Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

Forside > Arkiv > 2019 > Grøntområder gir helsefordeler

Grøntområder gir helsefordeler

Helt siden 1800-tallet har politikere vært opptatt av helsefordelene med grøntområder. Britiske forskere ønsket å få en oversikt over forskningen på temaet og har publisert en studie som omfatter data fra over 140 studier (både intervensjonsstudier og observasjonsstudier) med totalt 290 millioner mennesker. Grøntområder var definert som åpne, uutviklede landområder med naturlig vegetasjon. Kontakt med grøntområder reduserer det diastoliske blodtrykket (det nedre tallet), hjerteraten og gir lavere blodnivå av ”stresshormonet” kortisol. Slik kontakt er også forbundet med robust hjerteratevariabilitet (HRV). HRV angir hjertets “helsetilstand” og er derfor en viktig helseindikator for organismen generelt. Kontakt med grøntområder gir også redusert risiko for diabetes type 2, total dødelighet og dødelighet av hjertesykdom. I tillegg gir slik eksponering lavere risiko for premature fødsler, selvrapportert god helse og bedre utfall ved nevrologiske sykdommer og kreft. Denne oversiktsstudien viser at de som ofte ferdes i grøntområder, har større sannsynlighet for å nyte godt av et vidt spekter av helsefordeler enn de som oppholder seg mer innendørs.  IM

Kilde:

Twohig-Bennett C, Jones A. The health benefits of the great outdoors: A systematic review and meta-analysis of greenspace exposure and health outcomes. Environmental Research 2018; 166: 628–37. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29982151

Legg igjen et svar