Skip to main content

Helsemagasinets fagråd – nye medlemmer

[wcm_restrict]


Redaksjonen opprettet i 2019 et fagråd som støtter vår virksomhet og bidrar på medlemmenes ulike kompetanseområder. Vi ønsker en åpen, uhildet debatt om faglige spørsmål og vil endre standpunkt, dersom nye kunnskaper tilsier det. Fagrådet bidrar med artikler og faglige innspill på eget initiativ og kommenterer våre fagartikler. I tillegg til tidligere annonserte medlemmer inkluderer rådet nå 19 fagpersoner (se vof.no). De nye medlemmene er som følger:
 
Evelin Lindner (f.1954) Evelin Lindners fokuserer på verdighet og ydmykelse og lever, forsker og underviser globalt. Hun er dr.med. fra Hamburg i Tyskland i 1994 og dr. psychol. fra Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo i 2001. Hun er grunnlegger og president for Human Dignity og Humiliation Studies (www.humiliationstudies.org), et globalt tverrfaglig fellesskap av likesinnede akademikere og praktikere som ønsker å fremme verdighet og redusere ydmykelse. Hun er medstifter av World Dignity University initiativet (www.worlddignityuniversity.org). Lindner er tilknyttet til Universitetet i Oslo siden 1997, til Columbia University i New York City siden 2001 og til Maison des Sciences de l’Homme i Paris siden 2003. Hun har skrevet mange bøker og  artikler, og som representant for det globale verdighetsarbeidet ble hun nominert for Nobels fredspris i 2015, 2016 og 2017.
 
Bo Herbert Jonsson (f. 1950) studerte medisin ved Lunds universitet og deretter ved Karolinska Institutet i Stockholm. Han ble spesialist i allmennpsykiatri i 1991 og dr.med. på en avhandling om funksjonell dyspepsi sted ved Avdelingen før stressforskning på Karolinska. Han arbeider som overlege ved Norra Stockholms psykiatri og er tilknyttet Karolinskas Institusjon for klinisk nevrovitenskap. Johnsson leder Svenska Sällskapet för Ortomolekylär Medicin og deltar i redaksjonsrådet til Orthomolecular Medicine News Service (orthomolecular.org). Andrew A. Saul og Johnsson han skrevet The vitamin cure for depression (2012).
 
Magnus Haavelsrud (f. 1940), prof. emeritus ved Fakultetet for samfunns- og utdanningsvitenskap, NTNU, er cand.polit. fra Universitetet i Oslo (1970) og PhD fra Universitetet i Washington (1970). Han var 25 år ved Universitetet i Tromsø og 10 år ved NTNU. Haavelsrud har utstrakt forskningssamarbeid internasjonalt med publikasjon av fagartikler og bøker på fire språk innen fredsforskning/-pedagogikk og utdanningssosiologi. I 1979 var han gjesteprofessor ved Tysk selskap for freds- og konfliktforskning (DGFK) i Bonn og i 2008–2018 gjesteforsker i utviklingspedagogikk ved Universitetet i Sør-Afrika, Pretoria. Han deltar p.t. i prosjekter i Sør-Amerika for å styrke menneskerettigheter, fredskultur, demokrati og rettferdig økonomisk utvikling. Haavelsrud var med å opprette Fredsutdanningskommisjonen i Den internasjonale fredsforskningsforeningen (IPRA) som leder 1975–1979 og deltok i å grunnlegge en global kampanje for fredspedagogikk på Hague Appeal for Peace-konferansen i 1999.
 
Reidar Almås (f. 1943) fra Hølonda er cand.polit. (1973) og dr.philos. i sosiologi (1980) fra Universitetet i Bergen. Han har vært professor i bygdesosiologi og regionalpolitikk ved NTNU i Trondheim (1986–2013), der han bygde opp Norsk senter for bygdeforskning. Som pensjonist arbeider han med veiledning, publisering og annen formidling i deltidsstilling ved Institutt for rural- og regionalforskning (RURALIS) og som professor emeritus ved NTNU. Han har publisert tallrike fagartikler og bøker innen bygdesosiologi og landbruksforskning, blant annet Norsk jordbruk – det nye hamskiftet (1977), Bygdesosiologi (1985), Norges landbrukshistorie (2002) og Norsk matmakt i endring (2015) med Hilde Bjørkhaug og Jostein Vik, Omstart – forslag til en ny landbrukspolitikk (2016) og Klimasmart landbruk (2018).

LES OGSÅ  Statlige ernæringsråd til barn

/wcm_restrict]

Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner