Skip to main content

Glukose gjør oss sårbare for influensavirus

En høy glukosekonsentrasjon øker risikoen for at celler i kultur blir infisert av influensavirus. Eksperimenter fra 2013 har vist at jo mer glukose som tilsettes en cellekultur, desto mer øker risikoen for spredning av influensavirus i kulturen. Siden diabetikere har forhøyet konsentrasjon av blodsukker (glukose), kan man forvente at de har økt risiko for å få influensa i forhold til ”normalbefolkningen”. Dette har vist seg å være korrekt. Sammenlikninger med ikke-diabetikere har vist at diabetikere har økt risiko for å bli innlagt på sykehus med influensa og for at de blir overført til en akuttavdeling når de er blitt innlagt. En annen studie viste at en gruppe diabetikere i alderen 25 til 64 år hadde større risiko for å dø av influensa eller lungebetennelse enn personer uten diabetes i samme aldersgruppe. IM

OBS: Denne artikkelen er eldre enn 2 år. Informasjon kan være utdatert.

Kilder:


Allard R, Leclerc P, Tremblay C mfl. Diabetes and the severity of pandemic influenza A (H1N1) infection. Diabetes Care 2010; 33: 1491-3. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20587722

LES OGSÅ  Kan vårt elektrifiserte miljø bidra til viruspandemier?

Kohio HP, Adamson AL. Glycolytic control of vacuolar-type ATPase activity: A mechanism to regulate influenza viral infection. Virology 2013; 444: 301-9. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23876457


Valdez R, Narayan V, Geiss LS mfl. Impact of diabetes mellitus on mortality associated with pneumonia and influenza among non-hispanic black and white US adults. American Journal of Public Health 1999; 89: 1715-21. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10553394


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner