Skip to main content

Gjør antidepressiva mer skade enn nytte?

Ja, mener fire amerikanske forskere som har gjennomført en bred analyse av emnet, til tross for at antidepressiva er psykiatriens førstevalg for folk som møter diagnostiske kriterier for klinisk depresjon.

Tekst Iver Mysterud     Foto Shutterstock

De fleste antidepressiva er utformet for å påvirke mekanismene som regulerer signalmolekylet serotonin. Dette er et evolusjonært gammelt stoff som finnes i planter, dyr og sopp og som gjennom evolusjonsprosessen er blitt tilpasset å utføre en rekke viktige oppgaver. Stoffet påvirker våre følelser, oppmerksomhet, utviklingsprosesser, vekst og død av nerveceller, aktivering av og sammenklebing av blodplater, kroppens elektrolyttbalanse og reproduksjon.

Et sentralt prinsipp i evolusjonære tilnærminger til medisin er at forstyrrelse av hensiktsmessige tilpasninger som er blitt til i evolusjonsprosessen, vil få negative virkninger i biologiske systemer. Med dette som utgangspunkt har fire amerikanske psykiatere gjort en grundig vurdering av fordeler og ulemper ved bruk av antidepressiva.1

Serotonin regulerer en rekke adaptive prosesser i kroppen, og derfor kan det forventes at antidepressiva kan ha mange negative effekter. Et eksempel er at mens antidepressiva i beste fall er moderat effektive i å redusere depressive symptomer, øker de brukernes mottakelighet for framtidige depresjoner etter at de har sluttet å bruke dem.

LES OGSÅ  Kolesterol, myter og et forskersamfunn som ikke bryr seg

Det er en utbredt oppfatning innen psykiatrien at antidepressiva fremmer nydanning av nerveceller. Forskerne påpeker imidlertid at man ikke kan feste lit til disse studiene fordi de er basert på en metode som i seg selv ikke kan skille mellom nydanning og død av nerveceller. I virkeligheten forårsaker antidepressiva skader på nerveceller, mens modne nerveceller tilbakedannes til et umodent stadium. Dette kan ifølge psykiaterne forklare hvorfor antidepressiva får nerveceller til å begå ”selvmord” (apoptose).

Den faglige gjennomgangen viser også at antidepressiva forårsaker utviklingsproblemer, har negative effekter på seksuallivet, øker risikoen for lavt natriumnivå i blodplasma (hyponatremi), for blødninger og slag. Hos eldre mennesker kan de også føre til død.

De fire psykiaternes litteraturgjennomgang konkluderer med at antidepressiva generelt gjør større skade enn nytte ved å forstyrre et vidt spekter av adaptive prosesser som reguleres av serotonin. De mener imidlertid det finnes spesifikke situasjoner hvor bruk av antidepressiva kan forsvares. Dette gjelder blant annet ved hjernekreft og som hjelp til å komme seg etter et slag. Forskerne oppfordrer til større forsiktighet i legers forskrivning av antidepressiva.

En utbredt forestilling er at antidepressiva både er trygge og effektive i bruk. Denne forestillingen ble ifølge de fire psykiaterne dannet selv om det verken forelå vitenskapelig dokumentasjon eller underbygging. Generelt ser antidepressiva verken ut til å være trygge eller effektive. De virker å gjøre større skade enn nytte.

Anbefalinger

Forskerne mener at eksisterende vitenskapelig grunnlag gjør det klokt for individuelle leger/psykiatere og profesjonelle organisasjoner å revidere retningslinjene om informert samtykke. I tillegg bør man revurdere statusen til antidepressiva i gjeldende behandlingsveiledninger for mange diagnoser og som akutt førstevalg i behandling av depresjoner.

LES OGSÅ  Medikamentenes virkelige effekter – depresjon

De fire psykiaterne mener at pasienter bør informeres om at status i forskningen indikerer at med mindre de har alvorlig depresjon, er de symptomdempende effektene av antidepressiva moderate og heller ikke av særlig klinisk betydning. Med mindre det dukker opp bivirkninger raskt etter at man har begynt med antidepressiva, er det vanlig å bruke dem i månedsvis. Psykiaterne mener at pasienter bør fortelles at bruk over tid kan føre til mild, kognitiv svekkelse og forstyrre oppgaver som krever fokusert konsentrasjon, for eksempel bilkjøring, og som kan føre til risiko for ulykker. Pasienter bør også få vite at antidepressiva kan utløse enda mer alvorlig depresjon når man slutter å bruke dem. Videre bør pasientene få vite om risikoen for blødninger, og leger bør være forsiktige med å forskrive antidepressiva sammen med andre vanndrivende midler eller medikamenter mot blodpropp. Dokumentasjonen for skader er størst hos eldre, og forskerne mener at denne aldersgruppa bør informeres om risikoen for å falle, for å få lavt natriumnivå i blodet, for blødninger, slag og død.

Kilde:

1.  Andrews PW, Thomson JA, Amstadter A mfl. Primum non nocere: an evolutionary analysis of whether antidepressants do more harm than good. Frontiers in Psychology 2012; 3: 117. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22536191


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner