Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

Print Friendly, PDF & Email
kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

Forside > Arkiv > 2018 > Grønn te motvirker skade av mobilstråling

Grønn te motvirker skade av mobilstråling

En gruppe egyptiske forskere har funnet at grønn te motvirker oksidativ skade av mobilstråling på rotter. Bakgrunnen for studien er at mobilstråling øker nivået av frie radikaler og endrer de antioksidantbaserte forsvarssystemene i kroppen, noe som fører til økt oksidativt stress. Det er velkjent at grønn te inneholder mye antioksidanter.

I studien undersøkte forskerne effekten av én times mobilstråling (900 MHz, GSM-stråling) hver dag på voksne rotter, målt med ulike parametere for oksidativt stress i to hjerneområder – hippocampus og striatum. De sammenliknet rotter som daglig fikk grønn te-ekstrakt i løpet av og etter eksponeringen for stråling, med rotter som ikke fikk grønn te. Rottene drakk hver dag innholdet i én kapsel grønn te-ekstrakt oppløst i 10 ml destillert vann. I tillegg fikk en gruppe rotter grønn te-ekstrakt to måneder ut i studien, og en kontrollgruppe ble ikke bestrålt. En gruppe eksponerte og kontrolldyr ble avlivet etter én, to, tre og fire måneders daglig eksponering, og hjernen ble analysert. Det viste seg at stråling hadde ført til mer oksidativ stress i de undersøkte hjerneområdene. De rottene som samtidig med at de ble utsatt for stråling fikk grønn te-ekstrakt, hadde vært utsatt for mindre oksidativt stress enn rottene som kun fikk grønn te-ekstrakt etter to måneders eksponering. Forskerne mener at studien viste at grønn te-ekstrakt kan motvirke påvirkninger som øker oksidativt stress og stimulere hjernens antioksidantforsvar. IM

Kilde:

Ahmed NA, Radwan NM, Ezz HAS mfl. The antioxidant effect of Green Tea Mega EGCG against electromagnetic radiation-induced oxidative stress in the hippocampus and striatum of rats. Electromagnetic Biology and Medicine 2017; 36: 63–73. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27400086

Print Friendly, PDF & Email
You may also like
Muggsoppgifter i innemiljøet
Bikarbonat
Frankrike forbyr mobiltelefoner på skolen
Trådløse nettverk? Ikke i skoler og barne- hager på Kypros

Legg igjen et svar