Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

Forside > Arkiv > 2018 > Gluten og diabetes type 1

Gluten og diabetes type 1

Et høyt gluteninntak hos gravide kvinner kan øke risikoen for at deres barn utvikler diabetes type 1. Dette kommer fram i en studie av danske helseregistre. Studien omfatter over 100 000 graviditeter hos over 90 000 kvinner. Av disse fylte vel 70 000 kvinner ut et standardisert skjema om sine matvaner i uke 25 av graviditeten. Gjennomsnittlig gluteninntak per dag var 13 g med en variasjon mellom 7 og 20 g. Etter en gjennomsnittlig oppfølgingstid på vel 15 år kunne forskerne undersøke hvorvidt forekomsten av diabetes type 1 hos barna hadde sammenheng med mors gluteninntak under graviditeten. Det viste seg at jo større gluteninntak kvinnene hadde hatt, desto større var risikoen for at barnet utviklet diabetes type 1. Kvinner med høyest gluteninntak hadde dobbelt så stor risiko for at barna utviklet diabetes som barn av dem med det laveste inntaket. Det gjenstår å foreta kontrollerte undersøkelser av hva gravide faktisk har spist under graviditeten før man endelig kan konkludere hvorvidt det faktisk foreligger en årsakssammenheng. IM

Kilde:

Antvorskov JC, Halldorsson TI, Josefsen K mfl.. Association between maternal gluten intake and type 1 diabetes in offspring: national prospective cohort study in Denmark. BMJ 2018; 362: k3547. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30232082

Legg igjen et svar