på hånden), og kan stjele en ? på hånden. Da sitter du igjen med EK i ? og en kløver. Nå frir du deg med kløver og Vest – som bare har tre hjerter igjen – må trumfe, og spille hjerter opp til din ED!

Dette var Vest sin hånd

LES OGSÅ  Bridgeskolen: Gjenmelding etter at du har åpnet

? 457

? KKn105

? Kn92

? E104

Og Øst:

? EK86

? 6

? D1053

? K652


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner