Skip to main content

Grå stær kan motvirkes med kosttilskudd

Fordi øyet utsettes for UV-stråling når man er ute i dagslys, må linsen og øyevæsken beskyttes av antioksidanter og enzymer for å motvirke oksidative skader. Grå stær virker å være en konsekvens av manglende beskyttelse.1

Tekst Melwyn R. Werbach    Tilrettelagt av Dag Viljen Poleszynski    

Ernæringsmedisin
Werbach diskuterer hvorvidt antioksidanter forhindrer utviklingen av grå stær og finner gode holdepunkter for at kosttilskudd kan ha effekt. I mange publiserte studier er imidlertid dosene for lave til at de kan forventes å ha store virkninger. Mer forskning trengs for å finne riktige doser og kombinasjoner av næringsstoffer.

Utviklingen av aldersbetinget grå stær eller katarakt, særlig kjernekatarakter, innebærer gradvis mer omfattende, oksidative skader på linsen og membranen (hinnen) som omslutter den. Det betyr at linsen gradvis blir mindre gjennomsiktig, slik at den minner om matt glass. Etter hvert endres vannløselige proteiner som finnes i øyet. Optimal ernæring og tilskudd av visse næringskonsentrater kan øke aktiviteten til linsens antioksidative enzymsystemer. Slike enzymer beskytter mot skader forårsaket av oksygen, som ”stjeler” elektroner fra omgivelsene og derved øker aldringsprosessen.

Lavere enzymproduksjon med alderen

Enzymer er store proteiner som består av mange aminosyrer. Et slikt enzym er glutation, som er del av et enzymkompleks som også inkluderer glutation peroksidase (GSHpx) og glutation reduktase. Disse enzymene er metabolsk aktive molekyler som binder til seg stoffer som skal endres eller nedbrytes. Det er normalt at nivået av glutation synker med alderen, men en linse som er matt på grunn av grå stær, inneholder bare en tidel så mye glutation som friske linser. Jo mindre glutation, desto raskere oksideres linsene,2 og det ser ut som om mengden glutation i kjernen er avgjørende for å motvirke oksidasjon.3

Forsøk med rotter har vist at antioksidanten alfalipoensyre, som er vist å kunne øke konsentrasjonen av glutation, beskyttet 60 % av dyra fra eksperimentelt påført grå stær. Det er holdepunkter for at økt nivå av cystein eller metionin, to begrensende aminosyrer i glutationsyntesen, kan motvirke dannelsen av katarakter ved at de forsinker aldersrelatert reduksjon i glutationnivået.4 Dette er ennå ikke vist i studier med mennesker.

Riboflavin (vitamin B2)

Det ser ut til at riboflavinmangel kan øke risikoen for å utvikle grå stær uavhengig av alder. Riboflavin inngår i koenzymet flavin adenin dinukleotid (FAD), som er nødvendig for å danne glutation reduktase. Riboflavinmangel kan framskynde dannelsen av grå stær fordi det hemmer aktiviteten til enzymet glutation reduktase.5 I tillegg fremmer sukkermolekylet galaktose grå stær, dvs. at et høyt inntak av laktose fra melk kan fremme utviklingen av grå stær ved at det bidrar til riboflavinmangel.6 [Galaktose er et monosakkarid som sammen med glukose danner laktose eller melkesukker, red. anm.]

LES OGSÅ  Mikronæringsstoffer – smått, men godt

En studie av 408 eldre kvinner fant at gjennomsnittlig endring i linsekjernens tetthet var omvendt forbundet med riboflavininntaket.7 Et åpent forsøk med 18 pasienter med helt matte (ugjennomsiktige) linser og seks andre med fullt utviklet grå stær viste dramatiske bedringer etter bare 1-2 dager med tilskudd av 15 mg riboflavin daglig [10 ganger mer enn norske anbefalinger, red.anm.8]. Etter 9 måneder var all matthet i linsene borte.9

Selv om resultatene virker imponerende, kan det tenkes at de bare gjelder for pasienter med riboflavinmangel. Dette bør avklares i kontrollerte studier.

Selen

Aktiviteten til glutation oksidase avhenger av sporstoffet selen. Konsentrasjonen av selen i blodet er positivt korrelert med nivået av glutation peroksidase i røde blodlegemer og ser ut til å være redusert blant pasienter med aldersavhengig grå stær (senil katarakt).10 Selenmangel fører til grå stær hos rotter, og pasienter med aldersbetinget grå stær har redusert selennivå i øyevæsken. Funn fra et tilfeldig utvalg av 1 274 eldre kvinner antyder at et høyere seleninntak kan være forbundet med redusert risiko for utvikling av grå stær.11

Selv om en studie fant at konsentrasjonen av selen i ugjennomsiktige linser bare var 15 % av det normale, fant en annen studie en signifikant økning i linsens seleninnhold med økende grad av ugjennomsiktighet og misfarging. Høyest nivå av selen ble funnet i linser med langt farmskreden grå stær.12

Siden et svært høyt seleninntak er kjent for å fremme grå stær i dyreeksperimenter, anbefales ikke store tilskudd av selen inntil det foreligger eksperimentelt belegg for virkningene.13 Trolig er et inntak ”midt på treet” gunstig, dvs. noe slikt som 200-300 µg per dag. For å få i seg såpass bør de fleste som bor i Norge, ta tilskudd på inntil 200 µg/d.

LES OGSÅ  Diett og kosttilskudd ved godartet brystsykdom

”Superenzymet” SOD

Også enzymet superoksid dismutase (SOD) ser ut til å motvirke at UV-lys skader linsene. I likhet med glutation faller nivået av SOD i øyelinsene med utviklingen av aldersbetinget grå stær etter hvert som tilstanden forverres. Dessuten er glutationnivået positivt korrelert med aktiviteten til SOD i humane linser med grå stær.14

Vitamin E

Selv om det ikke er kjent hvordan man direkte kan øke SOD-aktiviteten i linsen, tyder dyreforsøk på at vitamin E-mangel reduserer nivået både av SOD og glutation reduktase. Selv om det finnes holdepunkter for at tilskudd av vitamin E over lang tid er omvendt korrelert med gjennomsnittlig femårs endring i linsens kjernetetthet, fant to randomiserte studier at vitamin E-tilskudd ikke hadde noen effekt.

Sink

Superoksid oksidase trenger sink for å fungere. En sammenlikning av sinknivået i linser med aldersbetinget grå stær og i linser med grå stær forårsaket av traumer fant høyest nivå i linser med aldersbetinget grå stær. Dette skyldtes muligens at glukoseomsetningen var forstyrret, noe som kan skje hvis øyets viktige sinkavhengige enzymer har redusert aktivitet.15

Sinktilskudd bedrer et forstyrret glukosestoffskifte som følge av aldring, og en studie av kaniner fant at sink stimulerer celledeling i linsens epitellag (de cellene som kler linsen). Derfor er det mulig at sinktilskudd kan være gunstig både i forebygging og behandling av aldersbetinget grå stær. Et tilskudd på 15-20 mg per dag er trolig en god beskyttelse.

I likhet med mange andre næringsstoffer foreligger ikke randomiserte studier som har vist at man effektivt kan motvirke grå stær ved å hjelpe linsens antioksidative enzymsystemer.

Kommentar, ansvarlig redaktør

For en del år siden leste jeg noen studier som viste noe artig, nemlig at pingviner har en usedvanlig høy konsentrasjon av vitamin C i øyet.  Det fungerer åpenbart som en beskyttelse når de står i strålende solskinn og myser utover hvit snø og is. Siden våre øyne beskyttes av antioksidanter, ville jeg sørge for å ”mette” øynene med vitamin C når man er utsatt for sterk solskinn, særlig på sjøen og i fjellet om vinteren. Dessuten virker det klokt å være føre var og å ta tilskudd av de øvrige beskyttende faktorene som Werbach her nevner, dvs. vitamin E, et B-kompleks med riboflavin, sink og selen – tillegg til et multivitamin-/mineralpreparat. 

Kilder (utdrag):

1.  Werbach MR. Cataract: the antioxidant enzymes. Townsend Letter, May 2009: 120-119.

2.  Kamei A. glutathione levels of the human crystalline lens in aging and its antioxidant effect against the oxidation of lens proteins. Biological Pharmacology Bulletin 1993; 16: 870-7.

3.  Truscott RJ. Age-related nuclear cataract – oxidation is the key. Experimental Eye Research 2005; 80: 709-25.

4.  Cole H. Enzyme activity may hold the key to cataract activity. JAMA 1985; 254: 1008.

5.  Skalka HW, Prchal JT. Cataracts and riboflavin deficiency. American Journal of Clinical Nutrition 1981; 34: 861-3.

6.  Lerman S. Pathogenic factors in experimental galactose cataract. IV. Archives of Ophtalmology 1961; 65: 334-7.

7.  Jacques PF mfl. Long-term nutrient intake and 5-year change in nuclear lens opacities. Archives of Ophtalmology 2005; 123: 517-26.

8.  Anbefalt inntak for kvinner er 1,1 mg/d og for menn 1,7 mg/d, jf. Alexander J, Andersen SA, Aro A mfl. Nordic Nutrition Recommendations 2004. Århus: Scanprint as, 2005.

9.  Sydenstricker VP. I: Gerras C mfl. (red.). The encyclopedia of common disease. Emmaus, PA: Rodale Press, 1976.

10.  Huang LL mfl. Extracellular glutathione peroxidase and ascorbic acid in aqueous humor and serum of patient operated on for cataract. Clinical Chemical Acta 1997; 261: 117-30.

11.  Huang LL mfl. Association of selenium supplement use and intraocular lens (IOL) among older women. Invest Ophtalmol Vis Sci 2007; 448: E-abstract 5442.

12.  Dawcynski J mfl. Selenium and cataract – risk factor or useful dietary supplement? Klinische Monatsblatt für Augenheilkunde 2006; 223: 675-80.

13.  Nordiske anbefalinger er på 40-50 µg/d. Et totalinntak på 850 µg/d er ikke funnet skadelig, mens anbefalt øvre inntak er satt til ca. 1/3 av dette (300 µg/d).

14.  Fujiwara H mfl. Superoxide dismutase activity in cataractous lenses. Japan Journal of Ophtalmology 1992; 36: 273-80.

15.  Srivastava VK mfl. Role of trace elements in senile cataract. Acta Ophthalmology (Copenhagen) 1992; 70: 839-41.


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner