Skip to main content

God helse på kroppens premisser

Blokkering av signaler i nervesystemet fører til nedsatt funksjon i muskel-/skjelettsystemet eller organer. På Nordstrand Kiropraktorklinikk undersøkes nervesystemets tilstand med høyteknologisk utstyr fra USA. – Dette gjør det mulig å måle hvordan nervesystemet fungerer før og etter behandling, forteller kiropraktor Ronny Håkerud (f. 1974).

OBS: Denne artikkelen er eldre enn 2 år. Informasjon kan være utdatert.

Tekst Iver Mysterud     Foto Iver Mysterud og Chiropractic Leadership Alliance

Håkerud er utdannet fysioterapeut og kiropraktor og leder klinikken med tre kiropraktorer, én fysioterapeut og én ernœringsterapeut. I 2009 investerte klinikken i ”Insight Subluxation Station”1 (heretter Insight), som de fram til i dag har testet rundt 800 pasienter med. Insight består av fem atskilte enheter som samlet gir en indikasjon på kroppens helsetilstand, men særlig på nervesystemet. Nordstrand Kiropraktorklinikk har også eget digitalt røntgenutstyr, som pasientene kan undersøkes med i tillegg til Insight. Disse målingene gir mer presist grunnlag for en kiropraktisk behandling og eventuell oppfølging hos klinikkens fysioterapeut og/eller ernœringsterapeut etter at kiropraktorene har sørget for at nervesystemet fungerer optimalt.

– Det finnes alltid en grunnleggende årsak til at man får ulike plager. Smerter eller plager er kroppens metode for å fortelle oss at noe ikke er som det skal være, sier Håkerud. – Bruk av medikamenter for å dempe slike symptomer undertrykker slike signaler og gjør det mulig å leve med mindre plager – men hvor lenge, og til hvilken pris? spør han. – Vår kanskje største utfordring når det gjelder å få gode resultater på sikt, er å få pasientene til å forstå at de må gjøre noen endringer i livet. Her er både røntgen og Insight suverene pedagogiske hjelpemidler som gjør at pasientene lettere kan forstå hvorfor de må foreta endringer. Disse metodene gjør det mulig med større sikkerhet å gi de riktige anbefalingene, fortsetter kiropraktoren.


– En utfordring for kiropraktorer og mange andre behandlere er manglende objektivitet. Insight gjør undersøkelsen av pasientene mer objektiv, og det er motiverende å se positive endringer i kroppen når man tester pasientene på nytt etter et behandlingsforløp. Dermed blir det lettere å få dem til å følge opp behandlingen hos oss, gjøre egenøvelser eller endre kostholdet og livsstilen , sier Håkerud. Klinikken er nemlig opptatt av en helhetlig tilnærming til helse, og da er fokus på kosthold og livsstil også sentralt. Det er derfor den har knyttet til seg en ernæringsfysiolog.
– Det er for øvrig vår erfaring at folk som lever sunt og spiser skikkelig, responderer raskere på behandling enn andre. Det samme gjelder de som er flinke til å følge våre anbefalinger etter et behandlingsforløp, de oppnår oftere varig gode resultater, opplyser kiropraktoren.

LES OGSÅ  Manipulasjon av dyr

Insight Subluxation Station

Teknologien er utviklet og produsert i USA.2 Den koster rundt kr 120 000. Det er 15 slike apparater i Norge og cirka 15 i Sverige.


Forebygging heller enn reparering

– God helse må ta utgangspunkt i kroppens premisser. Det er mye bedre å forebygge enn å reparere. Klinikkens kliniske utstyr gir unike muligheter til å avdekke funksjonsfeil på et tidlig stadium, for eksempel før man kjenner smerte, sier Håkerud. Han påpeker at mange legesentre, slik som for eksempel Volvat Medisinske Senter i Oslo, også har utstyr som kan avdekke sykdomstilstander på et tidlig stadium. Imidlertid er han uenig i slike sentres tilnærming, som ofte innebærer at medikamentell behandling alltid foretrekkes til å hjelpe pasientene Håkerud er opptatt av å hjelpe kroppen til selvhelbredelse ved hjelp av kiropraktikk, fysioterapi, ernæring og endringer i livsstil. – Vi prioriterer årsaksrettet behandling, i motsetning til medikamentell symptombehandling, poengterer han. – Medikamenter og operasjoner hører sykevesenet til. Har man en alvorlig sykdom, kan slike metoder noen ganger redde liv. Om man derimot bruker slike metoder på en befolkning som i utgangspunktet er frisk, vil resultatet bli en sykere befolkning. Nettopp derfor er det viktig å avdekke funksjonsfeil før de utarter seg til sykdomstilstander, fortsetter kiropraktoren. Med Insight har Håkerud til rådighet en teknologi som få allmennlegekontorer kan matche.


Nordstrand Kiropraktorklinikk

Nordstrandveien 43, 1163 Oslo

Telefon: 22 28 14 00

Nettside: www.nordstrandkiropraktorklinikk.no

Klinikken har tre kiropraktorer, én fysioterapeut og en ernœringsterapeut.


Priser Nordstrand Kiropraktorklinikk

1. undersøkelse: opptak av sykehistorie og undersøkelse (observasjon, bevegelsestester, palpering, ortopediske og nevrologiske tester, muskeltester, røntgen, Insight) – varighet 1-11/2 t, kr 1200. Undersøkelse med Insight koster kr 660. De som kun ønsker dette, anmodes om å komme tilbake for å få en gjennomgang av resultatene.

LES OGSÅ  Et liv i bevegelse

2. gang: gjennomgang av undersøkelsesfunn, inkludert Insight- og røntgenfunn, samt forslag til behandlingsplan og behandling. 30-60 minutter koster kr 700.

3. gang, etc.: 10-20 minutters behandling koster kr 350.

Ronny Håkerud pleier ikke å behandle ved første gangs besøk fordi han trenger tid til å tolke de ulike resultatene og legge dem fram på en ryddig og forståelig måte. Basert på analysen utarbeider han en anbefaling til et behandlingsopplegg. Pasienten får med seg planen ved annen gangs konsultasjon, med innhold av alle undersøkelsesfunn, inkludert fra røntgen og Insight, samt anbefaling til behandlingsopplegg.


Godkjentstempel fra NASA

Insights fem testapparater gir via programvare mulighet til å beregne en gjennomsnittlig verdi for hvordan nervesystemet virker. Dette omtales gjerne som nevrospinal funksjonsindeks (Neurospinal Function Index), altså en indeks (et mål) som viser hvor godt nervesystemet fungerer. – Insights fem testenheter er grundig undersøkt i forskning, og teknologien er sertifisert av USAs romfartsstiftelse (Space Foundation), som er en ideell stiftelse driftet av romfartsorganisasjonen NASA, sier Håkerud. – Nettopp dette utstyret er blitt brukt for å teste astronauters helse før de siste romferdene fra USA, fortsetter han. Håkerud forteller at teknologien også er brukt for å teste astronautenes tilstand etter at de er kommet tilbake fra rommet. Utstyret gir verdifull informasjon til alle deler av befolkninga. For eksempel blir mange topp-idrettsutøvere i USA regelmessig undersøkt med utstyret. Dette gjør at de for å sikre optimal funksjon, slik at de presterer bedre og forebygger skader. I Norge er det bare kiropraktorer som bruker Insight.

– En god nevrospinal funksjonsindeks kan sammenliknes med en hageslange som vannet lett renner gjennom. Dersom det blir en knekk på slangen, får vannet problemer med å komme ut. Tilsvarende sier en lav nevrospinal funksjonsindeks noe om kroppens helsetilstand og dens evne til å håndtere belastninger over tid, forklarer Håkerud.

Praktisk bruk

– Vi undersøker de fleste pasienter med Insight, men ikke ved enkelte akutte lidelser der diagnosen og tilstanden i kroppen er ”opplagt”, sier Håkerud. – Vi hjelper imidlertid ikke bare tradisjonelle tilstander som folk flest oppfatter at kiropraktikk kan hjelpe for, slik som ulike smertetilstander i nakken og ryggen, men også feilfunksjoner som kan lede til endringer i det autonome (ikke-viljestyrte) nervesystemet. Dette gjelder for eksempel urinveisinfeksjoner, ørebetennelse, halsbrann, manglende fruktbarhet, nedsatt energinivå, astma, allergier og ”atferdsproblemer” som AD/HD, fortsetter han. Håkerud legger til at det ved enkelte tilstander kan være unødvendig å ta alle fem testene til Insight.

LES OGSÅ  Livserfaring fra en norsk kiropraktor

Klinikken foretar nye tester etter noen behandlinger for å se hvordan den enkelte pasienten responderer. – Enkelte ganger opplever vi at det ikke har vært noen bedring. Det er en god indikasjon på at man er på feil spor, og vi kan da raskt sette inn andre tiltak. På denne måten kan vi kvalitetssikre vår behandling og spare pasienten for tid og penger, forklarer Håkerud.

Andre ganger kan en ny test gi pekepinn om at behandlinga bør fortsette. Den nevrospinale funksjonsindeksen angis som et tall fra 1 til 100 der 100 er best. – Hvis en pasient før behandling skåret 50 og etter behandling 60, er det fremdeles en vei igjen å gå, sier Håkerud. – Det kan være at pasienten med en slik økning er kvitt smertene, men fravær av smerte er et dårlig mål på helse, poengterer han. I et slikt tilfelle sier Håkerud at det vil være lettere å motivere pasienten til å fortsette behandlinga og/eller livsstilsendringene inntil funksjonsindeksen er enda bedre.

– I helsevesenet snakker mange om forebygging, men relativt lite gjøres i praksis. Med Insight kan vi måle behovet for å sette inn forebyggende tiltak eller behandling og gi pasientene et konkret mål på hvordan tiltakene eller behandlinga virker. I tillegg er resultatene reproduserbare. Uavhengig av om det er hjelp fra oss, andre behandlere eller egentiltak, kan pasienten når som helst komme tilbake for å få en ny test, slik at de ser hvorvidt de tiltakene de har gjennomført, har gitt ønsket resultat. Denne typen teknologi burde derfor tas i bruk av mange flere i det norske helsevesenet, avslutter den engasjerte kiropraktoren Ronny Håkerud.


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner