Skip to main content

Heksejakten på Andrew Wakefield

[wcm_restrict]

Heksejakten på Andrew Wakefield

I Helsemagasinet 1/2012 publiserte vi en grundig artikkel om hvordan den britiske legen Andrew J. Wakefield ble utsatt for den rene heksejakten etter å ha publisert en vitenskapelig artikkel som fremmet en hypotese om at MMR-vaksinen kunne føre til autisme. Vi fulgte opp saken i nr. 2/2012 og omtalte den også i 3/2013 og 4/2015, der vi argumenterte for betydningen av en saklig debatt. Den erfarne legen Ralph K. Campbell viser til at mer enn 50 vitenskapelige referanser tyder på at Wakefields viktige arbeid ikke lenger skal sensureres.1

Tekst Ralph K. Campbell     Oversatt/tilrettelagt Dag Viljen Poleszynski     Foto Shutterstock

Noen falske medisinske artikler dukker stadig opp igjen og ødelegger for vitaminer, andre næringsstoffer og medisinske behandlinger ”utenfor boksen”. For å illustrere dette omtaler jeg her den mulige forbindelsen mellom meslingvaksinen og autisme, og som ble fremmet som en hypotese av den britiske mage- og tarmspesialisten, dr.med. Andrew Wakefield (f. 1957).

Andrew Wakefield var tidlig talsperson for at vår tarmhelse er avhengig av å bli kolonisert av gunstige bakterier som demper det han kalte ”lekk tarm-syndromet”, hvor intakte antigener fra tarmen kan snike seg inn i blodstrømmen.2,3,4 Fra nyere studier som framhever verdien av en sunn tarmflora, kan vi i ettertid se at hans teori hadde noe for seg.5,6,7,8 Han merket seg også en assosiasjon mellom noen av hans pasienter som fikk vaksinen mot kusma, meslinger og røde hunder (MMR) og utvikling av autisme eller det vi nå kaller autismespektrumforstyrrelse. På bakgrunn av studier av bare 12 barn, hvorav de fleste var familiemedlemmer, samtidig som han var klar over at dette ikke var en dobbelblindet studie med et stort antall deltakere, fikk han publisert en studie utgitt i 1998 i The Lancet, et hyppig sitert britisk medisinsk tidsskrift.9,10,11 Samtidig publiserte to andre anerkjente forskere liknende studier som kom til tilsvarende konklusjoner. I begynnelsen var Wakefield mer bekymret for å gi det multiple antigenet MMR til spedbarn med både et umodent immunsystem og et umodent nervesystem, enn bare å gi en enkel meslingvaksine. Mange barneleger mente det samme og oppfordret leger til å forsøke bare å gi de tre vaksinene én om gangen. Hvis dette ikke kunne gjøres, ble folk rådet til å utsette MMR-vaksinen til godt etter de 15 månedene som myndighetene anbefalte som tidspunkt for første MMR-vaksine. Flere land viste forståelse for dette og endret sin politikk i henhold til dette. Senere fant dr. Wakefield i vaksinen en stamme meslingvirus som forårsaket alvorlig irritabel tarmsyndrom og som kunne ha bidratt til autisme. Mange andre artikler som var publisert både før og etter Wakefields 1998-studie, har antydet at abnormiteter i tarmfloraen ofte forekommer hos barn med autisme.

LES OGSÅ  Helsekampen i Australia

Kort tid etter at Wakefield publiserte sine funn, syntes karaktermordene å komme ut av skapet da de sterkt fordømte Wakefields studie. Journalisten Brian Deer startet åpenbart sitt samarbeid med The Lancet, men hoppet deretter over til The British Medical Journal. Der allierte han seg med en sympatisør, legen Fiona Godlee, som var redaktør av tidsskriftet. Andre ble med og ble trodd i en slik grad at Wakefield mistet sin medisinske lisens, og han flyttet til slutt til USA.12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22

I 2011 slo Wakefield tilbake ved å saksøke The British Medical Journal.23,24,25 Interessant nok oppdaget anklagerne at de tiltalte hadde brukt samme taktikk som de hadde anklaget Wakefield for å bruke: svindelen besto i å endre dataene i studien slik at de passet til deres formål og for å få andre kjente forskere til å utarbeide falske studier. Det ble oppdaget at både Godlee og Deer hadde bånd til farmasøytisk industri, viktigst til Merck, produsenten av MMR-vaksinen. Men Deer sluttet aldri å spre usannheter. Han deltok på CNN med Anderson Cooper og spredte sin misvisende retorikk. Vi hører ikke lenger noe fra Deer, men han er erstattet av en svært mektig ”antivaksinekritiker” kalt Paul A. Offit26 (f. 1951). Han er direktør for Vaksineutdanningssenteret,27 professor i barnesykdommer ved Avdelingen for smittsomme sykdommer på Barnehospitalet i Philadelphia og professor i vaksinasjon ved Perelman medisinske fakultet ved Universitetet i  Pennsylvania.28 Listen over priser han har mottatt, er nesten en hel side lang. Han har utgitt mange publikasjoner, inkludert en bok som diskuterer farene barn utsettes for fra andre barn, som på grunn av foreldrenes tro på at de kan forårsake skade og ikke er bra for dem. Noen sier at ”dr. Offit aldri har sett en vaksine han ikke likte.” Han er en veldig imponerende person, bortsett fra ett problem: han har nære økonomiske bånd til legemiddelindustrien, inkludert Merck. Det totale engasjementet dreier seg om flere titalls millioner.29,30,31

Uansett, for å diskreditere alle som stiller spørsmål om effekten av MMR-vaksinen eller muligheten for at det kan være årsak til autisme, publiserer Senter for smittsomme sykdommer (CDC) studiene som viser at det ikke er noen sammenheng mellom meslingvaksine og utviklingen av autisme. Talsmenn fra CDC støtter ofte egne kommentarer ved å henvise til en studie av Offit. Nylig uttalte en kommentator på kveldsnyhetene på TV, etter å ha presentert et innslag om et hopp i antallet med meslinger, særlig i områder der mange ikke følger vaksinasjonsanbefalingene, at det var ille at noen fortsatt lytter til denne kvakksalverlegen Wakefield.

Som barnelege ønsker jeg å se flere studier som kan løse de tilsynelatende uoverensstemmelsene mellom studier som har vist sammenheng mellom MMR-vaksinen, abnormiteter i tarmen og autisme og nyere studier, som ikke viser slik sammenheng. Siden mange studier har funnet at barn med autisme ofte har abnormiteter i tarmen, sannsynligvis knyttet til ernæring og bakteriefloraen, foreslår jeg at studier på autisme fortsetter. Et viktig tiltak er å følge opp et optimalt kosthold.

LES OGSÅ  Barns utvikling hemmes av miljøgifter

Mange foreldre har rapportert at vaksinering av barna ser ut til å ha skadelige bivirkninger, sannsynligvis på grunn av tilsetningsstoffer som skal forsterke effekten av vaksinene (adjuvans), konserveringsmidler og muligens antigenene eller andre viruskomponenter. For å redusere risikoen og omfanget av bivirkninger anbefaler jeg tilskudd av vitaminer, mineraler og andre essensielle næringsstoffer før og etter vaksinasjoner, da disse kan hjelpe kroppen til å håndtere kjemikalier som virker som giftstoffer og forårsaker betennelse. Tilskudd av vitamin C, E, D, magnesium, omega-3-fettsyrer og et multivitamin i tilstrekkelig doser kan forhindre mange av de skadelige reaksjonene av vaksiner.32,33,34,35,36

Redaktør Andrew W. Sauls kommentar:

Selv CBS News har stilt spørsmål ved vaksineanbefalinger som kan og åpenbart blir kjøpt for penger. Du kan lese utskrift av reportasjen, men kan ikke se deres video på nettstedet til CBS News.37 Imidlertid finnes videoen på YouTube [10.4.2019, red. anm.].38

Om forfatteren
Ralph Campbell (f. 1927) fra Long Beach, California, studerte ved Pomona College i Claremont, California (1950) og ved Yale, Connecticut. Etter to års turnus ved Los Angeles barnesykehus 1954–57 ble han interessert i ernæring. Som barnelege fulgte han en debatt i Pediatrics om ortomolekylær medisin. Campbell har lang erfaring fra sykehus, profesjonelle foreninger og har skrevet bok med Andrew Saul bok om vitaminterapi (2010) og om småbarns helseproblemer (2013).
I 1970 flyttet han og kona til Montana, der de dyrker kirsebær. Paret har fem barn og ni barnebarn. Campbell er fortsatt ungdommelig i sitt 92. år! Han har publisert flere artikler i Helsemagasinet: om matvareallergi, glutenintoleranse og cøliaki 2014; 3 (5): 86–9, om meslinger 2015; 6 (4): 88–91, om sukkersvindelen i 2017; 8 (2): 88–90, om kurs i medisinsk virkelighet for eldre 2017; 8 (7): 88–90, om vaksinering av barn 2018; 9 (1): 96–101 og fallulykker blant eldre 2019; 10 (1): 92–7. 
E-post: docralph@bresnan.net.

Kilder:

(Interesserte lesere finner ytterligere 28 artikler som støtter betydningen av å behandle mage- og tarmproblemer til autistiske barn, ordnet kronologisk fra 1971 til 2010):

1 Cambbell RK. The dishonest persecution of Andrew Wakefield. Over 50 scientific references say this important issue shall not be censored any longer. OMNS 17.3.2019. http://orthomolecular.org/resources/omns/v15n06.shtml

2 Thompson NP, Montgomery SM, Pounder RE mfl. Is measles vaccination a risk factor for inflammatory bowel disease? Lancet 1995; 345: 1071–4. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7715338 

3 Balzola FA, Khan K, Pera A mfl. Measles IgM immunoreactivity in patients with inflammatory bowel disease. Italian Journal of Gastroenterology and Hepatology 1998; 30: 378–82. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9789132 

4 Wakefield AJ, Murch SH, Anthony A mfl. Ileal­lymphoid­nodular hyperplasia, non­specific colitis, and pervasive developmental disorder in children. Lancet 1998; 351: 637–41. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9500320 

5 Alvarez­Mercado AI, Navarro­Oliveros M, Robles­Sânchez C mfl. Microbial population changes and their relationship with human health and disease. Microorganisms 2010; 7. pii: E68. https://www.mdpi.com/2076­2607/7/3/68 

6 Ram H, Dastager SG. Re­purposing is needed for beneficial bugs, not for the drugs. International Microbiology 2019; 22: 1–6. https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10123­018­00049­x

7 Paysour MJ, Bolte AC, Lukens JR. Crosstalk between the microbiome and gestational immunity in autism­related disorders. DNA and Cell Biology, 28.2.2019. https://www.liebertpub.com/doi/10.1089/dna.2019.4653

8 Ajdacic­Gross V, Aleksandrowicz A, Rodgers S mfl. Infectious, atopic and inflammatory diseases, childhood adversities and familial aggregation are independently associated with the risk for mental disorders: Results from a large Swiss epidemiological study. World Journal of Psychiatry 2016; 6: 419–30. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28078206

LES OGSÅ  Gunstige virkninger av ekstra vitamin E

9 Wakefield AJ. Autism, inflammatory bowel disease, and MMR vaccine. Lancet 1998; 351: 1356.

10 O´Leary JJ, Uhlmann V, Wakefield AJ. Measles virus and autism. Lancet 2000; 356: 772. https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140­6736(05)73676­X/fulltext 

11 Uhlmann V, Martin CM, Sheils O mfl. Potential viral pathogenic mechanism for new variant inflammatory bowel disease. Molecular Pathology 2002; 55: 84–90. https://mp.bmj.com/content/55/2/84.long

12 Madsen KM, Hviid A, Vestergaard M mfl. A population­based study of measles, mumps, and rubella vaccination and autism. NEJM 2002; 347: 1477–82. https://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMoa021134  

13 Wakefield AJ. Measles, mumps, and rubella vaccination and autism. NEJM 2003; 348: 951–4. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12622124

14 Singh VK, Jensen RL. Elevated levels of measles antibodies in children with autism. Pediatric Neurology 2003; 28: 292–4. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12849883.org/resources/ omns/v15n06.shtml

15 Wakefield AJ. A statement by Dr Andrew Wakefield. Lancet 2004; 363: 823–4.  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140673604157103

16 Wakefield AJ, Harvey P, Linnella, J. MMR: responding to retraction. Lancet 2004; 363: 1327–8. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/ S0140673604160170

17 Jefferson T, Price D, Demicheli V mfl. Selective quotation of evidence in vaccines research. Lancet 2004; 363: 1738. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/ S0140673604162752

18 Baird G, Pickles A, Simonoff E mfl. Measles vaccination and antibody response in autism spectrum disorders. Archives of Diseases of the Child 2008; 93: 832–7. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18252754

19 Burn R. Response to the article by Baird mfl. Archives of Diseases of the Child 2008; 93: 905. https://adc.bmj.com/content/93/10/905.1.long

20 Wakefield AJ, Stott C, Krigsman A. Getting it wrong. Archives of Diseases of the Child 2008; 93: 905–6. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18809705

21 Stone J. What does this study test, and why? Archives of Diseases of the Child 2008; 93: 905. https://adc.bmj.com/content/93/10/905.2.long 

22 Letters by Burn, Stone and Wakefield: author’s response. Archives of Diseases of the Child 2008; 93: 906–7. https://adc.bmj.com/content/93/10/906

23 Reich ES. Fresh dispute about MMR ´fraud´. Nature 2011; 479, 157–8. https://www.nature.com/news/2011/111109/full/479157a.html

24 Wakefield sues BMJ over MMR articles. BMJ 2012; 344:e310. https://www.bmj.com/content/344/bmj.e310.long

25 Kirkland A. Credibility battles in the autism litigation. Social Studies in Science 2012; 42: 237–61. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22848999

26 https://en.wikipedia.org/wiki/Paul_Offit

27 https://www.chop.edu/centers-programs/vaccine-education-center

28 https://www.med.upenn.edu/

29 Attkisson S. How independent are vaccine defenders? CBS News 25.7.2008. https://www.youtube.com/watch?v=rfkYaetrJak 

30 Olmsted D, Blaxill M. Voting himself rich: CDC vaccine adviser made $29 million or more after using role to create market. 2009. https://www.ageofautism.com/2009/02/voting­himself­ rich­cdc­vaccine­adviser­made­29­million­or­more­after­using­role­to­create­market.html 

31 ChildHealthSafety. Paul Offit – Voted his patented vaccine for US children when on vaccine safety committee. 2011. https://childhealthsafety.wordpress.com/2011/04/23/offit­congressional­reprimand

32 Campbell RK. Influenza. And no, I am not getting a flu shot. OMNS 9.1.2008. http://orthomolecular.org/resources/omns/v14n02.shtml

33 Campbell RK. Sore throat. OMNS 21.3.2008. http://orthomolecular.org/resources/omns/v14n11.shtml

34 Campbell RK. Vaccine adjuvants and excipients. OMNS 2.11.2017. http://orthomolecular.org/resources/omns/v13n21.shtml 

35 Campbell RK. Vaccinations: to be or not to be. OMNS 11.10.2017. http://orthomolecular.org/resources/omns/v13n18.shtml 

36 Case HS. Vitamin C questions: answered. OMNS 27.3.2018. http://orthomolecular.org/resources/omns/v14n12.shtml

37 https://www.cbsnews.com/…/how­independent­are­vaccine­defe…/

38 https://www.youtube.com/watch?v=rfkYaetrJak

/wcm_restrict]

Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner