Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

Forside > Arkiv > 2018 > Gravide kvinner bør unngå magnetfelt

Gravide kvinner bør unngå magnetfelt

Gravide som er utsatt for ikke-ioniserende stråling fra magnetfelter, har økt risiko for spontanabort. Dette kommer fram i en amerikansk studie av over 900 kvinner. Ikke-ioniserende stråling fra magnetfelter produseres når et elektrisk apparat er koblet til strømnettet og i bruk. Den kan genereres fra elektriske apparater, kraftledninger og transformatorstasjoner, trådløse apparater og trådløse nettverk. Eksponering for magnetfelter skjer når vi oppholder oss nær slike kilder mens de er i bruk.

I studien ble gravide eldre enn 18 år bedt om å ha på seg et lite apparat for å måle magnetfelter i 24 timer. Samme dag førte de også dagbok over sine ulike gjøremål og ble seinere intervjuet om dette for bedre å skjønne hva målingene viste (som hvor de hadde oppholdt seg). Denne dagen fungerte altså som en stikkprøve for eksponering for magnetfelter i svangerskapet. I tillegg noterte forskerne deltakernes eksponering for andre faktorer som er kjent å kunne redusere muligheten for et vellykket svangerskap, slik som alkoholinntak, kaffeforbruk, eventuell feber og infeksjoner.

Da svangerskapene var over, kunne forskerne vurdere utfallet med ulike data om svangerskapet. Det viste seg at kvinner som hadde vært eksponert for høyere magnetfelter, hadde nesten tre ganger økt risiko for spontanabort enn de med lavere eksponering. Dette er en troverdig studie fordi forskerne hadde oversikt over kvinners eksponering og levevaner mens de var gravide, men ideelt sett burde kvinnene ha båret måleapparatet gjennom hele svangerskapet og ikke bare en enkelt dag. IM

Kilde:

Li D-K, Chen H, Ferber JR mfl. Exposure to magnetic field non-ionizing radiation and the risk of miscarriage: a prospective cohort study. Scientific Reports 2017; 7: 17541. https://www.nature.com/articles/s41598-017-16623-8

Annonse:
You may also like
Frankrike forbyr mobiltelefoner på skolen
Trådløse nettverk? Ikke i skoler og barne- hager på Kypros
Oppdatering om stråling fra andre land
Danske skolejenter fikk rett: Mobilstråling hemmer frøspiring

Legg igjen et svar