Skip to main content

Healing nyttig ved tarmproblemer

Engelske forskere har testet om spirituell healing kan være en nyttig tilleggsterapi til konvensjonell behandling ved irritabel tarm-syndrom og inflammatorisk tarmsykdom. Spirituell healing er beskrevet som kanalisering av energi gjennom healeren til pasienten. Ved denne formen for healing trenger ikke terapeuten kjenne til pasientens symptomer fordi det ikke er noen bevisst retning på terapien. Målet for terapien er å stimulere til selvhel-bredelse i pasienten. Ingen hadde tidligere testet denne typen healing på pasienter med disse tarmlidelsene. Det ble trukket
lodd om hvilken halvpart av 200 pasienter med en av disse lidel-sene som kun skulle få konvensjonell behandling (kontrollgruppe) og hvilken halvdel som i tillegg skulle få fem ukentlige sesjoner
med healing (intervensjonsgruppe). Etter 12 uker fikk også kontroll-

gruppa healing, og studien varte i 24 uker. Pasientene ble undersøkt med standardiserte mål på symptomer etter uke 6 og 12. Det ble funnet at healing i tillegg til standardbehandling bedret symptomer og livskvalitet hos pasientene med irritert tarmsyndrom, men i mindre grad hos de med inflammatorisk tarmsykdom. IM

Kilde:

Lee RT, Kingstone T, Roberts L mfl. A pragmatic randomised controlled trial of healing therapy in a gastroenterology outpatient setting. European Journal of Integrative Medicine 2017; 9: 110–9. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S187638201630422X


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner