Skip to main content

Grunnbok i å lære korrekt rettskriving

Vet du hvordan du blir oppfattet hvis du skriver mye feil? Mange unge og voksne sliter med å skrive riktig norsk. De skriver kanskje slik ordene høres ut, for eksempel “di” istedenfor “de”, eller “de” istedenfor “det”, er utrygge på hvor mange like konsonanter de skal sette etter hverandre, eller hvordan de skriver ulike språklyder. Et eksempel den lyden som kommer først i “kino”, som noen feilaktig uttaler ”sjino”. Da blir det ikke så lett å skrive ordet riktig.

OBS: Denne artikkelen er eldre enn 2 år. Informasjon kan være utdatert.


Elever som har vanskeligheter med å lese og skrive, får ofte problemer med andre fag på skolen og også seinere i livet, både på jobb og privat. Disse elevene stiller med et handikap som gjør at andre kan tro at de er ”dumme”, og på skolen blir de kanskje mobbet og holdt utenfor fellesaktiviteter. Når de skal ut i arbeidslivet, når de ikke fram med søknader, og mange dører blir lukket.

LES OGSÅ  Sanne historier til inspirasjon

Hvordan fatte norsk kan hjelpe både deg som er forelder til et barn som skal lære rettskriving, er lærer, eller selv er usikker på hvordan man skriver korrekt norsk. Boka forklarer først hvilket grunnlag som bør være på plass for å kunne sortere ny informasjon, og presenterer deretter et effektivt system for å lære rettskriving. Metoden er utviklet av spesialpedagogen Ragnhild Hope Nyborg og er den Hjernefabrikkens spesialpedagog Elin Natås bruker med sine elever.

Boka er tilrettelagt for lesere med nedsatt synsfunksjon ved at den er utformet med lett leselige skrifttyper og stor linjeavstand.


Grunnbok i å lære korrekt rettskriving / 2018 / Helsemagasinet vitenskap og fornuft

Forfattere: Anne Lene Johnsen og Elin Natås
Tittel: Hvordan fatte norsk: Gjør det lett å skrive rett
Utgiver: Panta
Utgivelsesår: 2018
ISBN:  9788279008927
Pris: kr 309; heftet, 538 sider
(www.hjernefabrikken.no)

Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner