Skip to main content

Har barnet ditt språkvansker?

Da kan det være aktuelt å utrede om barnet faktisk har nattlig epileptisk aktivitet i hjernen. Dette er en implikasjon fra doktorgraden til spesialpedagog Silje Systad, som disputerte 14. desember 2017 ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet, UiO.1

OBS: Denne artikkelen er eldre enn 2 år. Informasjon kan være utdatert.

Tekst Iver Mysterud   Foto Model Day Studio

 

Dersom et barn har opplevd et epilepsiliknende krampeanfall, er det naturlig å måle barnets elektriske aktivitet i hjernen med EEG (elektroencefalogram), som gjør det mulig å stille en eventuell epilepsidiagnose. Det er imidlertid ikke vanlig å utrede dette dersom et barn med språkvansker ikke har opplevd krampe eller andre typer epileptiske anfall. Systad viser i sin doktorgrad at slik utredning likevel kan være nyttig for barn med visse typer språkvansker fordi en EEG kan gjøre det mulig å finne en mulig underliggende årsak til språkvanskene. Hvis man får utredet og påvist nattlig epileptisk aktivitet i hjernen (epileptisk aktivitet under søvn), kan det settes inn tiltak for å dempe disse, noe som igjen kan virke positivt på språkevnen.

LES OGSÅ  Dette virker medisinsk cannabis mot

Vi bør merke oss at språkvansker kan arte seg på en rekke ulike måter. Barnet kan ha begynt å prate seinere enn normalt og ha hatt en langsom språkutvikling, eller det kan ha utviklet språket normalt en periode før utviklingen stopper opp eller delvis reverseres. Når barn opplever plutselige eller relativt plutselige språkvansker etter tidlig normal utvikling, kan det være en følge av nattlig epileptisk aktivitet.


Systads doktorgrad består av tre engelske fagartikler, og i den ene har hun sett på barn med språkvansker. Hvor mange har nattlig epileptisk aktivitet? For å vite mer om dette foretok hun og kollegaer et systematisk søk i medisinske databaser for å finne relevante fagartikler som tok opp temaet. Ved å se studiene samlet gikk det fram at nattlig epileptisk aktivitet var mer vanlig hos barn med språkvansker enn hos normalutviklete barn. Hele ett av tre barn med språkvansker uten epilepsidiagnose hadde hatt epileptisk aktivitet uten merkbare anfall. Det gikk også fram at måling av hjerneaktivitet om natta var mer relevant enn måling om dagen. Med andre ord bør man heller måle hjerneaktiviteten om natta enn på dagen hvis man ønsker å finne ut om barnets språkvansker skyldes epileptisk aktivitet.


Forstyrrelser av søvn

Prosesser som pågår under søvn, har stor betydning for læring og utvikling av kognitive ferdigheter. En av prosessene er såkalt konsolidering, der det vi lærer og opplever i løpet av dagen, fester seg til mer permanente minner. Språkutvikling er en del av dette og påvirkes dermed av prosessene som pågår mens man sover. Nattlig epileptisk aktivitet kan forstyrre disse prosessene, og dette kan være bakgrunnen for språkvanskene. Feltet er imidlertid komplekst, og det trengs mer forskning for å få en helhetlig forståelse av hvilke faktorer som påvirker barns språkutvikling.

LES OGSÅ  Nyttig å vite om epilepsi

Konklusjon

En rekke faktorer kan gjøre at barns språkutvikling ikke går som normalt. Silje Systad har i sin doktorgrad vist at nattlig epileptisk aktivitet kan bidra til dette. Hvis man har et barn med språkvansker, kan det være hensiktsmessig å utrede hvorvidt barnets problemer skyldes denne typen forstyrrelser i hjernen om natta. Dette gjelder særlig dersom barnets språk først utvikler seg normalt, før utviklingen deretter stanser opp eller reverseres.

Kilde:

1. Systad S. Is language impairments a symptom of nocturnal epileptiform activity? Studies exploring the relationship between nocturnal epileptiform activity and language impairments. Oslo: Faculty of Educational Sciences, 2017.


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner