Skip to main content

Glukosamin – hjelper det mot slitasjegikt?

Glukosamin er et mye brukt kosttilskudd mot slitasjegikt eller artrose i kne og andre ledd, men hvor godt hjelper dette egentlig? 

Tekst Johnny Laupsa-Borge

Leddbrusk inneholder en gruppe store proteinmolekyler kalt proteoglukaner. Dette er sammensatte sukkerarter (polysakkarider) bundet til proteiner med glukosaminglykaner (GAG) av typen kondroitinsulfat, keratinsulfat og hyaluronsyre. Disse forbindelsene utgjør grunnsubstansen i brusk og bindevev og gir ledd deres styrke og smidighet. Glukosamin dannes i kroppen fra sukkerarten glukose og er en forløper i syntesen av proteoglukaner.

Kan motvirke artrose i knær

Laboratoriestudier har vist at tilskudd med glukosamin kan stimulere syntesen av proteoglykaner, hemme dets nedbryting og gjenoppbygge ødelagt brusk. Slike effekter kan være nyttige i forebygging og behandling av blant annet osteoartritt (artrose, slitasjegikt).1

Tallrike randomiserte, kontrollerte studier har undersøkt effekten av glukosamin hos pasienter med artrose i knærne og i enkelte tilfeller i kjeven. Stoffet er vanligvis blitt gitt som glukosaminsulfat i doser på 1 500 mg per dag. De fleste av disse studiene viste positive resultater.2,3,4,5,6,7

Kliniske tegn til forbedring, slik som grad av smertelindring, var signifikant større i gruppene som fikk tilskudd av glukosaminsulfat, enn de som fikk placebo, og effekten var over tid like stor som betennelsesdempende medikamenter (NSAID). Symptomatisk forbedring var vanligvis merkbar etter fire uker og ble forsterket ved vedvarende behandling.

Spesielle undersøkelser (med elektronmikrograf) av vevsprøver fra brusk som ble tatt fra to pasienter før og etter 30 dager med behandling, indikerte at glukosaminsulfat kunne bidra til å gjenoppbygge brusk.8  I studier hvor man har undersøkt langtidseffekter er det vist at de gunstige virkningene har vedvart opp til to måneder etter avsluttet behandling.1 I tillegg ble det vist at behandling med glukosamin over tre år forsinket progresjonen av artrose (målt som forsnevring av leddhulen) sammenliknet med placebo.

LES OGSÅ  15 argumenter for å ta kosttilskudd

Ikke alltid effektiv

I flere studier har glukosamin ikke vært mer effektiv enn placebo i behandling av artrose, eller effekten har vært litt bedre, men ikke statistisk signifikant (heretter kalt negative studier). Det er minst fire mulige forklaringer på dette.

For det første brukte to av de negative studiene glukosaminhydroklorid i stedet for glukosaminsulfat.9,10  De fleste proteoglykaner består av molekyler med flere svovelatomer eller sulfatgrupper, og syntesen av disse bruskforbindelsene avhenger av rikelig tilgang på sulfat (-SO4). Det betyr at glukosaminsulfat kan være mer effektiv enn hydrokloridformen når det gjelder å stimulere syntesen av proteoglykaner og dermed behandling av artrose.

I to andre negative studier hadde pasientene langt mer framskreden sykdom enn i de fleste andre undersøkelser.11,12  Hos pasienter med et framskredent sykdomsforløp er det mindre sannsynlig at glukosamin eller andre tiltak vil gi like gode resultater som hos pasienter med mild til moderat tilstand.

For det tredje kan det være slik at enkelte preparater med glukosaminsulfat er mindre effektive enn andre. Blant annet viser en analyse av 15 dobbeltblindete studier at glukosamin produsert av firmaet Rottapharm ga betydelig bedre effekt enn preparater fra andre produsenter.13,14

For det fjerde kan glukosamin i realiteten være mindre effektiv enn det mange studier indikerer. I analysen av de 15 dobbeltblindete studiene framkom det at undersøkelser der produsentene hadde gitt finansiell støtte eller vært involvert på andre måter, viste større effekter enn studier hvor industrien ikke hadde vært med i bildet.13  Det antyder en viss skjevhet (bias) i forskning sponset av produsentene. Til tross for den muligheten viser brorparten av materialet at glukosaminsulfat kan være et effektivt preparat ved behandling av mild til moderat grad av artrose.1

I kontrast til de åpenbart positive behandlingseffektene ved artrose i kne og visse andre ledd, har ikke glukosaminsulfat vist seg å være særlig effektiv mot kroniske smerter i korsryggen forbundet med degenerativ artrose i ryggen.15

LES OGSÅ  Har mediene ingen sans for redelighet?

Ingen alvorlige bivirkninger

Glukosamin er generelt godt tolerert, og det har ikke vært rapportert om alvorlige bivirkninger.1 Man har imidlertid vært bekymret for om behandling med glukosaminsulfat kunne medføre insulinresistens fordi intravenøse doser med stoffet har indusert denne tilstanden hos rotter.16  De intravenøse dosene som framkalte insulinresistens hos rotter, medførte imidlertid høyere nivåer av glukosamin i blodet enn terapeutiske doser tatt oralt.

I to studier som hver varte i tre år, ble totalt mer enn 200 pasienter behandlet med 1 500 mg glukosaminsulfat per dag uten at det var noe tegn til påvirkning av glukosemetabolismen.6,7 En nyere samleanalyse konkluderte også at tilskudd med glukosamin ikke har hatt noen påviselig effekt på fastende blodsukkernivå, glukosemetabolisme eller insulinresistens.17 Dermed kan man trygt forsøke tilskudd med glukosamin mot artrose i knærne.

 

Kilder:

1.  Gaby AR. Nutritional medicine. Concord, NH: Fritz Perlberg Publishing, 2011.

2.  Müller-Faßbender H, Bach GL, Haase W mfl. Glucosamine sulfate compared to ibuprofen in osteoarthritis of the knee. Osteoarthritis and Cartilage 1994; 2: 61-9. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11548225

3.  Bruyere O, Pavelka K, Rovati LC mfl. Glucosamine sulfate reduces osteoarthritis progression in postmenopausal women with knee osteoarthritis: evidence from two 3-year studies. Menopause 2004; 11: 138-43. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15021442

4.  Selvan T, Rajiah K, Nainar MS-M mfl. A clinical study on glucosamine sulfate versus combination of glucosamine sulfate and NSAIDs in mild to moderate knee osteoarthritis. The Scientific World Journal 2012; 2012: 5. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3346693/

5.  Rovati LC, Giacovelli G, Annefeld M, mfl. A large, randomised, placebo controlled, double-blind study og glucosamine sulfate vs piroxicam and vs their association on the kinetics of the symptomatic effects in knee osteoarthritis. Second Int Congr Osteoarthritis Res Soc 1994: 56.

6.  Pavelká K, Gatterová J, Olejarová M mfl. Glucosamine sulfate use and delay of progression of knee osteoarthritis: A 3-year, randomized, placebo-controlled, double-blind study. Archives of Internal Medicine 2002; 162: 2113-23. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12374520

7.  Reginster JY, Deroisy R, Rovati LC mfl. Long-term effects of glucosamine sulphate on osteoarthritis progression: a randomised, placebo-controlled clinical trial. The Lancet 2001; 357: 251-6. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11214126

LES OGSÅ  Vitaminslakt eller bare dårlig vitenskap?

8.  Drovanti A, Bignamini AA, Rovati AL. Therapeutic activity of oral glucosamine sulfate in osteoarthrosis: a placebo-controlled double-blind investigation. Clin Ther 1980; 3: 260-72. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7023675

9.  Houpt JB, McMillan R, Wein C mfl. Effect of glucosamine hydrochloride in the treatment of pain of osteoarthritis of the knee. Journal of Rheumatology 1999; 26: 2423-30. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10555905

10.  Clegg DO, Reda DJ, Harris CL mfl. Glucosamine, chondroitin sulfate, and the two in combination for painful knee osteoarthritis. New England Journal of Medicine 2006; 354: 795-808. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16495392

11.  Rindone JP, Hiller D, Collacott E mfl. Randomized, controlled trial of glucosamine for treating osteoarthritis of the knee. The Western Journal of Medicine 2000; 172: 91-4. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1070762/

12.  McAlindon T, Formica M, LaValley M mfl. Effectiveness of glucosamine for symptoms of knee osteoarthritis: Results from an internet-based randomized double-blind controlled trial. The American Journal of Medicine 2004; 117: 643-9. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15501201

13.  Vlad SC, LaValley MP, McAlindon TE mfl. Glucosamine for pain in osteoarthritis: Why do trial results differ? Arthritis & Rheumatism 2007; 56: 2267-77. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17599746

14.  Rozendaal RM, Koes BW, van Osch GJVM mfl. Effect of glucosamine sulfate on hip osteoarthritis: a randomized trial. Annals of Internal Medicine 2008; 148: 268-77. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18283204

15.  Wilkens P, Scheel IB, Grundnes O mfl. Effect of glucosamine on pain-related disability in patients with chronic low back pain and degenerative lumbar osteoarthritis: a randomized controlled trial. JAMA 2010; 304: 45-52. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20606148

16.  Adams ME. Hype about glucosamine. The Lancet 1999; 354: 353-4. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10437858

17.  Simon RR, Marks V, Leeds AR mfl. A comprehensive review of oral glucosamine use and effects on glucose metabolism in normal and diabetic individuals. Diabetes/Metabolism Research and Reviews 2011; 27: 14-27. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21218504


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner