Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

Forside > Arkiv > 2015 > Helseplager rundt basestasjoner

Helseplager rundt basestasjoner

Omfattende forskning indikerer eksponering for stråling fra trådløse kommunikasjonsmidler kan gi helseplager. På denne bakgrunn lurte iranske forskere på hvordan fysisk og psykisk helse er hos folk som bor nær en basestasjon for mobiltelefoni. De valgte ut et tilfeldig utvalg på 250 personer i området rundt en bestemt basestasjon. Personene fylte ut et standardisert spørreskjema om relevante psykologiske og biologiske parametere. Det viste seg at mesteparten av symptomene, som kvalme, hodepine, svimmelhet, irritabilitet, ubehag, nervøsitet, depresjon, søvnproblemer, dårlig hukommelse og nedsatt seksualdrift i større grad forekom hos personer som bodde nærmere basestasjonen enn 300 meter enn dem som bodde lenger unna. Forskerne konkluderte at basestasjoner ikke bør plasseres nærmere folks hus enn 300 meter. IM

Kilde:

Shahbazi-Gahrouei D, Karbalae M, Moradi Ha mfl. Health effects of living near mobile phone base transceiver station (BTS) antennae: a report from Isfahan, Iran. Electromagnetic Biology and Medicine 2014; 33: 206-10. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23781985

You may also like
Gjør det lettere å lære norsk rettskriving
Frankrike forbyr mobiltelefoner på skolen
Trådløse nettverk? Ikke i skoler og barne- hager på Kypros
Oppdatering om stråling fra andre land

Legg igjen et svar