Skip to main content

Helhetsterapi

Helhetsterapiforbundet er en organisasjon for terapeuter som arbeider helhetlig med utgangspunkt i kinesisk medisinsk filosofi.

OBS: Denne artikkelen er eldre enn 2 år. Informasjon kan være utdatert.

Tekst Solveig Bjerkvold     Foto Shutterstock

[gdlr_box_icon icon=»none» title=»Mine hjertesaker»]Helhetsterapiforbundet ble opprettet i 1982 som organisasjon for uteksaminerte studenter fra den privateide Norsk høgskole for helhetsterapi og andre med tilsvarende utdanning og har nå 32 medlemmer. Her forteller sekretær Solveig Bjerkvold om terapien, skolen og forbundet.[/gdlr_box_icon]

En helhetsterapeut som er medlem i Helhetsterapiforbundet, har mange verktøy å bruke i behandlinga. Grunnplattformen er kinesisk medisinsk filosofi, som retter oppmerksomheten mot hele mennesket, den fysiske kroppen, tanker og følelser. Man behandler kroppen ved å løse opp blokkeringer og derved sette i gang naturlige helbredelsesprosesser i kroppen.


En helhetsterapeut som er medlem hos Helhetsterapiforbundet, benytter behandlingsmetoder som kinesiologi, øreakupunktur, fotsoneterapi, aromaterapi, meridiandrenasje, ernæringsveiledning og Dr. Bachs blomstermedisin for å forebygge og behandle plager. Kinesiologi ligger i bunnen som både undersøkelses- og behandlingsform. I tillegg til de naturmedisinske behandlingsformene har en helhetsterapeut basis i ernæring, vestlig medisin (skolemedisin) og VEKS-fag (vitenskapslære, etikk, kommunikasjon og samfunnslære).

Helhetsterapiens styrke er bredden i behandlingsformer som gir terapeuten mulighet for å lage et behandlingsopplegg tilpasset hver enkelt. De som kommer til helhetsterapeuter, er i alle aldre og med fysiske og/eller psykiske plager. Mange ønsker råd om tilpasset ernæring.

LES OGSÅ  Margarin og løgnene om «skadelig meierismør»

Helhetsterapeut er ikke en beskyttet tittel, noe som gjør at andre terapeuter også kan kalle seg det uten å være medlem hos oss. I en ramme beskrives kort de behandlingsformene en helhetsterapeut behersker.

Medlemskap

Helhetsterapiforbundet inkluderer uteksaminerte studenter fra Norsk høgskole for helhetsterapi1 og andre med tilsvarende utdanning. Skolen ble opprettet i 1982 i Oslo, flyttet i 2013 til Tønsberg, og tilbyr en fireårig deltidsutdanning som leder fram til tittelen helhetsterapeut. Tittelen er ikke beskyttet.

For studenter utdannet etter 2002 kreves avlagt fagoppgave (tidl. hovedoppgave) i helhetsterapi for å bli medlem i forbundet. For terapeuter uteksaminert før 2002 kreves gjennomført undervisning og bestått eksamen i alle fag som tilbys de respektive kullenes fagplan. Helhetsterapiforbundet har et godkjenningsutvalg som behandler søknader fra terapeuter med en annen fagsammensetning og/eller avlagte eksamener.

Helhetsterapiforbundet stiller omfattende faglige krav til sine medlemmer. Disse er vedtektsfestet og følger studieplanen til Norsk høgskole for helhetsterapi. Medlemmene må følge forbundets vedtekter og etiske regler.

Et etisk råd tjener som klageorgan for forbrukerne. Alle medlemmene i Helhetsterapiforbundet har ansvarsforsikring, noe som gir trygghet både for terapeut og pasient.

Ferdig utdannede helhetsterapeuter fra Norsk høgskole for helhetsterapi har en så bred faglig utdanning at de trenger sitt eget forbund som ivaretar terapeutenes interesser og deres spesielle måte å jobbe på, blant annet å kunne kombinere flere terapiformer. Terapeutene bruker kinesisk medisinsk filosofi og kinesiologi til å koordinere behandlingsformene. Dette gir terapeutene gode muligheter til å bygge opp et behandlingsopplegg tilpasset hver enkelt klient/pasient.

[gdlr_box_icon icon=»none» title=»Behandlingsformer»]Kinesiologi
Kinesiologi oversatt fra gresk betyr ”bevegelseslære”. Metoden går ut på å diagnostisere, teste og korrigere energiflyten i meridianene via musklene slik at kroppens selvhelbredende evner blir stimulert. Hensikten er å løse opp fysiske, mentale og ernæringsmessige blokkeringer fra fosterstadiet og fram til nåtid. Helhetsterapeuten jobber med 2–3 retninger innen kinesiologien, for eksempel Touch for Health, Pedagogisk Kinesiologi og Blue Print.

Meridianlæren er en viktig del av kinesiologien.3 Dette er læren om de ulike energibanene i kroppen og deres innvirkning på hverandre, på indre organer og sammenhengen med eventuelle plager. Meridianlæren går igjen i de fleste av fagene og binder dem sammen, slik at det blir en helhetlig behandling – derav navnet helhetsterapi.

LES OGSÅ  Sjekk aldri en god historie!

Aromaterapi
Aromaterapi er behandling med eteriske oljer for å påvirke blant annet hud, muskler, blodomløp, nervebaner og psyke. Terapiformen har røtter fra Egypt for over 3 000 år siden. Oljene har bred anvendelighet i forebygging og behandling av ulike sykdommer. Massasjeterapi oppleves behagelig og avstressende for kropp og sinn.


Fotsoneterapi
Fotsoneterapi er en behandlingsform av soner under føttene, som via meridianer og nervebaner gir refleksvirkninger på de stedene i kroppen disse sonene representerer.4 Fotsoneterapi kan gjerne kombineres med blant annet kinesiologi og øreakupunktur.

Meridiandrenasje
Meridiandrenasje går ut på å løse opp blokkeringer i energibanene (meridianene) for å oppnå energibalanse. Metoden er mye anvendt i forbindelse med  bekkenløsning ved graviditet, rygglidelser generelt og ved idrettsskader.

Øreakupunktur
Øreakupunktur er en form for soneterapi basert på at hele organismen gjenspeiles i det ytre øret.4 Ved hjelp av akupunkturnåler behandles gitte soner eller punkter i øret, noe som er ment å gi positive refleksvirkninger tilsvarende steder i kroppen.

Blomstermedisin
Skolen underviser i Bachs blomstermedisin, som inkluderer 38 forskjellige blomsteressenser som blir framstilt fra blomster, busker og trær.5 Blomstermedisinen brukes for å løse opp i psykiske og følelsesmessige blokkeringer som kan føre til fysiske symptomer.

Ernæringsveiledning
Bedre levevaner og sunnere kosthold har en viktig plass i helsefremmende og forebyggende arbeid. En helhetsterapeut har kunnskap om ulike typer næringsstoffer og deres virkninger på stoffskiftet, ulike dietter og kosttilskudd, kostholdets utvikling, ernæringsforskning og matkultur. Dersom helhetsterapeuten anser det for nødvendig, blir det lagt vekt på å utvikle positive holdninger til helsefremmende og forebyggende kosthold. Alle har gått gjennom et grunnkurs i ernæring. De siste uteksaminerte har også hatt kurs om urter med Rolv Hjelmstad og kurs i steinalderkost med Jens Veiersted og lavkarbokosthold med Dag Viljen Poleszynski.[/gdlr_box_icon]

LES OGSÅ  TRANSCEND-nettverket formidler vårt ernæringsbudskap

Noen av forbundets oppgaver

Forbundet har arbeidet for at medlemmene skal få mulighet til videreutdanning i eksisterende fag eller i form av nye, relaterte fag. Det har tilbudt temakvelder og kurs, men gir nå anbefalinger om kurs i andres regi.

Forbundet har en kollektiv ansvarsforsikring tilpasset de fag medlemmene har hatt i sitt pensum på Norsk høgskole for helhetsterapi.

Helhetsterapiforbundet utgir en avis opptil fire ganger i året med informasjon til medlemmene både fra forbundet og andre instanser. Avisen er ment som et kommunikasjonsorgan mellom forbundet og medlemmene, og medlemmene imellom.

Forbundet er også et faglig og sosialt nettverk som brukes av medlemmene, som ofte jobber alene med sitt spesielle konsept. Det samarbeider med andre forbund/fagmiljøer, blant annet med Sammenslutningen av alternative behandlerorganisasjoner2 (SABORG) og Kontaktforum.

[gdlr_box_icon icon=»none» title=»Om artikkelforfatteren»]Solveig Bjerkvold (f. 1960) er sekretær i Helhetsterapiforbundet og redaktør av foreningas internavis. Hun er utdannet helhetsterapeut fra 2007 og driver egen klinikk sammen med en annen helhetsterapeut, to dager i uka på Helsetorget, Skullerud næringspark i Oslo og to dager bedriftsavtale.

Kontakt: solveig.bjerkvold@vikenfiber.no, helhetsterapiforbundet.no[/gdlr_box_icon]

Kilder:

1.  https://no.wikipedia.org/wiki/Norsk_høgskole_for_helhetsterapi

2.  http://www.saborg.no/om-saborg/

3.  https://no.wikipedia.org/wiki/Kinesiologi

4.  Schjelderup. ECIWO-biologi. Kristiansand: HøyskoleForlaget, 1998.

5.  http://www.bachsblomstermedisin.no/remediene.html


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner