Skip to main content

Gunstige virkninger av ekstra vitamin E

De som mener at Medline og Wikipedia er forutinntatte, bør legge merke til hva aviser og ukeblader finner på å skrive om vitaminer. Har du lagt merke til hvor raskt ute de er med å publisere negative studier om vitamin E, men sjelden rapporterer om positive funn?

Tekst Andrew Saul, PhD     tilrettelagt og supplert av Dag Viljen Poleszynski     Foto Shutterstock

[gdlr_box_icon icon=»none» title=»Ortomolekylær medisin»]Andrew Saul, PhD, er redaktør for Orthomolecular Medicine News Service, som regelmessig sender ut pressemeldinger i form av dokumenterte artikler om terapeutisk bruk av vitaminer og mineraler. Denne nyhetstjenesten danner framover grunnlag for artikler om vitaminterapi og avløser lege Melvyn Werbachs spalte.[/gdlr_box_icon]

OBS: Denne artikkelen er eldre enn 2 år. Informasjon kan være utdatert.

Her følger en liten sjekkliste du kan bruke for å kontrollere hvorvidt de nevnte databasene og mange medier er forutinntatte når det gjelder terapeutisk bruk av vitaminer: Har du sett noen artikler som rapporterer om gode virkninger av vitamin E mot de etterfølgende lidelsene?

KOLS

Doser på 600 mg vitamin E (alfatokoferol) inntatt hver 2. dag ble funnet å motvirke kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS), emfysem og kronisk bronkitt. Dette vises etter en analyse av data fra Womens’ Health Study, hvor 38 270 kvinner uten KOLS ble fulgt i 10 år. Studien ble først presentert på Den amerikanske hjertekirurgiforeningens (ATS) konferanse 16. mai 2010.1,2


Fettlever

LES OGSÅ  Er årsaksrettet behandling av Alzheimers sykdom mulig?

Ifølge en studie av Sanyal og medarbeidere publisert i 2010 ble vitamin E i doser på 536 mg/d (800 i.e.) funnet å forhindre fettlever blant personer med en form for leverbetennelse som kan utvikle seg til fettlever og som ikke skyldes alkoholinntak. Studien ble gjort dobbeltblind. 84 personer fikk vitamin E, mens 83 fikk placebo i 96 uker. En tredje gruppe fikk medikamentet pioglitazon, men opplevde ingen bedring, i motsetning til dem som fikk vitamin E. De som inntok vitamin E, fikk en signifikant bedre utvikling enn placebogruppa, dvs. at 43 % versus 19 % ble signifikant bedre av sin sykdom (p < 0,001).

Alzheimers sykdom

Det er gode holdepunkter for at Alzheimers sykdom er forbundet med oksidativt stress og opphopning av (særlig) ?-amyloid i hjernen. Pavlik og medarbeidere3 analyserte en gruppe pasienter som ble gitt 1342 mg alfatokoferol daglig og fant at dette reduserte nedgangen i kognitive evner og utsatte behovet for å komme på pleie-hjem. Merk at dosen som ble brukt, er fire ganger så høy som det norske myndigheter regner som maksimalt forsvarlig.

Mindre lungekreft

I likhet med KOLS er lungekreft forbundet med oksidativt stress som følge av tobakksrøyk. I en studie4 ble 1088 personer med lungekreft sammenliknet med 1414 friske kontroller og risikoen for lungekreft sammenliknet. Risikoen for lungekreft for alle fire tokoferoler (?, ?, ?, ?) ble kalkulert for fire grupper med økende inntak. Etter diverse justeringer viste det seg at D-?-tokoferol gradvis reduserte risikoen 34-53 % sammenliknet med dem med lavest inntak (laveste firedel).

Hjerteinfarkt

Et dobbelblindt, randomisert forsøk rekrutterte 2002 pasienter med påvist hjertesykdom.5 Av disse fikk 1035 pasienter vitamin E (?-tokoferol). De første pasientene fikk 536 mg vitamin E og de gjenværende 268 mg daglig, mens 967 kontroller fikk placebokapsler. Behandlingen med vitamin E reduserte risikoen signifikant for å få et infarkt med 77 % etter et år.

LES OGSÅ  Velskrevet om epilepsiens historie

Epilepsi

24 epileptiske barn som ikke ble anfallsfrie av antiepileptiske medikamenter, ble delt inn i to grupper. Denne gruppa inntok daglig 268 mg D-?-tokoferylacetat og den andre placebo, begge i tillegg til eksisterende medikamenter.6 En signifikant reduksjon i antallet anfall ble observert i 10 av 12 barn i gruppa som fikk vitamin E, hvor også nivået av vitamin E i plasma steg gradvis gjennom forsøksperioden. Ingen bivirkninger ble registrert, og forskerne konkluderte at mer omfattende, kontrollerte kliniske studier bør utføres.


Ikke fra maten

De dosene som ble gitt i forsøkene ovenfor, er ikke mulig å få i seg fra maten. Faktisk er 268 mg mer enn 33 ganger høyere enn det norske myndigheter anbefaler7 s. 191 (8 mg ?-tokoferolekvivalenter). Er disse dosene veldig høye, eller kan det være at myndighetenes anbefaling er alt for lave?

Opprop

En gruppe på 23 leger og forskere undertegnet i 2007 et felles opprop for å øke anbefalt dagsinntak, jf. http://orthomolecular.org/resources/omns/v03n10.shtml. Her går det fram at anbefalt inntak av vitamin E for friske bør settes til 134 mg eller 17 ganger høyere enn norske anbefalinger. For mer informasjon, se www.doctoryourself.com/evitamin.htm.

Har du noen gang sett en artikkel i en riksavis eller tidsskrift (bortsett fra VOF) som har argumentert for å øke anbefalte inntak av vitaminer?

[gdlr_box_icon icon=»none» title=»Om forfatteren«]Andrew W. Saul (fra Rochester, New York, f. 1955) bor i Brockport (NY) med kone og to barn. I 1973 studerte Saul i Canberra, Australia, før han tok en bachelorgrad i biologi ved Statsuniversitetet i Brockport (1974). Etter studier ved Universitetet i Ghana tok han en mastergrad i pedagogikk i Brockport (1989) og en utradisjonell PhD i etologi ved Greenwich Universitet på Hawai’i (1995). Saul har siden 1976 vært konsulent i naturmedisin og forfatter og har forelest i biologi, rusmiddelmisbruk, cellebiologi og ernæring ved en rekke høyskoler. I 1999 opprettet han www.DoctorYourself.com. Hans publikasjonsliste inkluderer 20 bøker om ortomolekylær medisin og tallrike fagartikler. Siden 2002 har han vært tilknyttet Journal of Orthomolecular Medicine, hvor han siden 2010 har vært med i redaksjonen.[/gdlr_box_icon]

Redaksjonelle råd-givere for OMNS:
Ralph K. Campbell, lege (USA)
Carolyn Dean, lege, naturopat (Canada)
Damien Downing, lege (UK)
Michael Ellis, lege (Australia)
Michael Gonzalez, dr.scient., PhD (Puerto Rico)
Steve Hickey, PhD (UK)
James A. Jackson, PhD (USA)
Bo H. Johnsson, dr.med. (Sverige)
Thomas Levy, lege (USA)
Erik Paterson, lege (Canada)
Gert E. Shuitemaker, PhD (Nederland)

LES OGSÅ  Framskritt i behandling av tuberkulose eller tilbake til den mørke middelalderen?

Kilder:

1.  www.thoracid.org/newsroom/press-releases/conference/articles/2010/vitamine-e.pdf

2.  Agler AH, Kurth T, Gaziano JM mfl. Randomized vitamine E supplementation and risk of chronic lung disease (CLD) in the Women’s Health Study. Session C103, May 18, 2010. Morial Convention Center, Abstract 3727.

3.  Grundman M. Vitamin E and Alzheimer disease: the basis for additional clinical trials. American Journal of Clinical Nutrition 2000; 71 (suppl): 630S-6S.

4.  Mahabir S, Schendel K, Dong YQ mfl. Dietary ?-, ?-, ?- and ?-tocopherols in lung cancer risk. International Journal of Cancer 2008; 123: 1173-80.

5.  Stephens NG, Parsons A, Schofield PM mfl. Randomised controlled trial of vitamin E in patients with coronary disease: Cambridge Heart Antioxidant Study (CHAOS). The Lancet 1996; 347: 781-6.

6.  Ogunmekan AO, Hwang PA. A randomized, double-blind, placebo-controlled, clinical trial of D-alpha-tocopheryl acetate (vitamin E), as add-on therapy, for epilepsy in children. Epilepsia 1989; 30: 84-9.

7.  Blomhoff R, Andersen LF, Iversen PO mfl. Kostråd for å fremme folkehelsen og forebygge kroniske sykdommer. Oslo: Nasjonalt råd for ernæring, januar 2011.


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner